Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie ponownie uzyskała akredytację prestiżowego certyfikatu IACBE. Akredytacją objęte zostały kierunki finanse i rachunkowość oraz zarządzanie na studiach pierwszego i drugiego stopnia, a także studia MBA.


Czym jest akredytacja IACBE? To certyfikat jakości i potwierdzenie spełnienia przez uczelnię określonych wymogów dotyczących sprawnego funkcjonowania, wysokiego poziomu dydaktyki, innowacyjnego zarządzania oraz dobrych relacji z biznesem. 

 


W praktyce akredytacja IACBE gwarantuje studentom, że w danej uczelni uzyskają profesjonalną wiedzę i umiejętności oraz dyplom ukończenia studiów, który liczy się na rynku pracy. Aby uzyskać akredytację, uczelnia musi spełnić określone kryteria, wśród których brana pod uwagę jest między innymi: innowacyjność edukacyjna, kadra naukowo-dydaktyczna czy zasoby uczelni.
 

Czytaj więcej