Gdzie najlepiej poznać zasady funkcjonowania administracji państwowej? U źródła! Studenci z kierunku administracja publiczna w ramach zajęć odwiedzili Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach.

 

- Wizyta studyjna to nie tylko okazja do przeżycia „żywej lekcji” administracji publicznej. To możliwość poznania historii budynku, który był świadkiem ważnych wydarzeń. Takie zajęcia pomogą studentom nie tylko utrwalić zdobytą wiedzę, ale dają jej też szerszą perspektywę - tłumaczy dr Aleksandra Makarucha, menedżer kierunku administracja publiczna w Wyższej Szkole Bankowej.

 

Wizyta nie mogłaby się odbyć bez zwiedzenia Westybulu, Sali Marmurowej i Sali Złotej. W Sali Obrad Sejmu Śląskiego odbyły się zajęcia, w czasie których swoje referaty na temat obowiązków wojewody czy funkcjonowania poszczególnych wydziałów Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego wygłosili studenci.

 

 

Czytaj więcej