Jeśli jesteś studentem kierunku finanse i rachunkowość to masz wyjątkową okazję uczestniczyć w spotkaniu z naszym partnerem biznesowym - Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce odział Okręgowy w Katowicach.

 

Kiedy: 22 maja, w godzinach 16:20 - 17:50

Gdzie: online

 

Na spotkaniu omówione zostaną tematy:

  • Odpowiedzialność kierownika jednostki oraz służb finansowo-księgowych za rachunkowość jednostki. Kodeks Zawodowej Etyki w Rachunkowości jako narzędzie w kształtowaniu postaw i zachowań pracowników pionu finansowo-księgowego | Henryk Herman, Prezes Zarządu Oddziału Okręgowego w Katowicach Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
  • Działalność Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, w tym działalność Oddziału Okręgowego w Katowicach i Klubu Młodych Księgowych funkcjonującego w strukturach Oddziału. Znaczenie certyfikacji/zdobywania uprawnień zawodowych w rachunkowości oraz autorska czterostopniowa ścieżka certyfikacji zawodowej księgowych SKwP | Marcin Tatoj, Dyrektor Biura Zarządu Oddziału Okręgowego w Katowicach Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

 
O szczegóły zapytaj swojego wykładowcę, który udostępni Ci link do spotkania!
 

Czytaj więcej