Prof. dr hab. Wojciech Czakon - wykładowca na kierunku zarządzanie w Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie i Katowicach, został wybrany do ogólnopolskiej Rady Doskonałości Naukowej (I kadencji) w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości.

 

Rada Doskonałości Naukowej to nowy organ administracji rządowej, który od 1 czerwca 2019 r. będzie dbał o rozwój kadry naukowej zgodnie z najwyższymi standardami jakości działalności naukowej, wymaganymi do uzyskania stopni naukowych, stopni w zakresie sztuki i tytułu profesora.

 

Składamy Panu Profesorowi gratulacje oraz życzymy sukcesów w realizacji nowych wyzwań!

Czytaj więcej