21 listopada Szkoła Główna Handlowa w Warszawie uhonorowała prof. Józefa Orczyka, rektora-seniora Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, nadaniem najwyższej godności akademickiej - tytułu doktora honoris causa, przyznawanym przez uczelnię osobom szczególnie zasłużonym dla nauki i kultury.

 

Serdecznie gratulujemy otrzymanego tytułu! 


Prof. Józef Orczyk jest cenionym ekonomistą, członkiem Rady Naukowej Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych, przewodniczącym Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, a także Stypendystą Fundacji Fulbrighta. Otrzymał godność „Wybitnej Osobistości Pracy Organicznej” oraz statuetkę Złotego Hipolita. 
 

Czytaj więcej