Instytut Zarządzania Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu zaprasza na ogólnopolską konferencję naukową „PRZEDSIĘBIORSTWO W SIECI”

Współczesna gospodarka stawia przedsiębiorstwom wiele nowych wyzwań, uwarunkowanych przemianami technologicznymi, społecznymi i strategicznymi rozpoczętymi przyspieszającymi w ostatniej dekadzie. Pojawienie się Internetu, wzrost jego interaktywności, wszechobecność sieci telekomunikacyjnej oraz wzrost znaczenia interaktywnej komunikacji splatają się z przemianami społecznymi, wywołując nowe możliwości, zjawiska i zagrożenia. Porzucenie nieefektywnego modelu zintegrowanej korporacji na rzecz koncentracji na kluczowych kompetencjach wyłoniło przedsiębiorstwo partnerskie (Romanowska, Trocki, 2002). Postępująca dezintegracja łańcuchów wartości, w tym w skali globalnej, prowadzi w kierunku wyłonienia się dynamicznych struktur sieciowych (Łobos, 2000), będących jednocześnie kontekstem działalności gospodarczej i tworzywem w rękach menedżerów (Czakon, 2012). Nieuchronna presja na dostosowanie do otoczenia daje bodziec ewolucji nauk o zarządzaniu (Stańczyk-Hugiet, 2013), realizowany we wszystkich ważnych ośrodkach badawczych w Polsce. Uwagę skupiają aspekty ryzyka strategicznego (Światowiec-Szczepańska, 2011), strategii koopetycji (Zakrzewska-Bielawska, 2014), ale także wrażliwości społecznej (Wachowiak, 2013).

Kontynuując cykl konferencyjny Chorzowskiego Wydziału Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, zapraszamy do składania referatów skoncentrowanych wokół problematyki przedsiębiorstwa w sieci. W jej ramach zwracamy uwagę szczególnie, choć nie wyłącznie na następujące zagadnienia:

 • Zjawiska i procesy charakterystyczne dla sieciowego środowiska współczesnej gospodarki,
 • Strategie realizowane przez przedsiębiorstwa ukierunkowane na sieci,
 • Przesłanki tworzenia sieci przez przedsiębiorstwa,
 • Możliwości i ograniczenia formułowania strategii na poziomie sieci,
 • Ewolucję organizacyjnych struktur sieciowych,
 • Czynniki wyjaśniające efektywność, innowacyjność czy trwałość sieci,
 • Sieciowe uwarunkowania efektywności przedsiębiorstwa,
 • Społeczne problemy w sieciach,
 • Metodyczne aspekty analizy i badania sieci przedsiębiorstw.

 

Publikacja
Szczegółowe wytyczne edytorskie i szablon referatu są dostępne na stronie internetowej Uczelni pod adresem http://www.ejournals.eu/ijcm/menu/908
Referaty wygłoszone na Konferencji i pozytywnie ocenione przez recenzentów (double-blind review – wymagane dwie pozytywne recenzje) będą opublikowane w International Journal of Contemporary Management.

 

Harmonogram

 • Termin zgłoszenia udziału z referatem - 30 maja 2019 r.
 • Termin złożenia pełnego tekstu referatu - (na adres (na adres bogumila.urban@chorzow.wsb.pl) 30 czerwca 2019 r.
 • Informacja zwrotna o akceptacji referatu - 15 września 2019 r.
 • Termin zgłoszenia udziału bez referatu - 30 września 2019 r.
 • Termin uiszczenia opłaty konferencyjnej - 30 września 2019 r.
 • Termin konferencji - 5 listopada 2019 r.

Miejsce obrad
Obrady Konferencji będą miały miejsce w budynku Wydziału Zamiejscowego Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu pod podanym niżej adresem:
ul. Sportowa 29
41-506 Chorzów

 

Program obrad
Szczegółowy program obrad zostanie opublikowany na stronie internetowej Wydziału Zamiejscowego Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu oraz przesłany e-mailem do zarejestrowanych uczestników po zamknięciu zgłoszeń.

 

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Wojciech Czakon – chorzowski wydział Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu

Prof. dr hab. Ewa Stańczyk-Hugiet – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Prof. UEP dr hab. Justyna Światowiec-Szczepańska – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Prof. SGH dr hab. Piotr Wachowiak  - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Prof. PŁ dr hab. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska – Wydział Zarządzania Politechniki Łódzkiej

 

Komitet Organizacyjny ogólnopolskiej konferencji naukowej „Przedsiębiorstwo w sieci”
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
ul. Sportowa 29, 41-506 Chorzów

Prof. dr hab. Wojciech Czakon – Przewodniczący

Dr Łukasz Wawrowski – chorzowski wydział Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu

Dr Jarosław Szostak – chorzowski wydział Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu

Mgr Bogumiła Urban – chorzowski wydział Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu

 

Koszt uczestnictwa
Opłata konferencyjna obejmująca koszty organizacyjne, udział w obradach Konferencji, egzemplarz pokonferencyjnej publikacji książkowej, wyżywienie w trakcie trwania obrad, wynosi 350,- zł.

Opłatę należy uiścić do 30 czerwca 2019 r. przelewem bankowym na rachunek:
    Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
    Powstańców Wielkopolskich 5, 61-895 Poznań
    r-k nr 47 1050 1243 1000 0022 2054 9691
    Tytuł wpłaty: „Konferencja W Sieci 2019”
   

Uwaga: opłata nie zawiera kosztu noclegu, jednak na życzenie uczestnika Organizator udzieli pomocy w dokonaniu jego rezerwacji

 

Kontakt
Bogumiła Urban
Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu
ul. Sportowa 29, 41-506 Chorzów
e-mail: bogumila.urban@chorzow.wsb.pl

Czytaj więcej