Konferencja naukowa "Rozwój człowieka w biegu życia w rodzinie, edukacji i biznesie"

Podziel się:

Temat rozwoju pojawia się obecnie w wielu dziedzinach nauki i życia codziennego. Czy takie zainteresowanie jest nadmierne czy uzasadnione? Czy można się nie-rozwijać?

Zapraszamy na ogólnopolską konferencję naukową "Rozwój człowieka w biegu życia w rodzinie, edukacji i biznesie", podczas której w gronie ekspertów omówimy wiele podejść, różne nurty, odmienne koncepcje.

To wszystko w jednym dniu - 16 listopada, i jednym miejscu - Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie, ul. Sportowa 29.

Do grona prelegnetów zaproszenie przyjęli m.in.: Rafał Żak - trener biznesu, coach (wystąpienie pt. "Myl się i rozwijaj! O korzyściach popełniania błędów"), Marzena Jankowska - terenr biznesu, psycholog (wystąpienie pt. "Nastawienie do stresu a rozwój osobisty") oraz Tomasz Garstka - psycholog (wystąpienie pt. "Od tradycji do innowacji - wszechobecność mitów psychopedagogicznych").

apla_sprawdz.png

ZAKRES TEMATYCZNY

 •     społeczno-kulturowe uwarunkowania rozwoju
 •     oświata i wychowanie jako przestrzeń rozwoju człowieka
 •     rozwój człowieka wobec zmienności otoczenia (w tym m.in. specyfiki rynku pracy)
 •     zagrożenia rozwoju człowieka
 •     zarządzanie rozwojem osobistym
 •     rozwój człowieka w starości
 •     kobiety w biznesie
 •     wsparcie rozwoju człowieka
 •     rozwiązywanie problemów, które zagrażają rozwojowi człowieka

ADRESACI

 •     nauczyciele akademiccy
 •     pedagodzy
 •     bibliotekarze
 •     trenerzy biznesu
 •     pracownicy placówek pomocy społecznej
 •     studenci
 •     maturzyści/ kandydaci na studentów
 •     słuchacze uniwersytetu III wieku
 •     oraz wszyscy zainteresowani tematem

apla_zapisz.png

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Więcej informacji udzielają:

dr Agnieszka Wiśniak: agnieszka.wisniak@chorzow.wsb.pl

Iwona Łukasiewicz: iwona.lukasiewicz@chorzow.wsb.pl

Bogumiła Urban: bogumila.urban@chorzow.wsb.pl

16-11-2017