Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie zaprasza na konferencję naukową „Biblioteka dla dydaktyki III”. Konferencja odbędzie się w dniu 26 września 2019 r. w gmachu Wyższej Szkoły Bankowej w Chorzowie, przy ulicy Sportowej 29.

Zapraszamy do udziału w konferencji poświęconej zagadnieniom dydaktyki we współczesnej bibliotece, rozpatrywanych zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym. Wzorem lat ubiegłych liczymy na interesującą wymianę poglądów i dobrych praktyk pomiędzy praktykami – bibliotekarzami różnych typów bibliotek oraz naukowcami – teoretykami. Mamy nadzieję, że zaproponowana tematyka stanie się punktem wyjścia do owocnej dyskusji.

Konferencja kierowana jest do bibliotekarzy bibliotek akademickich, publicznych, szkolnych i publicznych oraz do naukowców – bibliotekoznawców i informatologów.

W tej edycji konferencji chcielibyśmy zwrócić szczególną uwagę na następujące problemy:

  • Social media jako element komunikacji bibliotekarzy i bibliotekarzy z użytkownikami 
  • Zasoby i narzędzia internetowe w pracy bibliotekarza
  • Organizowanie dostępu do treści cyfrowych
  • Strategie promocji usług bibliotecznych
  • Praktyczne rozwiązania służące przełamywaniu lęku przed biblioteką
  • E-learning w pracy bibliotekarzy i bibliotekarzy z użytkownikami
  • Kształcenie umiejętności informacyjnych w bibliotekach
  • Kulturotwórcza, edukacyjna i biblioterapeutyczna funkcja bibliotek

 

Współorganizatorem Konferencji jest Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej

 

Komitet Programowo – Organizacyjny:

Dr Hanna Langer  - Uniwersytet Śląski

Mgr Maria Kycler  - Uniwersytet Śląski

Mgr Bogumiła Urban – Wyższa Szkoła Bankowa

Mgr Karina Szołtysik - Wyższa Szkoła Bankowa

Mgr Katarzyna Trocha - Wyższa Szkoła Bankowa

 

Propozycje wystąpień prosimy nadsyłać do Bogumiły Urban do 30 czerwca 2019 na adres: bogumila.urban@chorzow.wsb.pl

Zgłoszenia udziału w konferencji bez referatu prosimy nadsyłać do Kariny Szołtysik do 25 września 2019 na adres: Karina.szoltysik@chorzow.wsb.pl

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Czytaj więcej