Konferencja "Biblioteka dla dydaktyki II"

Biblioteka Wyższej Szkoły Bankowej w Chorzowie i Katowicach oraz Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie zapraszają na konferencję pt. "Biblioteka dla dydaktyki II", która odbędzie się z okazji XXXVIII Forum Bibliotekarzy w dniu 11 czerwca w Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie (ul. Sportowa 29).

apla_zapisz.png

Wspieranie dydaktyki to podstawowa funkcja bibliotek akademickich, pedagogicznych, szkolnych i publicznych. Jednak w dobie dynamicznego rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych biblioteki wszelkich typów muszą poszukiwać innowacyjnych form działania odpowiadających aktualnym i przyszłym potrzebom nauczycieli studentów i uczniów.

Podczas konferencji "Biblioteka dla dydaktyki II" (11 czerwca br.) skoncentujemy się na zagdanieniach związanych z:

  • e-learningiem, e-twinningiem, zasobami bibliotek cyfrowych
  • rozwijaniem umiejętności efektywnego wyszukiwania, selekcji i gromadzenia informacji ze źródeł elektronicznych i rozumieniem problemów bezpieczeństwa informacyjnego
  • nowymi trendami w tworzeniu materiałów dydaktycznych na platformach cyfrowych
  • reklamą jako inspirującym źródłem pomysłów służących rozwijaniu czytelnictwa literatury popularnonaukowej i naukowej
  • przygotowaniem infografik i audiowizualnych form wykorzystywanych w dydaktyce nauki o informacji.

Udział jest bezpłatny.

apla_zapisz.png

Wynikiem konferencji będzie publikacja naukowa w formie zeszytu tematycznego "Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy" (9 pkt. wg punktacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego).

apla_sprawdz.png

W razie pytań zapraszamy do kontaktu:
tel.: 32 34 98 471, 32 34 98 505
bogumila.urban@chorzow.wsb.pl
karina.szoltysik@chorzow.wsb.pl
katarzyna.trocha@chorzow.wsb.pl

07-05-2018