Szanowni Państwo, 

W związku ze wzrostem ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz kolejnymi przypadkami zachorowań na COVID-19 w Polsce, wiceprezes Rady Ministrów, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin - po rekomendacji Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego zdecydował o zawieszeniu na obszarze całego kraju działalności dydaktycznej prowadzonej przez uczelnie nadzorowane przez MNiSW.  

 

Zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Wyższa Szkoła Bankowa 
w Poznaniu zawiesza realizację zajęć od dnia 12 marca 2020 do 25 marca 2020.
Dotyczy to kształcenia na studiach I stopnia, II stopnia, jednolitych magisterskich oraz zajęć na kursach i szkoleniach organizowanych w ramach uczelni, studiach podyplomowych, studiach MBA lub w innych formach.

 

Jednocześnie informujemy, że obrony prac licencjackich, inżynierskich i magisterskich odbywają się zgodnie z harmonogramem. Jeżeli ktokolwiek z Państwa, nie będzie mógł przystąpić do obrony – prosimy o pilne powiadomienie o tym fakcie Uczelni. 

 

W okresie zawieszenia zajęć działy administracyjne uczelni będą pracować.

Aby ograniczyć ryzyko epidemiologiczne prosimy o załatwianie bieżących spraw głównie za pośrednictwem komunikacji telefonicznej i mailowej ➡ dane kontaktowe dostępne są na stronie uczelni w zakładce Kontakt.

 

W celu ograniczenia skutków czasowego zawieszenia zajęć i opóźnień w realizacji programu, Ministerstwo wskazuje na zastąpienie tradycyjnego nauczania zajęciami prowadzonymi zdalnie. O wdrożeniu takiego rozwiązania poinformujemy Państwa wkrótce.


O wszelkich zmianach będziemy informować Państwa na bieżąco za pośrednictwem Extranetu oraz strony internetowej.
 

W imieniu Władz Uczelni, 
Rektor Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, prof. zw. dr hab. Józef Orczyk

 


Wszystkie aktualne informacje są dostępne tutaj.


Dear All,
 
In connection with an increasing risk of the SARS-CoV-2 infection and further confirmed cases of the COVID-19 virus in Poland, Deputy Prime Minister and Minister of Science and Higher Education Jarosław Gowin after the recommendations from the Government Crisis Management Council has decided to suspend all teaching activities in the territory of Poland carried out by the universities supervised by the Ministry of Science and Higher Education.


Acting in compliance with the decision of the Ministry of Science and Higher Education WSB University suspends its teaching activities as of March 12, 2020 until March 25, 2020. The decision applies to undergraduate (Bachelor’s degree), graduate, (Master’s degree), postgraduate programs, MBA programs, and all other courses and training sessions delivered by the university.


The defense examinations of diploma projects and dissertations remain unchanged and will be carried out as scheduled. If you happen not to attend the defense you are kindly requested to notify the university as soon as possible.


During the suspension period the University’s administrative units and offices will be in operation. In order to reduce the risk of infection you are kindly requested to arrange all necessary issues via telephone or email. The contact details are available on the WSB webpage in the tab Contacts.
The Ministry recommends replacing the traditional mode of contact delivery with distance-learning modes. You will be notified of the implementation of this solution soon.


You will be kept updated on an ongoing basis via the Extranet and our webpage.
 
 
Rektor Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu prof. zw. dr hab. Józef Orczyk

Czytaj więcej