Kierunki studiów: finanse i rachunkowość oraz zarządzanie akredytowane przez IACBE

Nasza uczelnia - Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie otrzymała międzynarodową akredytację IACBE.

Akredytacja IACBE jest certyfikatem jakości i potwierdzeniem spełnienia przez Wyższą Szkołę Bankową określonych wymogów dotyczących sprawnego funkcjonowania, wysokiego poziomu dydaktyki, innowacyjnego zarządzania oraz dobrych relacji z biznesem.

Akredytację otrzymały kierunki:

IACBE gwarantuje studentom, że w akredytowanej uczelni uzyskają profesjonalną wiedzę i umiejętności oraz dyplom ukończenia studiów, który liczy się na rynku pracy.

grafika_na_www_0.jpg

26-06-2018