CEL KONFERENCJI:

Celem konferencji jest przeprowadzenie wielowymiarowego dyskursu naukowego na bardzo istotny temat z punktu widzenia nowych trendów teoretycznych jak i praktycznych dotyczących zarządzania strategicznego i zarzadzania finansami. Konferencja poświęcona jest penetracji zagadnienia wartości jako kluczowej determinanty współczesnego prowadzenia biznesu. Dotyczy zarządzania wartością strategiczną przedsiębiorstw z uwzględnieniem takich zagadnień jak:

 • Kreowanie wartości
 • Przechwytywanie wartości
 • Migracja wartości

Konferencja skierowana jest do przedstawicieli środowiska  naukowego zainteresowanego szerokim pojęciem zagadnienia migracji wartości w systemach  biznesowych, a także praktyków biznesu: menedżerów, członków rad nadzorczych, członków zarządów przedsiębiorstw, doradców biznesowych oraz inwestorów.

Będzie ona doskonałą okazją do odpowiedzi na liczne pytania menedżerów z zakresu szeroko pojętego zarządzania strategicznego i zarządzania wysoką efektywnością.

 

Harmonogram:

Termin zgłoszenia udziału z referatem - 21 maja 2019 r.

Termin złożenia pełnego tekstu referatu - 04 czerwca 2019 r.

Termin zgłoszenia udziału bez referatu - 21 maja 2019 r.

Termin uiszczenia opłaty konferencyjnej - 21 maja 2019 r.

Termin konferencji - 4 czerwca 2019 r.

 

TEMATYKA KONFERENCJI:

 • Jak identyfikować i zarządzać wartością strategiczną w przedsiębiorstwach?
 • Jakie czynniki biznesowe mają wpływ na migrację wartości – dopływ i odpływ wartości do i od modeli biznesu?
 • Jak kreować wartość dla klientów?
 • Jak przechwytywać i zawłaszczać wartość z rynku?
 • Jak zatrzymać wartość w przedsiębiorstwie?
 • Jak projektować modele biznesu z punktu widzenia skutecznego i efektywnego zawłaszczania wartości?
 • Jak współcześnie kreować wartość dla udziałowców?
 • Jak dzielić się wartością w koncepcji Sharing economy?
 • Jakie wyzwania stają obecnie przed koncepcją aksjologicznego zarządzania?
 • Jak budować  założenia systemu wartości adekwatnych dla różnych genotypów menadżerów?
 • Jaki system wartości powinni wyznawać zwolennicy turkusowych organizacji?
 • Jaka jest obecnie kondycja koncepcji Value Based Management na tle nowych paradygmatów jak np. paradygmat sieciowy w kontekście kryterium wartości?
 • Jak budować skuteczne i efektywne systemy zarządzania wartością?
 • Jaką rolę odgrywa wartość w ocenie atrakcyjności inwestycyjnej modeli biznesu?
 • Jak monitorować procesy migracji wartości na rynkach kapitałowych?
 • Jak zarządzać finansami w kontekście koncepcji kreowania wartości dla udziałowców i pozostałych interesariuszy?
 • Jak projektować procesy ko-kreacji wartości?

Rada naukowa

Prof. nadzw. dr hab. Marek Jabłoński - PRZEWODNICZĄCY RADY NAUKOWEJ -  WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W POZNANIU WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W CHORZOWIE, Dyrektor Instytutu Naukowego Przedsiębiorczości i Innowacji

Prof. zw. dr hab. Bogdan Nogalski – WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU

Prof. zw. dr hab. Wojciech Czakon – UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI

Prof. zw. dr hab. Ryszard Borowiecki – AKADEMIA WSB

Prof. zw. dr hab. Dariusz Zarzecki – UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI

Prof. zw. dr hab. Andrzej Chodyński – KRAKOWSKA AKADEMIA IM. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO

Prof. dr hab. Agnieszka Baruk – POLITECHNIKA ŁÓDZKA

Prof. UG dr hab. Agnieszka Szpitter – UNIWERSYTET GDAŃSKI

Prof. PCz dr hab. inż. Waldemar Jędrzejczyk – POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA

Prof. UEK dr hab. Andrzej Kozina - UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE

Prof. US dr hab. Katarzyna Kozioł-Nadolna - UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI

Prof. UEK dr hab. Andrzej Jaki - UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE

Prof. UEK dr hab. Janusz Nesterak - UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE

Prof. WSB dr hab. Wiesława Caputa – WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W POZNANIU WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W CHORZOWIE

Prof. UZ dr hab. inż. Przemysław Niewiadomski – UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI

Prof. Pol.Śl. dr hab. inż. Katarzyna Sienkiewicz-Małyjurek - POLITECHNIKA ŚLĄSKA

Prof. PL dr hab. inż. Bogdan Wit – POLITECHNIKA LUBELSKA

Prof. nadzw. dr hab. Adam Jabłoński – WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W POZNANIU WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W CHORZOWIE

Prof. nadzw. PG dr hab. inż. Tadeusz Falencikowski – POLITECHNIKA GDAŃSKA

Prof. nadzw. UEP dr hab. Dariusz Wojciech Nowak - UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU

Prof. nadzw. UEP dr hab. Jan Polowczyk- UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU

Prof. nadzw. dr hab. Małgorzata Rozkwitalska - WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU

 

Komitet Organizacyjny międzynarodowej konferencji naukowej „ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ STRATEGICZNĄ PRZEDSIĘBIORSTW - KREOWANIE, PRZECHWYTYWANIE I MIGRACJA”
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
ul. Sportowa 29, 41-506 Chorzów

Prof. nadzw. dr hab. Marek Jabłoński - Przewodniczący

Dr Łukasz Wawrowski – chorzowski wydział Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu

Mgr Bogumiła Urban – chorzowski wydział Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu

 

Koszt uczestnictwa

Udział w konferencji jest bezpłatny. Opłaty konferencyjne wynoszą:

 •  400 zł brutto dla publikacji z wystąpieniem • 340 zł brutto dla publikacji bez wystąpienia.

 

PUBLIKACJE:

Wartością dodaną konferencji będzie publikacja naukowa w formie Zeszytu Naukowego Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu (8 pkt. według punktacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego) oraz monografia naukowa w punktowanym wydawnictwie naukowym CeDeWu (100 punktów według punktacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego).

Najlepsze artykuły zgłoszone na konferencję naukową zostaną opublikowane w czasopismach naukowych: "Przegląd Organizacji" (13 pkt. w punktacji MNiSW) oraz "Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa" (12 pkt. w punktacji MNiSW).

 

KONTAKT

Pytania prosimy kierować na adres biblioteka@chorzow.wsb.pl

Kontakt merytoryczny:

Prof. nadzw. dr hab. Marek  Jabłoński
Dyrektor Instytutu Naukowego Przedsiębiorczości i Innowacji
Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu
ul. Sportowa 29, 41-506 Chorzów
E-mail:
marek.jablonski@chorzow.wsb.pl
marek.jablonski@ottima-plus.com.pl

Czytaj więcej