CEL KONFERENCJI:

Celem konferencji jest przedstawienie nowoczesnych mechanizmów konceptualizacji i operacjonalizacji  modeli biznesu przedsiębiorstw ukierunkowanych na osiąganie wysokiej efektywności.

Konferencja kierowana jest do przedstawicieli środowiska biznesowego: menedżerów, członków rad nadzorczych, członków zarządów przedsiębiorstw, doradców biznesowych oraz inwestorów.

Będzie ona doskonałą okazją do odpowiedzi na liczne pytania menedżerów z zakresu szeroko pojętego zarządzania strategicznego i zarządzania wynikami.

 

Harmonogram:

 • Termin zgłoszenia udziału z referatem - 30 kwietnia 2019
 • Termin złożenia pełnego tekstu referatu - 20 maja 2019 r.
 • Termin zgłoszenia udziału bez referatu - 30 kwietnia 2019 r.
 • Termin uiszczenia opłaty konferencyjnej - 30 kwietnia 2019 r.
 • Termin konferencji - 20 maja 2019 r.

 

Wytyczne dla autorów kliknij tutaj

 

Wybrane pytania strategiczne , które będą podstawą prowadzonych dyskusji naukowych w trakcie Konferencji:

 • Jak konceptualizować i operacjonalizować modele biznesu przedsiębiorstw?
 • Jak powiązać model biznesu ze strategią, procesami biznesowymi i projektami w ramach swoistej hybrydy strategicznej?
 • Jak konstruować modele biznesu w ramach ekonomii współdzielenia, gospodarki okrężnej i ekonomii sieciowej?
 • Jak budować e-modele biznesu w ramach wybranych koncepcji takich jak BIG DATA i Cloud Computing?
 • Jak budować modele biznesu oparte na mediach społecznościowych?
 • Jak budować twórcze modele biznesu oparte na przedsiębiorczości intelektualnej?
 • Jak konstruować modele zrównoważonego biznesu?
 • Jak osiągać przewagę konkurencyjną poprzez efektywny model biznesu?
 • Jak zarządzać innowacjami z wykorzystaniem koncepcji modeli biznesu?
 • Jakich wyborów strategicznych dokonywać w rywalizacji rynkowej z wykorzystaniem modeli biznesu?
 • Jak powiązać koncepcję Corporate Social Responsibility z Value Based Management tworząc efektywny model biznesu?
 • Jak budować skalowalne i spójne modele biznesu?
 • Jak pokonywać labilność modeli biznesu?
 • Jak projektować efektywne modele biznesu w kierunku kreacji wartości przedsiębiorstw?

Rada Naukowa

Prof. nadzw. dr hab. Adam Jabłoński - PRZEWODNICZĄCY RADY NAUKOWEJ - WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W POZNANIU WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W CHORZOWIE - Dyrektor Instytutu Naukowego Zarządzania

Prof. zw. dr hab. Bogdan Nogalski – WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU

Prof. zw. dr hab. Piotr Banaszyk – UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU

Prof. zw. dr hab. Ryszard Borowiecki – AKADEMIA WSB

Prof. zw. dr hab. Andrzej Chodyński – KRAKOWSKA AKADEMIA IM. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO

Prof. zw. dr hab. Wojciech Czakon – UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI

Prof. zw. dr hab. Dariusz Zarzecki – UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI

Prof. dr hab. Agnieszka Baruk – POLITECHNIKA ŁÓDZKA

Prof. dr hab. Aldona Frączkiewicz-Wronka – UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KATOWICACH

Prof. UG dr hab. Agnieszka Szpitter – UNIWERSYTET GDAŃSKI

Prof. WSB dr hab. Wiesława Caputa – WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W POZNANIU WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W CHORZOWIE

Prof. PCz dr hab. inż. Waldemar Jędrzejczyk – POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA

Prof. UEK dr hab. Andrzej Kozina - UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE

Prof. UEK dr hab. Janusz Nesterak - UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE

Prof. UZ dr hab. inż. Przemysław Niewiadomski – UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI

Prof. Pol.Śl. dr hab. inż. Katarzyna Sienkiewicz-Małyjurek - POLITECHNIKA ŚLĄSKA

Prof. SGH dr hab. Agnieszka Sopińska - SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE

Prof. PL dr hab. inż. Bogdan Wit – POLITECHNIKA LUBELSKA

Prof. nadzw. dr hab. Marek Jabłoński – WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W POZNANIU WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W CHORZOWIE

Prof. nadzw. dr hab. Andrzej Jaki – UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE

Prof. nadzw. UEP dr hab. Jan Polowczyk – UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU

Prof. nadzw. dr hab. Małgorzata Rozkwitalska - WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU

 

Komitet Organizacyjny międzynarodowej konferencji naukowej „MODELE BIZNESU – WYZWANIA STRATEGICZNE”

 

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
ul. Sportowa 29, 41-506 Chorzów

 

Prof. nadzw. dr hab. Adam Jabłoński - Przewodniczący

Dr Łukasz Wawrowski – chorzowski wydział Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu

Mgr Bogumiła Urban – chorzowski wydział Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu

 

Koszt uczestnictwa

Udział w konferencji jest bezpłatny. Opłaty konferencyjne wynoszą:

 • 400 zł brutto dla publikacji z wystąpieniem • 340 zł brutto dla publikacji bez wystąpienia.

Opłatę konferencyjną można uiścić przelewem na konto numer ING BP S.A 47 1050 1243 1000 0022 2054 9691

 

PUBLIKACJE:

Wartością dodaną konferencji będzie publikacja naukowa w formie Zeszytu Naukowego Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu (8 pkt. według punktacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego) oraz monografia naukowa w punktowanym wydawnictwie naukowym CeDeWu (100 punktów według punktacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego).

Najlepsze artykuły zgłoszone na konferencję naukową zostaną opublikowane w czasopismach naukowych: "Przegląd Organizacji" (13 pkt. w punktacji MNiSW) oraz "Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa" (12 pkt. w punktacji MNiSW).

 

KONTAKT

Pytania prosimy kierować na adres biblioteka@chorzow.wsb.pl

 

Kontakt merytoryczny:

Prof. nadzw. dr hab. Adam  Jabłoński
Dyrektor Instytutu Naukowego Zarządzania
Wydział Zamiejscowy w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu
ul. Sportowa 29, 41-506 Chorzów

E-mail:
adam.jablonski@chorzow.wsb.pl
adam.jablonski@ottima-plus.com.pl

Czytaj więcej