Praca dla absolwenta

absolwenci_praca.jpgSukces zawodowy studenta to również sukces Uczelni
Sukces zawodowy absolwentów to podstawowy cel, jaki Wyższa Szkoła Bankowa stawia sobie kształtując ofertę edukacyjna oraz projektując programy studiów. W celu poprawy statusu zawodowego absolwentów Wyższa Szkoła Bankowa monitoruje ich losy, jak również daje możliwość korzystania z różnych form wsparcia w zakresie rozwoju kariery zawodowej i wejścia a rynek pracy.

Oferta Biura Karier WSB w Chorzowie skierowana jest nie tylko do studentów, ale również do absolwentów i obejmuje:

  • pośrednictwo pracy i dostęp do aktualnie posiadanych ofert zatrudniania
  • zdobycie dodatkowych kompetencji i umiejętności poprzez udział w szkoleniach ogólnych i specjalistycznych
  • doradztwo zawodowe w zakresie planowania kariery, przygotowania dokumentów aplikacyjnych i przygotowania do rozmów kwalifikacyjnych
  • możliwość uczestnictwa w stażach zawodowych (do pół roku po ukończeniu studiów).

Program Absolwent
Został stworzony, po to, by wspierać absolwentów WSB na rynku pracy. Nawet po skończeniu studiów, Program Absolwent daje możliwość, stałego rozwijania swoich kwalifikacji a także poszerzania wiedzy o współczesnym rynku pracy.

Aby uczestniczyć w Programie Absolwent, należy złożyć osobiście w Biurze Karier:

W ramach Programu każdy absolwent może skorzystać z:

  • indywidualnych spotkaniań z doradcą zawodowym
  • bezpłatnych warsztatów i szkoleń
  • ofert pracy dostępnych w Biurze Karier oraz extranecie studenckim, w zakładce Biuro Karier > Pośrednictwo Pracy > wszystkie oferty pracy, staży
  • uczestnictwa w targach pracy
  • informacji o rynku pracy i możliwościach podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Zobacz również: pośrednictwo pracy | doradztwo zawodowe | szkolenia