Program studiów

Program studiów podyplomowych na kierunku Event menagement.

Liczba miesięcy nauki: 9
Liczba godzin: 178
Liczba zjazdów: 10
Liczba semestrów: 2
Budowanie programu wydarzenia kulturalnego i imprezy sportowej
(32 godz.)
 • Budowanie programu imprez kulturalnych na podstawie Bella Skyway Festival - warsztaty.
 • Budowanie relacji z gwiazdami filmowymi i innymi twórcami kultury - warsztaty.
Prawo autorskie, licencje na organizację zawodów
(8 godz.)
 • Licencje na zawodowy sportowe.
Marketing i promocja
(16 godz.)
 • Współpraca z dziennikarzem.
 • Pozyskiwanie i utrzymywanie relacji ze sponsorami.
Media
(16 godz.)
 • Media publiczne i prywatne.
 • Media w wydarzeniach, patronaty medialne.
 • Transmisje telewizyjne wydarzeń sportowych.
Budowanie programu wydarzenia kulturalnego i imprezy sportowej
(16 godz.)
 • Przygotowanie i realizacja wydarzeń sportowych.
Bezpieczeństwo
(8 godz.)
 • Praca służb bezpieczeństwa.
Sfera prawna i rachunkowa wydarzeń
(8 godz.)
 •  Sfera prawna i rachunkowa wydarzeń.
Media
(8 godz.)
 • Warsztaty studyjne - radiowe.
 • Warsztaty studyjne - telewizyjne.
Prawo autorskie
(4 godz.)
 • Prawo autorskie.
Zamówienia publiczne
(8 godz.)
 • Zamówienia publiczne.
Logistyka wydarzeń
(36 godz.)
 • Imprezy plenerowe, w tym masowe.
 • Wydarzenia międzynarodowe.