Program studiów

Program studiów podyplomowych na kierunku Akademia menedżera.

Liczba miesięcy nauki: 9
Liczba godzin: 170
Liczba zjazdów: 10
Liczba semestrów: 2
AKADEMIA MENEDŻERA
(160 godz.)
 • Postawa proaktywna lidera i zespołu
 • Inteligencja emocjonalna w zarządzaniu
 • Zarządzanie przez cele
 • Asertywność menedżera wspierająca współpracę
 • Diagnoza kompetencji menedżerskich w oparciu o wielopoziomowy test Master Person Analysis
 • Sztuka wystąpień publicznych
 • Typy psychologiczne – kto jest kim w zespole?
 • Nagradzanie i karanie pracowników
 • Rekrutacja oparta na kluczowych kompetencjach
 • Warsztatowe metody rozwoju kompetencji zespołu – menedżer w roli mentora i trenera
 • Błyskawiczne motywowanie pracowników
 • Zarządzanie stresem i emocjami
 • Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu menedżera oraz członków zespołu
 • Zarządzanie kapitałem reputacji w oparciu o markę osobistą menedżera
 • Coachingowy model zarządzania – menedżer jako coach
 • Zaliczenie pracy rocznej .
FORMA ZALICZENIA
 • Zaliczenie pracy rocznej.