Program studiów

Program studiów podyplomowych na kierunku Akademia menedżera sprzedaży.

Liczba miesięcy nauki: 9
Liczba godzin: 172
Liczba zjazdów: 10
Liczba semestrów: 2
Organizacja sprzedaży:
(45 godz.)
 • Zarządzanie strategiczne sprzedażą.
 • Strategie sprzedaży – tworzenie i realizacja.
 • Tworzenie planu sprzedaży, kontrola, analiza, stymulacja wyników.
 • Zarządzanie kanałami dystrybucji.
 • Finanse.
Zarządzanie zespołem:
(54 godz.)
 • Typy osobowości klientów – Badanie osobowości zawodowej FACET 5.
 • Zarządzanie zespołami handlowymi.
 • Zarządzanie procesem rozwoju pracowników.
 • Coaching i mentoring – moduł z możliwością uzyskania Certyfikatu Franklin University.
Proces sprzedaży:
(27 godz.)
 • Psychologia zachowań klientów.
 • Proces sprzedaży według ZŁOTEGO STANDARDU 9Z
 • Kluczowe umiejętności negocjacyjne – moduł z możliwością uzyskania Certyfikatu Franklin University.
 • Prezentowanie oferty handlowej.
Nowoczesny marketing:
(9 godz.)
 • Rynkowe uwarunkowania sprzedaży.
 • Budowanie kanałów na portalach społecznościowych, e-marketing.P
 • Płatne reklamy w mediach społecznościowych.
 • Nowoczesne narzędzia marketingowe – przegląd i przykłady zastosowań.
Trening menedżerski:
(18 godz.)
 • Motywowanie pracowników.
 • Dopasowanie zadań do typów osobowości członków zespołu.
 • Zarządzanie emocjami w pracy.
 • Zarządzanie Zmianą.
Praca indywidualna – projekt:
(10 godz.)
 • Przygotowanie pracy zaliczeniowej z wybranych zagadnień programowych.
Forma zaliczenia
(9 godz.)
 • Projekt zespołowy - zespoły 3-osobowe.
 • Prezentacja projektu połączona z dyskusją.