Master of Business Administration to najwyższy poziom edukacji związanej z biznesem. Osoby, które posiadają dyplom ukończenia tych studiów, mogą liczyć na lepsze stanowiska oraz wyższe wynagrodzenie. Studia te są kluczem do rozwoju kariery, pomagają w realizacji założonych celów i rozwoju zainteresowań, poszerzają horyzonty, uzupełniają wiedzę, doskonalą umiejętności przywódcze. Oprócz tego są nieocenionym źródłem nowych kontaktów biznesowych i okazją do wymiany know-how między praktykami reprezentującymi różne branże.

 

W roku akademickim 2022/2023 oferujemy: 

  • Master of Business Administration
  • MBA Management 4.0
  • MBA Zdrowie.

Master of Business Administration

Master of Business Administration to studia ukierunkowane na szeroko rozumiany rozwój kompetencji biznesowych niezbędnych do skutecznego zarządzania.

 

Program Master of Business Administration przygotowaliśmy we współpracy z Franklin University, amerykańską, prywatną uczelnią non profit o ponad 100-letniej tradycji, której siedziba mieści się w Columbus w USA. Program studiów MBA jest odpowiedzią na aktualne potrzeby przedsiębiorców.  Budujemy go i rozwijamy, ściśle współpracując z biznesem. Te elitarne studia ukierunkowane są na szeroko rozumiany rozwój kompetencji niezbędnych do skutecznego i efektywnego zarządzania. Przedstawiciele firm są członkami Rady Programowej, prowadzą zajęcia dydaktyczne oraz organizują wizyty studyjne i spotkania z VIP-ami.

 

Partnerstwo biznesowe: ING Bank Śląski, Henkell & Co. Polska Sp. z o.o., Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2 SA

 

Dlaczego właśnie MBA?

studia MBA trwają 2 lata i obejmują łącznie 352 godziny wykładowe, a zajęcia odbywają się w weekendy, średnio raz w miesiącu
językiem wykładowym jest język polski
słuchaczom zapewniamy komfortowe warunki nauki, networking i profesjonalną kadrę dydaktyczną
wykłady gościnne prowadzą amerykańscy wykładowcy partnerskiej uczelni oraz specjalni goście VIP
dziewczyna przy biurku z dokumentami
wizyty studyjne w wybranych przedsiębiorstwach wzbogacają proces dydaktyczny i umożliwiają słuchaczom zapoznanie się z praktycznymi aspektami ich funkcjonowania i zarządzania
zdalne3
możliwość wyjazdu do siedziby partnera – Franklin University w Columbus, Ohio - daje słuchaczom szansę uczestnictwa w specjalnych warsztatach realizowanych w trakcie autorskiego programu dostosowanego do głównego programu studiów

Kadra dydaktyczna

O sile i skuteczności programu stanowi kadra dydaktyczna, do której należą zarówno wykładowcy akademiccy, jak i eksperci z ogromnym doświadczeniem praktycznym. 

Opinia na temat studiów

Magdalena Gieras

Misją programów MBA  realizowanych w Wyższych Szkołach Bankowych jest zwiększanie sprawności organizacyjnej poprzez rozwój kompetencji, których potrzebują zwinni liderzy zarządzający różnorodnym środowiskiem w erze cyfrowej. Z tego względu otwieramy dwa nowe kierunki: MBA Management 4.0 – roczne studia w formule on-line – oraz MBA Zdrowie.

dr Magdalena Gieras

dyrektor programu MBA, trener, wykładowca

Dlaczego Gospodarka 4.0 oraz zarządzanie różnorodnością i kultura inkluzyjna stały się elementem przewodnim zarówno nowych kierunków, jak i ubogaceniem dotychczasowego dwuletniego programu MBA realizowanego w partnerstwie z Franklin University? 

- Ponieważ polityka różnorodności oznacza tworzenie środowiska pracy, w którym pracownicy, niezależnie od różnic pomiędzy nimi, mają szansę na pełne wykorzystanie swojego potencjału.


Polityka różnorodności to celowe działanie firmy na rzecz wykorzystania różnorodnych punktów widzenia, doświadczeń, pomysłów. Jednocześnie sama różnorodność bez włączającej kultury organizacyjnej jest warta zdecydowanie mniej niż połączenie tych dwóch komponentów.

Studia podyplomowe dla nauczycieli

Zarządzanie różnorodnością to prowadzenie biznesu w sposób maksymalizujący pozytywny wpływ na rozwój firmy przy jednoczesnej minimalizacji negatywnego wpływu na ludzi i otoczenie. Odnosi się do codziennej praktyki interakcji pomiędzy przedsiębiorstwem, a jego bezpośrednimi interesariuszami, czyli pracownikami, jak również czerpie z wartości, w oparciu o które firma pragnie funkcjonować.

 

Gospodarka 4.0 jest zaś częścią czwartej rewolucji przemysłowej, która charakteryzuje się włączeniem elementów cyfrowych do transformacji branży. Jest odpowiedzią na nowe wymagania menedżerów, zapewniając gromadzenie danych w czasie rzeczywistym w celu bardziej efektywnego podejmowania decyzji.

MBA Management 4.0

Celem programu MBA Management 4.0 ON-LINE jest określenie warunków wykorzystania w organizacji rozwiązań z obszarów Management 4.0 zwiększających przewagę konkurencyjną m.in. w oparciu chmurę obliczeniową, sztuczną inteligencję, machine learning i automatyzację. Zakres tematyczny zajęć pozwala także na poznanie podejścia Customer Journey oznaczającego podążanie za potrzebami klienta w procesie dostarczania usług i budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa z wykorzystaniem cyfrowych rozwiązań. W trakcie studiów zostaną także rozwinięte kompetencje Managera 4.0 umożliwiające kreowanie zespołu i budowanie efektywnej komunikacji w oparciu o dialog.

 

Partnerstwo biznesowe: partnerem kierunku MBA Management 4.0 jest Asseco Academy (stanowi część Grupy Asseco, specjalizuje się w dostarczaniu umiejętności w obszarach technologii IT)

 

Kadra dydaktyczna

O sile i skuteczności programu stanowi kadra dydaktyczna, do której należą zarówno wykładowcy akademiccy, jak i eksperci z ogromnym doświadczeniem praktycznym.

MBA Zdrowie

Roczny program MBA Zdrowie stanowi integrację wiedzy prawniczej, ekonomicznej oraz z zakresu zarządzania. Jego celem jest przygotowanie obecnej i przyszłej kadry menedżerskiej do efektywnego zarządzania podmiotami funkcjonującymi w systemie ochrony zdrowia.

 

Program studiów skoncentrowany jest na zarządzaniu w placówkach związanych z ochroną zdrowia z uwzględnieniem cyfryzacji w sektorze ochrony zdrowia. Poprzez udział w programie studiów MBA Zdrowie uczestnicy zdobędą nowoczesną wiedzę z zakresu zarządzania, stanowiącą fundament do rozwoju praktycznych umiejętności menedżerskich, takich jak:
•    analiza i metody rozwiązywania problemów firmy
•    formułowanie strategii rozwojowych
•    sprawne podejmowanie decyzji
•    wdrażanie cyfryzacji w ochronie zdrowia
•    skuteczne negocjowanie i prowadzenie mediacji
•    zarządzanie kapitałem ludzkim w ochronie zdrowia.


Partnerstwo biznesowe: studia realizowane są w partnerstwie z technologiczno-medyczną firmą SAVENTIC (specjalizuje się w diagnostyce rzadkich [ukrytych] chorób napędzanej sztuczną inteligencją)

Kadra dydaktyczna

O sile i skuteczności programu stanowi kadra dydaktyczna, do której należą zarówno wykładowcy akademiccy, jak i eksperci z ogromnym doświadczeniem praktycznym.

Dowiedz się więcej o promocjach specjalnych

Palec

Zapoznaj się z informacjami na stronie programów MBA