Co zyskujesz, studiując pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną - jednolite studia magisterskie w WSB?

 • Zdobędziesz praktyczne umiejętności związane z przygotowaniem do zawodu.
 • Otrzymasz aktualną wiedzę z zakresu m.in. pedagogiki, psychologii czy socjologii połączoną z nowoczesnymi rozwiązaniami praktycznymi.
 • Będziesz uczestniczyć w tradycyjnych zajęciach wykładowych, warsztatowych i z formułą e-learningu, a także mieć możliwość realizacji wielu ciekawych projektów w ramach różnych przedmiotów.
 •  Na zajęciach spotkasz wykładowców – ekspertów  z różnych obszarów dydaktycznych.
 • Weźmiesz udział w wizytach studyjnych, praktykach oraz stażach w instytucjach publicznych i niepublicznych.
 • Będziesz mógł aktywnie działać w kole naukowym, realizując wiele projektów z zakresu animacji społeczno-kulturalnej.
Krawat
Profesjonalna i przyjazna kadra
Uścisk dłoni
Szeroka oferta specjalności uwzględniająca aktualne potrzeby rynku pracy
Tryby
Dodatkowe szkolenia
Studia łączące akademicką tradycję i nowoczesną formułę
Testy
Program uwzględniający szeroki kontekst cywilizacyjnych uwarunkowań pracy

Nie czekaj, wypełnij formularz rejestracyjny i zgłoś się na studia już dziś.

do 30 września
czesne już od
162 zł
miesięcznie

Zapisując się do 30 września, zyskujesz:

 • 300 zł dzięki zniżce w czesnym, która rozliczana jest na pierwszym roku studiów
 • dodatkowo jesteś zwolniony z opłaty wpisowej.

UWAGA: Promocja w czesnym nie dotyczy studiów dofinansowanych i dualnych.

Jeśli jesteś absolwentem WSB studiujesz 885 zł taniej, zyskujesz:

 • 800 zł zniżki w czesnym,  rozliczanej na pierwszym roku studiów.
 • 85 zł zniżki w opłacie wpisowej. 

UWAGA: Promocja w czesnym nie dotyczy studiów dofinansowanych i dualnych.

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

Zagadnień z zakresu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej z elementami socjologii i psychologii, w tym psychologii rozwojo- wej dziecka.
Teoretycznych podstaw pracy opiekuńczo-wychowawczej i edukacyjnej z dzieckiem.
Diagnozować potrzeby oraz wspomagać w rozwoju dziecko w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym.
Zasad planowania i metodyki organizowania pomocy psy- chologiczno-pedagogicznej w przedszkolu i klasach I–III szkoły podstawowej.

Program studiów

Program studiów obejmuje przedmioty kierunkowe, realizowane przez wszystkich studentów.

Wykładowcy

dr Katarzyna Wiśniewska-Borysiak

Wieloletni nauczyciel akademicki o specjalnościach: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, metody komputerowe w edukacji oraz edukacja ustawiczna. Samodzielnie tworzy edukacyjne programy internetowe (EPI) oraz edukacyjne programy sieciowe (EPS) do wspomagania nauczania różnych przedmiotów w...

dr Katarzyna Smulska

Doktor nauk humanistycznych z zakresu pedagogiki. Magister filologii angielskiej. Nauczycielka w szkołach ogólnokształcących na wszystkich szczeblach edukacji. Od 2012 roku Pełnomocnik Rektora ds. Metodyki Kształcenia w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu, zajmująca się wspomaganiem i...

dr Agnieszka Uniewska

Posiada blisko 4-letnie doświadczenie związane z pracą na stanowisku nauczyciela – wychowawcy w Gimnazjum i Liceum Anny i Aleksandra Nalaskowskich w Toruniu i związane z tym działania w zakresie poznawania uczniów, kompletowania dokumentacji na ich temat, diagnozy indywidualnych...

Partnerzy kierunku

Współpracujemy z wieloma firmami, dzięki czemu na bieżąco dostosowujemy program nauczania do wymagań danej branży.

Jakie masz jeszcze możliwości?

 • Po ukończeniu kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna zdobędziesz wiedzę z obszaru nauk społecznych oraz uprawnienia nauczycielskie, umożliwiające realizację zadań edukacyjnych, wychowawczych oraz opiekuńczych na poziomie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Ponadto będziesz posiadać kompetencje w zakresie diagnozowania i stymulowania rozwoju dziecka, umiejętność efektywnego komunikowania się ze środowiskiem dziecka, umiejętność samooceny i kierowania własnym rozwojem.
 • Pamiętaj! Na tej specjalności potrzebujemy od Ciebie abyś dostarczył do dziekanatu zaświadczenie od logopedy o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu nauczyciela.

Zainteresował Cię kierunek?
Zrób kolejny krok i zacznij studia w WSB.

Pobierz stronę do PDF