Co zyskujesz, wybierając pedagogikę w WSB?

Interesują Cię studia stacjonarne? Zostaw kontakt.

 • Uczysz się według programu studiów, który łączy wiedzę z zakresu m.in. pedagogiki, psychologii, socjologii z nowoczesnymi rozwiązaniami praktycznymi.
 • Na zajęciach specjalnościowych wykorzystujesz metody aktywizujące, praktyczne, warsztatowe i projektowe.
 • Wybierasz shttps://www.wsb.pl/bydgoszcz/formularz/lista-zainteresowanych-sum-stacp… specjalności konsultowanych z pracodawcami i partnerami kierunku, dostosowanych do wymagań rynku pracy.

 • Uczestniczysz w dodatkowych szkoleniach i zdobywasz certyfikaty potwierdzające Twoje umiejętności.
 • Możesz połączyć studia magisterskie ze studiami podyplomowymi z zakresu przygotowania psychologiczno-pedagogicznego lub organizacji i zarządzania oświatą i uzyskać dodatkowe kwalifikacje.

 

interdyscyplinarny program
Książki
6 specjalności
Mózg
dodatkowe szkolenia

Nie czekaj, załóż Konto Kandydata i zapisz się na studia bez wychodzenia z domu!

do 10 stycznia
czesne już od
300 zł
275 zł
miesięcznie

Zapisując się do 10 stycznia, zyskujesz:

 • 600 zł dzięki zniżce w czesnym, która rozliczana jest przez cały okres studiów
 • dodatkowo jesteś zwolniony z opłaty wpisowej.

 

Jeśli jesteś naszym absolwentem, zyskujesz więcej!

Twoja zniżka w czesnym wyniesie 1000 zł i będzie rozliczana przez cały okres studiów.

Opinie

"Co fascynuje mnie w pedagogice? Przede wszystkim praca z ludźmi, która jest interesująca, dynamiczna i często stawia przede mną nowe wyzwania. Pedagog to osoba, która zawsze będzie potrzebna, jako specjalista udzielający wsparcia w różnych obszarach. Myślę, że to zawód ponadczasowy, który pozwala realizować się na wielu polach. Spełniam się jako pedagog specjalizujący się w edukacji osób dorosłych. Wiem, jak ogromne znaczenie w nauce ma praktyka, więc jako menedżer kierunku stawiam właśnie na to. Moi studenci uczą się według programu studiów, który łączy wiedzę z zakresu m. in. pedagogiki, psychologii, socjologii z nowoczesnymi rozwiązaniami praktycznymi. W programie studiów mają przede wszystkim zajęcia warsztatowe, ćwiczeniowe i projektowe. Rozwijają ich umiejętności i kompetencje miękkie. Wszystkiego uczą się od specjalistów, którzy pracowali lub pracują w instytucjach związanych z kierunkiem studiów".

dr Katarzyna Wiśniewska - Borysiak

wykładowca WSB

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

Diagnozować potrzeby oraz udzielać właściwej pomocy osobom z różnych środowisk i w różnym wieku.
Budować własny warsztat pracy pedagoga.
Stosować innowacyjne i twórcze metody w pracy z uczniami, podopiecznymi, wychowankami i osobami dorosłymi.
Rozwijać indywidualne pasje i zainteresowania poprzez m.in. działalność w kole naukowym czy praktyki realizowane w zależności od wybranej specjalności w różnych placówkach.

Zobacz specjalności na tym kierunku

Specjalności:
Animacja społeczno - kulturalna
Niestacjonarne Stacjonarne Rekrutacja zakończona
od 275 zł
Edukacja dorosłych
Niestacjonarne Stacjonarne Rekrutacja zakończona
od 275 zł
Metody i techniki zdalnego nauczania
Niestacjonarne Stacjonarne Rekrutacja zakończona
od 275 zł
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z profilaktyką społeczną
Niestacjonarne Stacjonarne Rekrutacja zakończona
Pedagogika resocjalizacyjna
Niestacjonarne Od marca
od 275 zł 300 zł
Pedagogika rodziny z nadzorem nad władzą rodzicielską
Niestacjonarne Stacjonarne Rekrutacja zakończona
od 275 zł
Pedagogika sądowniczo-penitencjarna
Niestacjonarne Stacjonarne Rekrutacja zakończona
od 275 zł
od 275 zł 300 zł

Program studiów

Program studiów obejmuje przedmioty kierunkowe, realizowane przez wszystkich studentów oraz przedmioty specjalnościowe indywidualnie dobrane do poszczególnych specjalności, które możesz wybrać.

Zobacz program studiów

Wykładowcy

Prof. zw. dr hab. Piotr Hübner
dr_marta_malecka_MK_ped
bea
Rudomska
dr Alicja Szostkiewicz
Joanna Wisniewska
Ziemowit Socha
Kalinowska
Sadowska-Krajewska
Jolanta_gruchlik
Dominika_warska
Prof. zw. dr hab. Piotr Hübner

Pełnomocnik Ministra Edukacji Narodowej (1990), dyrektor Departamentu Polityki Naukowej Komitetu Badań Naukowych (1991-1993), członek Komitetu Naukoznawstwa PAN, a obecnie Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN, członek Komisji Historii Nauki PAU, członek-założyciel Kasy imienia Józefa...

dr Marta Małecka

Menedżer kierunku pedagogika na studiach licencjackich i magisterskich.
Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, absolwentka edukacji ustawicznej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Absolwentka Seksuologii Klinicznej – Opiniowanie,...

dr Beata Małkowska

Doktor nauk humanistycznych. Absolwentka studiów podyplomowych organizacji i zarządzania oświatą oraz doskonalenia pedagogicznego nauczycieli akademickich. Autorka interdyscyplinarnych publikacji dotyczących edukacji oraz problematyki bezrobocia. W latach 2019-2021 metodyk WSB w Toruniu.

dr Katarzyna Wiśniewska-Borysiak

Wykładowca kierunku pedagogika, wieloletni nauczyciel akademicki o specjalnościach: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, metody komputerowe w edukacji oraz edukacja ustawiczna. Certyfikowany tutor. Samodzielnie tworzy edukacyjne programy internetowe (EPI) oraz edukacyjne programy sieciowe...

dr Katarzyna Smulska

Doktor nauk humanistycznych z zakresu pedagogiki. Magister filologii angielskiej. Nauczycielka w szkołach ogólnokształcących na wszystkich szczeblach edukacji. Od 2012 roku Pełnomocnik Rektora ds. Metodyki Kształcenia w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu, zajmująca się wspomaganiem i...

dr Agnieszka Uniewska

Posiada blisko 4-letnie doświadczenie związane z pracą na stanowisku nauczyciela – wychowawcy w Gimnazjum i Liceum Anny i Aleksandra Nalaskowskich w Toruniu i związane z tym działania w zakresie poznawania uczniów, kompletowania dokumentacji na ich temat, diagnozy indywidualnych...

dr Tomasz Marcysiak

Socjolog, wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej w Bydgoszczy. Ekspert w zakresie badań przemian zachodzących na obszarach wiejskich. Metodami socjologii jakościowej bada postawy przedsiębiorcze mieszkańców wsi, kulturę ludową oraz strategie zawodowe i aspiracje edukacyjne młodzieży i...

dr Hanna Rudomska

magister Pedagogiki specjalnej – specjalność resocjalizacja, doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Dorobek naukowy koncentruje się wokół pedagogiki specjalnej, uwarunkowań funkcjonowania osób głuchoniewidomych, edukacji włączającej oraz inkluzji społecznej. Czynny...

dr Alicja Szostkiewicz

Absolwentka Pedagogiki o specjalizacji Edukacja dorosłych na Wydziale Nauk Pedagogicznych UMK, Zarządzania Zasobami Ludzkimi oraz studiów podyplomowych z Doradztwa Zawodowego i Coachingu Kariery w WSB w Toruniu. Doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki, adiunkt w Instytucie Nauk...

Joanna Wiśniewska

Psycholog społeczny, psycholog wojskowy. Wykładowca na kierunku pedagogika oraz psychologia w WSB w Toruniu. Autorka artykułów i publikacji oraz prelegentka branżowych konferencji z zakresu psychologii społecznej.

Psycholog praktyk z bogatym doświadczeniem zawodowym. Prowadzi szkolenia...

Ziemowit Socha

socjolog, wykładowca i pracownik branży badań rynku i opinii. Na WSB pracuje od 2011 roku i uczył socjologicznych przedmiotów na takich kierunkach, jak socjologia, pedagogika, bezpieczeństwo narodowe oraz zarządzanie (w tym dla studentów anglojęzycznych). Pracuje jako adiunkt w...

Angelika Kalinowska

Doktorantka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, nauczyciel akademicki Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu oraz Wyższej Szkoły Bankowej w Bydgoszczy. Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika kierunków pedagogika specjalna oraz pedagogika o specjalnościach resocjalizacja z...

Aleksandra Sadowska-Krajewska

Ukończyła jednolite studia magisterskie filologii polskiej na UMK w Toruniu. Absolwentka Studiów Podyplomowych: Dziennikarstwa, Logopedii, Oligofrenopedagogiki, Neurologopedii, Wspomagania rozwoju i edukacji osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz Zespołem Aspergera....

Jolanta Gruchlik

Pedagog, nauczyciel, wykładowca. Od 2004 r. starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. Ukończone liczne studia podyplomowe i kursy kwalifikacyjne m.in: z zakresu zarządzania oświatą, nadzoru pedagogicznego, pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, pedagogiki zdolności i twórczości,...

Dominika Warska

Od ponad 20 lat zajmuje się edukacją – nauczyciel dyplomowany i egzaminator egzaminu maturalnego z języka polskiego. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu zarządzania oświatą oraz Akademii Coachingu na WSB w Toruniu. Interesuje się coachingiem, tutoringiem i mentoringiem w...

Poznaj innych wykładowców

Partnerzy kierunku

Współpracujemy z wieloma firmami, dzięki czemu na bieżąco dostosowujemy program nauczania do wymagań danej branży.

Jakie masz jeszcze możliwości?

Kierunek pedagogika możesz w WSB studiować również na studiach magisterskich z podyplomowymi. Zdobędziesz dyplom magistra, a jednocześnie uporządkujesz wiedzę i rozwiniesz swoje kwalifikacje na studiach podyplomowych. W dodatku zaoszczędzisz czas i pieniądze zdobywając dwa dyplomy studiów. Dowiedz się więcej.

Hand icon

Jeśli wiesz już, co chcesz studiować

Zapisz się online

Kontakt

Na Twoje pytania odpowie Biuro Informacji i Rekrutacji

Budynek A, pokój nr A001
ul. Fordońska 74
85-719 Bydgoszcz

E-mail: rekrutacja@wsb.bydgoszcz.pl
Tel.: 52 58 29 100/131 +48 734 474 981
Infolinia: 52 521 90 08

Godziny otwarcia:
 • pn: 08:00-16:00
 • wt: 10:00-17:00
 • śr: 08:00-16:00
 • cz: 10:00-16:00
 • pt: 08:00-15:00
Pobierz stronę do PDF