Możesz zyskać aż 13 770 zł

Wybierz studia na specjalnościach dofinansowanych ze środków Funduszy Europejskich (EFS) i ciesz się jeszcze niższym czesnym i dodatkowymi wartościami - np. stażem, za który otrzymasz wynagrodzenie łączne 13 770 zł!

Nie zwlekaj z wyborem, gdyż liczba miejsc jest ograniczona!

Sprawdź, co możesz studiować

Nasza uczelnia jest wiodącym ośrodkiem w regionie w zakresie innowacyjnych studiów wspartych ze środków unijnych. Od wielu lat pozyskujemy fundusze, dzięki którym możemy stale podnosić jakość kształcenia, a także dbać o rozwój  studentów. W ramach realizowanych projektów tworzymy nowoczesne programy nauczania zgodne z wymogami rynku pracy, dzięki organizacji szkoleń i kursów rozwijamy kompetencje studentów, a poprzez organizację płatnych staży oraz studiów dualnych umożliwiamy im zdobywanie doświadczenia zawodowego już w trakcie studiów. Aktualnie oferujemy dofinansowane specjalności na studiach licencjackich i magisterskich w ramach pięciu projektów:

STUDIA DUALNE – kształcimy praktycznie

Studia dualne to najlepszy sposób na połączenie nauki z pracą zawodową. W trakcie studiów oprócz uczęszczania na tradycyjne wykłady, laboratoria i ćwiczenia odbędziesz 9-miesięczny staż zawodowy, który pozwoli Ci na zdobycie odpowiednich kwalifikacji.
Oprócz zdobycia kluczowych kompetencji otrzymasz stypendium stażowe.

Specjalności dofinansowane: 

Dlaczego warto wybrać studia dualne?

 • program studiów realizowany jest dwutorowo - część zajęć będziesz mieć na uczelni, a część przedmiotów zrealizujesz w firmach współpracujących z WSB w ramach stażu
 • zdobędziesz doświadczenie zawodowe - w ramach studiów (tryb stacjonarny) odbędziesz  łącznie 9 miesięczny staż, za który otrzymasz wynagrodzenie - zyskasz aż 13 770 zł (jeśli miejsce Twojego stażu mieści się poza miejscem Twojego zamieszkania otrzymasz dodatkowe wsparcie finansowe)

 • czesne - już od 170 zł miesięcznie.

 • tworzysz projekty w warunkach rzeczywistych
 • po 3 latach studiów możesz się pochwalić wyższym wykształceniem i doświadczeniem zawodowym.

Sprawdź pełną ofertę studiów I stopnia w WSB Bydgoszcz

Zintegrowany program WSB w Bydgoszczy na rzecz rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego

W ramach funduszy unijnych z programu EFS otrzymaliśmy dofinansowanie na specjalności anglojęzyczne. Dzięki wsparciu UE płacisz niższe czesne, zdobywasz wiedzę przekazywaną w języku angielskim.  

Dostępne kierunki:

Dlaczego warto wybrać studia anglojęzyczne?

 • czesne już od 198 zł
 • studia po angielsku w WSB to nieoceniona możliwość nauki słownictwa. W zależności od wybranego kierunku, studenci szkolą się w języku biznesowym, tłumaczeniu i prowadzeniu negocjacji pogłębionych o uwzględnienie różnic kulturowych, prowadzą dokumentację i korespondencję w języku angielskim, uczą się swobodnej rozmowy biznesowej z zagranicznymi partnerami
 • studiowanie w języku angielskim daje wspaniałe przygotowanie do przyszłych wyjazdów na praktyki zagraniczne i pracy w korporacjach o międzynarodowym profilu, choć absolwenci kierunków wykładanych po angielsku stanowią także cenny nabytek w lokalnych firmach

Sprawdź pełną ofertę studiów I stopnia w WSB Bydgoszcz

ZINTEGROWANI 2.0 – kompleksowy program rozwoju WSB w Bydgoszczy

W ramach projektu: "ZINTEGROWANI 2.0 – kompleksowy program rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej w Bydgoszczy" uzyskaliśmy wsparcie UE na kierunku Turystyka studia licencjackie oraz Finanse i rachunkowość studia magisterskie. Dofinansowane zostały poniższe specjalności: 

 

Sprawdź pełną ofertę studiów I stopnia w WSB Bydgoszcz

 

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – program kształcenia nauczycieli w WSB w Bydgoszczy

W ramach projektu: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – program kształcenia nauczycieli w WSB w Bydgoszczy masz możliwość studiowania na jednolitych studiach magisterskich na kierunku: 

Dlaczego warto wybrać jednolite studia magisterskie w WSB?

 • nadają kwalifikacje do pracy w zawodzie nauczyciela przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej
 • czesne już od 214 zł
 • trwają 5 lat (10 semestrów). Pierwsze 2 lata to przede wszystkim zdobywanie wiedzy i nabywanie umiejętności niezbędnych dla studentów na danym kierunku. To także czas na to, by zastanowić się nad tym, czym chcesz zajmować się w przyszłości. Przez kolejne 3 lata zdobywasz wiedzę i umiejętności z konkretnej, wybranej przez Ciebie specjalności. Studia kończą się obroną pracy magisterskiej i uzyskaniem tytułu magistra.
 • to innowacyjny program kształcenia zgodny z wymogami rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. poz. 1861) i odpowiadający efektom uczenia się właściwym dla kształcenia nauczycieli przedszkola i klas I–III szkoły podstawowej. Zgodnie z tymi wymogami przygotowanie do pracy w zawodzie nauczycieli przedszkola i klas I–III szkoły podstawowej, od dnia 1 października 2019 r. może być realizowane jedynie na jednolitych studiach magisterskich na kierunku „pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna”.

 • zajęcia prowadzi profesjonalna i przyjazna kadra praktyków, którzy na co dzień pracują w zawodzie nauczyciela przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej.

 • zajęcia dydaktyczne realizowane w formie zajęć wykładowych, warsztatowych i e-learningu wzbogacane projektami, wizytami studyjnymi oraz praktykami przygotowującymi do wykonywania zawodu nauczyciela.

Sprawdź pełną ofertę studiów I stopnia w WSB Bydgoszcz

Studia magisterskie dofinansowane z EFS

WSB od wielu lat pozyskuje fundusze unijne, dzięki którym może stale podnosić jakość kształcenia, a także dbać o rozwój studentów. Do tej pory uczelnia pozyskała ponad 83 mln zł.  W ramach realizowanych projektów tworzymy nowoczesne programy nauczania zgodne z wymogami rynku pracy, Wybierając studia magisterskie w WSB możesz kontynuować naukę na jednej z dofinansowanych kierunków:

Zasady rekrutacji

Krok 1. Zapisz się na studia online

Krok 2. Wypełnij otrzymane na maila dokumenty rekrutacyjne, a następnie złóż je do Biura Rekrutacji wraz z formularzem uczestnictwa w projekcie, oświadczeniami i umową.

Szczegółowe zasady rekrutacji .