Program studiów

Program studiów obejmuje przedmioty kierunkowe, realizowane przez wszystkich studentów oraz przedmioty specjalnościowe indywidualnie dobrane do poszczególnych specjalności, które możesz wybrać.

Wybrane przedmioty specjalnościowe:
  • zachowania nabywców (24 godz.)
  • grafika komputerowa (28 godz.)
  • internal relations (24 godz.)
  • branding i współczesna komunikacja z rynkiem (24 godz.)
  • metody i techniki sprzedaży (26 godz.)
  • public relations w praktyce (16 godz.)
  • narzędzia marketingu w sprzedaży (28 godz.).