Program studiów

Program studiów obejmuje przedmioty kierunkowe, realizowane przez wszystkich studentów oraz przedmioty specjalnościowe indywidualnie dobrane do poszczególnych specjalności, które możesz wybrać.

Wybrane przedmioty specjalnościowe:
  • zarządzanie mikroprzedsiębiorstwem
  • orientacja marketingowa przedsiębiorstwa
  • zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie
  • rachunkowość zarządcza w przedsiębiorstwie
  • zarządzanie produkcją w przedsiębiorstwie
  • zarządzanie przedsiębiorstwem transnarodowym na rynku globalnym
  • nowoczesne metody organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem.