prof. nadzw. dr. hab. Xenie Lukoszová

Prof. nadzw. dr. hab. Xenie Lukoszová jest od roku 2004 doktorem habilitowanym na kierunku ekonomii i zarządzania Wyższej szkoły górniczej - TU w Ostrawie. W przeszłości była zatrudniona na kilku uczelniach wyższych i na różnych pozycjach, też przewodniczącego katedry i prorektora. Zajmuje się logistyką, zarządzaniem łańcuchami dostaw, logistyczną obsługą klienta, logistyką międzynarodową, usługami logistycznymi, zakupami zaopatrzeniowymi i marketingem. W ramach działalności naukowej opublikowała ponad 120 artykułów, skryptów, książek fachowych i monografii. Najbardziej znane publikację to książka Zakupy zaopatrzeniowe i zarządzanie nimi (Brno, 2004) i Logistyczne technologie w zarządzaniu łańcuchem dostaw (Praga, 2012).

dr Tomasz Janicki

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, menedżer kierunku: Zarządzanie w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu i Wyższej Szkole Bankowej w Bydgoszczy oraz adiunkt w Katedrze Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu. Ekspert ds. oceny projektów (w tym biznesplanów i studiów wykonalności) Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Środowiska, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Związany z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Toruniu (koordynator projektów unijnych, główny specjalista ds. promocji i rozwoju). Specjalizuje się w zakresie struktur organizacyjnych, zarządzania projektami i analizy finansowo-ekonomicznej różnego rodzaju organizacji.

dr Joanna Nieżurawska

Dr Joanna Nieżurawska jest doktorem nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, trenerem w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi wykonawcą i uczestnikiem wielu projektów, w tym unijnych. Stażystka m.in: Laurea University (Finlandia), Polytechnic Institute of  Setubal (Portugalia), uczestniczka Sammer School w Normandy Business School, Le Havre (Francja) oraz uczestniczka stażu naukowo- badawczego w University of Oxford . Autorka 35 artykułów wydawanych w czasopismach fachowych i materiałach pokonferencyjnych zarówno w j. polskim jak i w j. angielskim oraz autorka monografii: J. Nieżurawska, Elastyczne systemy wynagrodzeń w przedsiębiorstwach w Polsce, Wydawnictwo – „Dom Organizatora”, Toruń 2010. Audytor z zakresu zarządzania zasobami ludzki w  wybranych przedsiębiorstwach województwa kujawsko-pomorskiego w ramach Konkursu Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi organizowanym przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.

 

Zainteresowania naukowe:

  • zarządzanie zasobami ludzkimi
  • motywowanie oraz wynagradzanie pracowników
  • elastyczne systemy wynagradzania pracowników
  • systemy kafeteryjne
  • kierowanie i przywództwo
dr Krystian Jędrzejczak

Doktor nauk ekonomicznych, specjalizacja w obszarze metod badań operacyjnych, adiunkt w Katedrze Logistyki Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu. Prowadzi działalność ekspercką w zakresie wykorzystania technologii Business Intelligence w przedsiębiorstwach oraz wsparcia i optymalizacji procesów logistycznych. Absolwent Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego, doktorat w Katedrze Metod Badań Operacyjnych UŁ.

mgr Grzegorz Lewandowski

Magister Grzegorz Lewandowski jest absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego na Wydziale Ekonomicznym. Ma skończone studia doktoranckie, otwarty przewód doktorski z dziedziny ekonomii. Od początku pracy zawodowej (1981) związany z obszarami produkcji i magazynowania. Praca na stanowiskach: Spec. D/s. logistyki, Dyrektor handlowy, Kierownik Zakładu i Pełnomocnik Zarządu ds. ZKP. Znajomość systemów klasy ERP, CRM, WMS. Praktyczny zakres posiadanych umiejętności pozwala na bezpośredni kontakt ze studentami i prowadzenie zajęć w oparciu o praktyczne aspekty logistyki. Obecnie pracuje, jako wykładowca w WSB - Katedra Logistyki.

mgr Michał Czerwiec

Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego o  specjalności Transport i Logistyka. Od lat związany z branżą IT dla biznesu, choć doświadczenie zdobywał też w sprzedaży, windykacji i księgowości. Jako wzięty logistyk, ściśle współpracował z wieloma firmami z sektora dystrybucji i produkcji oraz doradczo z dziesiątkami firm i osób z bardzo różnych zakresów tematycznych biznesu. Wykładowca studiów stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych z zakresu logistyki magazynowania, logistyki dystrybucji, zarządzania łańcuchem dostaw oraz systemów informatycznych wspierających te zagadnienia. Obecnie Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu w firmie ELSE Systemy Informatyczne, odpowiedzialny za tworzenie i realizację strategii biznesowej firmy na rynku.

mgr Dariusz Szafrański

Absolwent UG Wydziału Ekonomii kierunek Transport i Logistyka, ukończone również studnia podyplomowe na Wydziale Zarządzania kierunek Rachunkowość Finansowa, obecnie w trakcie studiów doktoranckich. Posiada uprawnienia z Ministerstwa Finansów do prowadzenia ksiąg rachunkowych (uprawnienia do prowadzenia biura rachunkowego). Specjalista z zakresu zarządzania ryzykiem: a) wieloletnie doświadczenie zawodowe przy obsłudze związanej uznanych międzynarodowych przedsiębiorstwach np. National Car Rental, Gras Savoye Polska, Grupa DBK; b) zdobył uznanie jako doradca przy obsłudze uznanych instytucji finansowych np. Bankowy Fundusz Leasingowy, BRE Leasing, ORIX leasing czy Benefia; c) zyskujący uznanie jako doradca w zakresie zarządzania ryzykiem w parkach technologicznych między w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym i Gdańskim Inkubatorze Przedsiębiorczości. Obecnie prezes zarządu spółki consultingowej zatrudniającej ponad 70 osób, dyrektor zarządzający spółką brokerską i dyrektor centrum konferencyjno-szkoleniowego. Od czterech lat wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej.

mgr Magdalena Niżnik

Wykładowca, trener. Swoje wieloletnie doświadczenie zawodowe, aktualną wiedzę oraz zdobyte umiejętności  w obszarze logistyki, HR,  IT oraz zarządzania projektami wykorzystuje w pracy szkoleniowej, warsztatowej, doradczej a także dydaktycznej. Zajmowała stanowiska min. w logistyce Jednostki Wojskowej zajmując się Ekologistyką oraz zamówieniami publicznymi na potrzeby wojska oraz jako  Kierownik regionu Polski północno – wschodniej w obszarze HR. Obecnie prowadzi  własną działalność gospodarczą związaną z działalnością szkoleniową i doradczą. Ukończyła studia wyższe na kierunku Podatki oraz Logistyka, a także studia podyplomowe w obszarze HR i przygotowania pedagogicznego. Posiada certyfikat trenera I i II stopnia oraz certyfikaty umiejętności komputerowych EITCA, ECDL. Specjalizuje się w obszarze Logistyki  wojskowej, Logistyki miejskiej, Ekologistyki, Towaroznawstwa i Opakowalnictwa.