Co zyskujesz, studiując logistykę w WSB?

  • Dostęp do unikatowych specjalności odpowiadających aktualnym wymaganiom rynku pracy. Wieloaspektowy program studiów obejmuje zagadnienia techniczne, ekonomiczne oraz logistyczne.
  • Praktyczne umiejętności, uczestnicząc w wizytach studyjnych, warsztatach i konferencjach. Dzięki temu dowiesz się, jak wygląda na co dzień praca w największych przedsiębiorstwach logistycznych w regionie.
  • Umiejętność używania nowoczesnego sprzętu i oprogramowania zgodnego z najnowszymi standardami kształcenia logistyków.
  • Możliwość zdobycia certyfikatów: ELSE poświadczające znajomość systemu klasy ERP i WMS, potwierdzających umiejętność posługiwania się aplikacją TransEDU (elektroniczną giełdą transportową TransEDU).
Uścisk dłoni
zawód pożądany na rynku pracy
Dyplom
dodatkowe certyfikaty
Krawat
współpraca z uznanymi firmami

Opinie

"Od wielu lat pracuję jako wykładowca WSB. Wcześniej zawodowo zajmowałem się zarządzaniem i realizacją projektów logistyczno informatycznych w dużej firmie międzynarodowej. Miałem wtedy okazję przetestować wiele metod i narzędzi oraz uczestniczyć w sytuacjach biznesowych. Stały się one dla mnie inspiracją do stworzenia programu kierunku logistyka. Teraz uczę najlepszych praktyk w zakresie zarządzania logistycznego moich studentów. Z tą niezwykle dynamiczną branżą wiążą się nowoczesne metody zarządzania. Dodatkowo jest to także praca zespołowa nad projektami oraz wykorzystywanie różnorodnych programów informatycznych. Będziesz zaangażowany w projektowanie procesów logistycznych. Opracowane przez nas zajęcia przygotowują do egzaminu na Certyfi kat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym. W czasie studiów zrealizujesz wielotygodniową praktykę zawodową jako pierwszy krok w swojej karierze."

dr Krystian Jędrzejczak

wykładowca WSB

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

Posługiwania się metodami i technikami logistycznymi.
Wykorzystywania nowoczesnych narzędzi informatycznych stosowanych w logistyce przedsiębiorstw.
Określania celów logistycznych, rozpoznawania i rozwiązywania problemów o charakterze logistycznym.
Zarządzania procesami i systemami logistycznymi, magazynem oraz organizacją dostaw.

Zobacz specjalności na tym kierunku

Specjalności:
Eksploatacja transportu kolejowego
Niestacjonarne Stacjonarne
od 350 zł
International Business
Niestacjonarne Angielski
od 350 zł
Logistyka zaopatrzenia i dystrybucji
Niestacjonarne Od marca
od 325 zł 350 zł
Transport, spedycja, magazynowanie
Niestacjonarne Od marca
od 325 zł 350 zł

Program studiów

Program studiów obejmuje przedmioty kierunkowe, realizowane przez wszystkich studentów oraz przedmioty specjalnościowe indywidualnie dobrane do poszczególnych specjalności, które możesz wybrać. 

Zobacz program studiów

Wykładowcy

mgr Michał Czerwiec
mgr Dariusz Szafrański
prof. nadzw. dr. hab. Xenie Lukoszová

Prof. nadzw. dr. hab. Xenie Lukoszová jest od roku 2004 doktorem habilitowanym na kierunku ekonomii i zarządzania Wyższej szkoły górniczej - TU w Ostrawie. W przeszłości była zatrudniona na kilku uczelniach wyższych i na różnych pozycjach, też przewodniczącego katedry i prorektora....

dr Tomasz Janicki

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, menedżer kierunku: Zarządzanie w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu i Wyższej Szkole Bankowej w Bydgoszczy oraz adiunkt w Katedrze Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu. Ekspert ds. oceny projektów (w tym biznesplanów i...

dr Joanna Nieżurawska

Dr Joanna Nieżurawska jest doktorem nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, trenerem w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi wykonawcą i uczestnikiem wielu projektów, w tym unijnych. Stażystka m.in: Laurea University (Finlandia), Polytechnic Institute of  Setubal...

dr Krystian Jędrzejczak

Doktor nauk ekonomicznych, specjalizacja w obszarze metod badań operacyjnych, adiunkt w Katedrze Logistyki Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu. Prowadzi działalność ekspercką w zakresie wykorzystania technologii Business Intelligence w przedsiębiorstwach oraz wsparcia i optymalizacji...

dr Katarzyna Kachel

Prodziekan Wydziału Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy WSB w Toruniu, adiunkt w Instytucie Finansów WSB w Toruniu. Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy oraz Wydziału Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. W...

mgr Grzegorz Lewandowski

Magister Grzegorz Lewandowski jest absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego na Wydziale Ekonomicznym. Ma skończone studia doktoranckie, otwarty przewód doktorski z dziedziny ekonomii. Od początku pracy zawodowej (1981) związany z obszarami produkcji i magazynowania. Praca na stanowiskach: Spec....

mgr Michał Czerwiec

Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego o  specjalności Transport i Logistyka. Od lat związany z branżą IT dla biznesu, choć doświadczenie zdobywał też w sprzedaży, windykacji i księgowości. Jako wzięty logistyk, ściśle współpracował z wieloma firmami z sektora dystrybucji i...

mgr Dariusz Szafrański

Absolwent UG Wydziału Ekonomii kierunek Transport i Logistyka, ukończone również studnia podyplomowe na Wydziale Zarządzania kierunek Rachunkowość Finansowa, obecnie w trakcie studiów doktoranckich. Posiada uprawnienia z Ministerstwa Finansów do prowadzenia ksiąg rachunkowych...

mgr inż. Bartosz Wernecki

Absolwent studiów inżynierskich w Toruńskiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości, kierunek: logistyka, specjalność: transport i spedycja oraz studiów II stopnia w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu, Wydział Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy, kierunek: logistyka, specjalność:...

Poznaj innych wykładowców

Partnerzy kierunku

Współpracujemy z wieloma firmami, dzięki czemu na bieżąco dostosowujemy program nauczania do wymagań danej branży.

Studiuj drugi kierunek:

Chcesz zdobyć drugi zawód lub dodatkowe kompetencje potwierdzone dyplomem licencjata, inżyniera lub magistra uczelni cenionej przez pracodawców? Jeśli jesteś studentem na dowolnym kierunku i roku, w dowolnej uczelni - to oferta dla Ciebie. Obecni studenci studiów I i II stopnia w Wyższej Szkole Bankowej mogą studiować ten kierunek studiów za 195 zł miesięcznie, a studenci pozostałych uczelni za 245 zł miesięcznie.

Hand icon

Jeśli wiesz już, co chcesz studiować

Zapisz się online

Kontakt

Na Twoje pytania odpowie Biuro Informacji i Rekrutacji

Budynek A, pokój nr A001
ul. Fordońska 74
85-719 Bydgoszcz

E-mail: rekrutacja@wsb.bydgoszcz.pl
Tel.: 52 58 29 100/101/131
Infolinia: 52 521 90 08

Godziny otwarcia:
  • pn: 08:00-16:00
  • wt: 08:00-17:00
  • śr-cz: 08:00-16:00
  • pt: 08:00-15:00
Pobierz stronę do PDF