dr Katarzyna Kachel

Prodziekan Wydziału Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy WSB w Toruniu, adiunkt w Instytucie Finansów WSB w Toruniu. Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy oraz Wydziału Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. W 2019 roku obroniła rozprawę doktorką pt. "Poziom i struktura składników bilansu gospodarstw domowych w Polsce" i uchwałą Rady Wydziału uzyskała stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia. Zakres dorobku naukowego wiąże się ściśle z analizą budżetów gospodarstw domowych, badaniem poziomu i struktury konsumpcji, poziomu oszczędności i zadłużenia, problemu niewypłacalności i bankructwa gospodarstw domowych, wykorzystania urządzeń mobilnych w zakupach. W WSB w Toruniu prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu: rachunkowości, zarządzania finansami przedsiębiorstw, analizy finansowej, biznesplanu.

mgr inż. Grzegorz Osiński

Specjalista z zakresu informatyki, wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu od 2002 roku. Zajmuje się nauczaniem przedmiotów związanych z zastosowaniem technologii informatycznych w zarządzaniu firmą. Wykładowca zastosowań informatyki w biznesie, zarządzaniu projektami, finansach i rachunkowości, zarządzaniu zasobami ludzkimi, logistyce i bankowości. Współpracuje z Centrum Nowoczesnych Technologii Nauczania, autor wielu opracowań e-learningowych i multimedialnych z zakresu informatyki, wspomagających nauczanie przez internet. Prowadzi laboratorium egzaminacyjne ECDL w WSB w Toruniu (ECDL - Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych, na świecie znany jako ICDL). Posiada uprawnienia do przeprowadzania egzaminów ECDL Base, Core, Advanced, Project Planning, E- Urzędnik, E-Citizen.

mgr inż. Bartosz Wernecki

Absolwent studiów inżynierskich w Toruńskiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości, kierunek: logistyka, specjalność: transport i spedycja oraz studiów II stopnia w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu, Wydział Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy, kierunek: logistyka, specjalność: inżynieria systemów logistycznych.

 

Doświadczenie zawodowe zdobywał w:

  • RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A.(logistyka produkcji, gospodarka magazynowa, transport i spedycja, współpraca międzynarodowa, negocjowanie umów),
  • Sinograf S.A. na stanowisku menedżerskim (kompleksowe zarządzanie wielkopowierzchniowym centrum logistycznym o pow. ~10 000 m2),
  • Sąd Okręgowy w Toruniu – biegły sądowy w zakresie logistyki.