mgr inż. Cezary Graul

Menedżer kierunku informatyka w biznesie.

Absolwent Teleinformatyki oraz Zarządzania, co w połączeniu z doświadczeniem zdobytym podczas studiów w Dronten University of Applied Sciences w Holandii oraz na Uniwersytecie Kopenhaskim w Danii determinuje jego multidyscyplinarność naukową. Posiada szereg publikacji w zakresie hybrydowych metod edukacji, technik blended learning, a także innowacyjnych rozwiązań w zakresie motywacji i ewaluacji różnych obszarów kształcenia. Pełnił funkcję Kierownika Laboratorium Systemów Business Intelligence funkcjonującego w ramach projektu Regionalnego Centrum Innowacyjności II na UTP w Bydgoszczy. Uczestnik programu „Transformation.doc” na Uniwersytecie Wageningen w Holandii, gdzie zdobył cenne doświadczenie w zakresie kompetencji miękkich niezbędnych w skutecznym zarządzaniu projektami. Posiada bogate doświadczenie w realizacji wielu projektów krajowych i międzynarodowych. Ekspert Komisji Europejskiej w ramach projektu EASME (Executive Agency for Small & Medium-sized Enterprises).

dr Jacek Kuras

Prodziekan WSB w Toruniu.

dr Katarzyna Kachel

Prodziekan Wydziału Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy WSB w Toruniu, adiunkt w Instytucie Finansów WSB w Toruniu. Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy oraz Wydziału Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. W 2019 roku obroniła rozprawę doktorką pt. "Poziom i struktura składników bilansu gospodarstw domowych w Polsce" i uchwałą Rady Wydziału uzyskała stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia. Zakres dorobku naukowego wiąże się ściśle z analizą budżetów gospodarstw domowych, badaniem poziomu i struktury konsumpcji, poziomu oszczędności i zadłużenia, problemu niewypłacalności i bankructwa gospodarstw domowych, wykorzystania urządzeń mobilnych w zakupach. W WSB w Toruniu prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu: rachunkowości, zarządzania finansami przedsiębiorstw, analizy finansowej, biznesplanu.