Program studiów

Program studiów obejmuje przedmioty kierunkowe, realizowane przez wszystkich studentów oraz przedmioty specjalnościowe indywidualnie dobrane do poszczególnych specjalności, które możesz wybrać. 

MODUŁ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO:
 • język obcy  
 • podstawy filozofii i etyki
 • podstawy socjologii 
 • podstawy psychologii 
 • edytory tekstu 
 • arkusze kalkulacyjne 
 • arkusze kalkulacyjne - metody zaawansowane  
 • zarządzanie karierą i komunikacja w biznesie 
 • ochrona własności intelektualnej i przemysłowej.
MODUŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO:
 • matematyka 
 • statystyka  
 • ekonometria i prognozowanie 
 • podstawy prawa z elementami prawa cywilnego 
 • podstawy prawa gospodarczego 
 • rachunkowość 
 • finanse
 • podstawy ekonomii
 • zarządzanie.
MODUŁ KSZTAŁCENIA KIERUNKOWEGO:
 • matematyka finansowa 
 • analiza finansowa  
 • rachunkowość finansowa  
 • rynek finansowy
 • finanse publiczne  
 • finanse przedsiębiorstwa
 • bankowość  
 • ubezpieczenia 
 • podstawy rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej 
 • uproszczone formy ewidencji 
 • podatki w działalności gospodarczej 
 • etyka w rachunkowości i finansach.
MODUŁ SPECJALNOŚCIOWY:
 • seminarium dyplomowe 
 • praktyka zawodowa 
 • factoring 
 • inicjowanie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej 
 • proseminarium.