Co zyskujesz, studiując bezpieczeństwo wewnętrzne w WSB?

 • Zdobędziesz wszechstronną wiedzę, opartą na przykładach i własnych doświadczeniach.
 • • Weźmiesz udział w zajęciach studyjnych. Odwiedzisz instytucje i obiekty ważne dla bezpieczeństwa publicznego.
 • Zdobędziesz certyfikaty i zaświadczenia potwierdzające umiejętności praktyczne.
 • Będziesz wykorzystywać specjalne oprogramowanie symulacyjne do zarządzania kryzysowego.
 • Odbędziesz kurs strzelecki przy wykorzystaniu profesjonalnej, krótkiej i długiej broni.
 • Przejdziesz praktyki zawodowe i dyplomowe, które bazują na rzetelnie wypracowanym programie z partnerami biznesowymi.
 • Będziesz uczestniczył w zajęciach z inicjowania i prowadzenia własnego biznesu – przygotują Cię do samodzielnego prowadzenia firmy.
 • Przygotujemy Cię do pracy w instytucjach bezpieczeństwa publicznego.
 • Odbędziesz kurs strzelecki przy wykorzystaniu profesjonalnej, krótkiej i długiej broni.
 • Przejdziesz praktyki zawodowe i dyplomowe, które bazują na rzetelnie wypracowanym programie z partnerami biznesowymi.
 • Będziesz uczestniczył w zajęciach z inicjowania i prowadzenia własnego biznesu – przygotują Cię do samodzielnego prowadzenia firmy.
 • Przygotujemy Cię do pracy w instytucjach bezpieczeństwa publicznego.
Książka
specjalności opracowane i przygotowane wspólnie z partnerami.
Krawat
współpraca ze służbami mundurowymi.
Hantel
zajęcia dydaktyczne to również zajęcia na sali gimnastycznej, strzelnicy

Nie czekaj, wypełnij formularz rejestracyjny i zgłoś się na studia już dziś.

do 16 lipca
czesne już od
162 zł
miesięcznie

Zapisując się do 16 lipca, zyskujesz:

 • 600 zł dzięki zniżce w czesnym, która rozliczana jest na pierwszym roku studiów
 • dodatkowo jesteś zwolniony z opłaty wpisowej.

UWAGA: Promocja w czesnym nie dotyczy studiów dofinansowanych i dualnych.

Jeśli jesteś absolwentem WSB studiujesz 1085 zł taniej, zyskujesz:

 • 1000 zł zniżki w czesnym,  która rozliczana jest w czasie dwóch lat studiów.
 • 85 zł zniżki w opłacie wpisowej. 

UWAGA: Promocja w czesnym nie dotyczy studiów dofinansowanych i dualnych.

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

Przygotujemy Cię do pracy w instytucjach bezpieczeństwa publicznego. Poznasz uprawnienia i obowiązki służb mundurowych. Będziesz potrafił wskazać i diagnozować obszary zagrożeń bezpieczeństwa państwa.
Poznasz zasady organizacji i zabezpieczania imprez masowych. Poznasz zasady funkcjonowania administracji publicznej i instytucji UE w zakresie zapewnienie bezpieczeństwa.
Będziesz potrafił oceniać i szacować ryzyko w stanach zagrożenia. Będziesz potrafił udzielić pierwszej pomocy, posługiwać się bronią krótką.
Dowiesz się, jak stosować przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Poznasz normy i reguły organizujące struktury i instytucje bezpieczeństwa wewnętrznego, taktyki i techniki kryminalistyczne. Zdobędziesz wiedzę na temat etyki funkcjonariuszy publicznych, prawa cywilnego, zwalczania przestępczości i terroryzmu. Będziesz potrafił oceniać: zagrożenia w komunikacji, dysfunkcje przestrzeni publicznych, patologie społeczne, ruchy społeczne i systemy polityczne.

Zobacz specjalności na tym kierunku

Specjalności:
Bezpieczeństwo danych osobowych i informacji
Niestacjonarne Stacjonarne Nowość
od 225 zł 275 zł
od 225 zł 275 zł
Cyberbezpieczeństwo
Niestacjonarne
od 225 zł 275 zł
Detektywistyka i ochrona osób i mienia
Niestacjonarne Stacjonarne
od 225 zł 275 zł
Kryminologia i kryminalistyka
Niestacjonarne Stacjonarne
od 225 zł 275 zł
od 225 zł 275 zł
Służby specjalne i policyjne
Niestacjonarne Stacjonarne
od 225 zł 275 zł
Zwalczanie terroryzmu i zarządzanie kryzysowe
Niestacjonarne Stacjonarne Nowość
od 225 zł 275 zł

Program studiów

Program studiów obejmuje przedmioty kierunkowe, realizowane przez wszystkich studentów oraz przedmioty specjalnościowe indywidualnie dobrane do poszczególnych specjalności, które możesz wybrać. 

Wykładowcy

dr Krzysztof Makowski
dr Dionizy Staszak
dr Karolina Gawron-Tabor
dr Janiszewski Jacek
dr Hubert Stys

Doktor nauk humanistycznych, absolwent stosunków międzynarodowych menedżer kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne WSB Toruń/Bydgoszcz, wykładowca WSB, działacz społeczny, autor i redaktor kilku tomów prac zbiorowych z zakresu historii XX wieku, stosunków międzynarodowych, integracji...

dr Krzysztof Makowski

Doktor politologii, działacz samorządowy, w latach 1994 – 2010 radny Miasta Torunia, przewodniczący komisji rewizyjnej i budżetu; przez ponad dwadzieścia lat menadżer w biznesie, na stanowiskach kierowniczych. Wieloletnie doświadczenie dydaktyczne UMK i WSB w Toruniu w zakresie:...

dr Przemysław Kwiatkowski

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, Studia podyplomowe: Specjalność Zarządzanie Projektami 2013 –2015 Prodziekan w Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu i Bydgoszczy.  2013 –2015 Kierownik Programu MBA.  Uczestnik licznych konferencji naukowych (m.in. Konflikt – kryzys...

dr Tomasz Marcysiak

Socjolog, wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej w Bydgoszczy. Ekspert w zakresie badań przemian zachodzących na obszarach wiejskich. Metodami socjologii jakościowej bada postawy przedsiębiorcze mieszkańców wsi, kulturę ludową oraz strategie zawodowe i aspiracje edukacyjne młodzieży i...

dr Dionizy Staszak

Absolwent ASG i studiów doktoranckich AON w Warszawie. Kierownik Zakładu Zarządzania Wyższej Szkoły Oficerskiej im. gen. J. Bema w Toruniu. Studia Podyplomowe w zakresie organizacji i zarządzania na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK oraz w zakresie wybranych zagadnień ochrony...

dr Karolina Gawron-Tabor

Autorka licznych publikacji w zakresie funkcjonowania Grupy Wyszehradzkiej, bezpieczeństwa energetycznego i politycznego. Członek międzynarodowego zespołu badawczego „Strategic partnership between a state and an international organization an ideal model”, wcześniej stypendystka Fundacji...

dr Janiszewski Jacek

Minister w rządzie Jerzego Buzka.  Rozprawa doktorska w zakresie nauk socjologicznych. Założyciel i przewodniczący rady programowej Stowarzyszenia "Integracja i Współpraca". Od 1994 inicjator jednego z największych spotkań ekonomiczno-gospodarczych w Polsce, odbywającego się pod nazwą...

Partnerzy kierunku

Współpracujemy z wieloma firmami, dzięki czemu na bieżąco dostosowujemy program nauczania do wymagań danej branży.

Studiuj drugi kierunek:

Chcesz zdobyć drugi zawód lub dodatkowe kompetencje potwierdzone dyplomem licencjata, inżyniera lub magistra uczelni cenionej przez pracodawców? Jeśli jesteś studentem na dowolnym kierunku i roku, w dowolnej uczelni - to oferta dla Ciebie.

Zainteresował Cię kierunek?
Zrób kolejny krok i zacznij studia w WSB.