Co zyskujesz, studiując administrację w WSB?

 • Od lat specjalizujemy się we wszechstronnym kształceniu kadr urzędniczych, zarówno na potrzeby administracji publicznej, jak i niepublicznej.
 • Starannie dobraliśmy program kształcenia, korzystając z doświadczeń sprawdzonego grona wykładowców i uznanych partnerów instytucjonalnych. Kierowaliśmy się założeniem, że administracja współczesnego państwa powinna funkcjonować jak nowoczesne przedsiębiorstwo, świadczące usługi wysokiej jakości.
 • Program studiów zawiera przedmioty nie tylko z zakresu prawa i administracji, ale także ekonomii, finansów czy zarządzania. Dzięki temu zostaniesz przygotowany  zarówno do pracy w sektorze publicznym, jak i prywatnym.
 • Kadrę dydaktyczną stanowią między innymi osoby kierujące organami administracji publicznej, urzędnicy z długoletnim stażem, samorządowcy, radcy prawni, adwokaci oraz przedsiębiorcy.
 • W trakcie zajęć wykorzystujemy nowoczesne oprogramowanie wspomagające funkcjonowanie współczesnej administracji. Certyfikujemy z obsługi Systemów Informacji Prawnej LEX i Lefalis., do których studenci mają dostęp także poza murami Uczelni, a także przygotowujemy do egzaminu na Certyfikat EPP e-Urzędnik (e-Clerk)
 • Stwarzamy możliwość odbycia praktyk i staży u naszych partnerów instytucjonalnych w kraju, a także zdobycia bezcennych doświadczeń zagranicznych w ramach programu Erasmus.
 • Masz możliwość kontynuacji kształcenia na studiach II stopnia w WSB, na przykład na kierunku finansowo - prawnym lub zarządzaniu (specjalność zarządzanie administracją publiczną), a także na specjalistycznych studiach podyplomowych (administracja samorządowa, zarządzanie administracją publiczną).
Tryby
specjalistyczne oprogramowanie - Systemy Informacji Prawnej LEX i Legalis
Uścisk dłoni
wykształcenie pożądane w sektorze publicznym
Książki
warsztaty w zakresie tworzenia i stosowania prawa
Krawat
profesjonalna kadra

Nie czekaj, załóż Konto Kandydata i zapisz się na studia bez wychodzenia z domu!

do 30 września
czesne już od
242 zł
217 zł
miesięcznie

Zapisując się do 30 września, zyskujesz:

 • 300 zł dzięki zniżce w czesnym, która rozliczana jest na pierwszym roku studiów, obniżając proporcjonalnie każdą kolejną opłatę czesnego
 • dodatkowo zwolniony jesteś z opłaty wpisowej.

 

Jeśli jesteś absolwentem WSB, zyskujesz więcej!

Twoja zniżka w czesnym wyniesie 800 zł i będzie również rozliczana na pierwszym roku studiów, obniżając proporcjonalnie każdą kolejną opłatę czesnego.

Opinie

"Starannie dobraliśmy program studiów. Stworzyliśmy go na podstawie doświadczeń sprawdzonego grona wykładowców. Pomagali nam również  partnerzy instytucjonalni. Kierowaliśmy się założeniem, że dobrze funkcjonująca administracja współczesnego państwa powinna działać jak nowoczesne przedsiębiorstwo, świadczące usługi wysokiej jakości. Aby tego dokonać, konieczna jest zmiana stereotypowego myślenia o administracji i przygotowanie nowego podejścia. Wyróżnia nas m.in. styl nauczania. Masz możliwość zdobycia licznych uprawnień i certyfi katów. Możesz skorzystać z odbycia praktyk, staży czy wyjazdów zagranicznych. Studia na kierunku administracja to sprawdzony i pewny wybór dla każdej osoby chcącej zdobyć zawód pożądany na rynku pracy."

dr Michał Szewczyk

Wykładowca WSB, opiekun kierunku

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

Prawidłowo tworzyć i stosować przepisy prawa na podstawie konkretnych przypadków. Prowadzić i skutecznie uczestniczyć w postępowaniach prawnych (administracyjnym, cywilnym, podatkowym, sądowoadministracyjnym).
Przygotowywać projekty pism i umów występujących w ramach wszystkich form działania administracji.
Stosować zasady etykiety służbowej, pracować w zespole i pod presją czasu.
Zarządzać projektami realizowanymi w urzędach administracji.
Korzystać z nowoczesnego oprogamowania wspomagającego funkcjonowanie współczesnej administracji.
Rozpocząć i skutecznie prowadzić własną działalność gospodarczą.

Zobacz specjalności na tym kierunku

Specjalności:
Administracja publiczna
Niestacjonarne
od 217 zł 242 zł
Administracja skarbowa
Niestacjonarne
od 217 zł 242 zł

Program studiów

Program studiów obejmuje przedmioty kierunkowe, realizowane przez wszystkich studentów oraz przedmioty specjalnościowe indywidualnie dobrane do poszczególnych specjalności, które możesz wybrać. 

Zobacz program studiów

Wykładowcy

dr hab. Maria Dragun-Gertner, prof. WSB w Toruniu
dr Jan Głuchowski
dr Jacek Patyk
dr Patrycja Walichniewicz-Bartnik
dr Ewa Jankowska
Michał Dymek
Renata Kozioł
dr hab. Jolanta Ciak, prof. nadzw. WSB w Toruniu

Pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu. Wieloletni wykładowca na studiach licencjackich, magisterskich i podyplomowych na Wydziałach Finansów i Zarządzania WSB w Toruniu i Bydgoszczy.

Autorka ponad 100 artykułów poświęconych...

dr hab. Maria Dragun-Gertner, prof. WSB w Toruniu

Profesor WSB w Toruniu od 2001. W latach 1973-2015 pracowała na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu, od 1998 na stanowisku profesora. Od 2002 kierownik Uniwersyteckiej Poradni Prawnej. W latach 1991-2000 była zatrudniona w Ministerstwie Transportu i Gospodarki Morskiej jako Dyrektor...

prof. zw. dr hab. Jan Głuchowski

Kierownik Instytutu Finansów. Ukończył studia na Wydziale Morskim w Sopocie. Bezpośrednio po studiach podjął pracę jako asystent na Wydziale Prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, gdzie uzyskał stopień doktora nauk prawnych i zrobił habilitację z ekonomii. Następnie został...

dr hab. Jacek Patyk, prof. WSB w Toruniu

Radca prawny, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu w Instytucie Finansów, wykładowca Executive MBA w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu oraz na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie prawa podatkowego. Prof....

dr Patrycja Walichniewicz-Bartnik

Doktor nauk prawnych, absolwentka studiów prawniczych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, stopień naukowy doktora uzyskała na Uniwersytecie Łódzkim. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu tłumaczeń ekonomiczno-prawnych w języku angielskim. Od 2004r. wykładowca akademicki,...

dr Jan Adamiak

Ekspert w dziedzinie finansów lokalnych i regionalnych, polityki rozwoju regionalnego i lokalnego oraz finansów publicznych.

dr hab. Robert Gawłowski, prof. WSB

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji, a także Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Laureat prestiżowego konkursu na najlepsze prace doktorskie z zakresu samorządu terytorialnego czasopisma „Samorząd Terytorialny” Wydawnictwa...

dr Ewa Jankowska

Doktor nauk ekonomicznych, wieloletni pracownik naukowo - dydaktyczny, adiunkt w Instytucie Finansów i Ekonomii Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu. Zainteresowania naukowe: ekonomia dobrobytu, badania jakości i poziomu życia, bezpieczeństwo ekonomiczne.
 

dr Jarosław Krajewski

Absolwent Zarządzania o specjalności Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, doktor nauk ekonomicznych. Autor kilkunastu artykułów z zakresu szeroko pojętych metod ilościowych. W praktyce gospodarczej posiada doświadczenie jako administrator baz danych, wdrożeniowiec dedykowanych...

dr Paweł Machalski

Doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce; absolwent Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jego zróżnicowane zainteresowania naukowe obejmują m.in. systemy polityczne państw współczesnych,...

dr Tomasz Marcysiak

Socjolog, wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej w Bydgoszczy. Ekspert w zakresie badań przemian zachodzących na obszarach wiejskich. Metodami socjologii jakościowej bada postawy przedsiębiorcze mieszkańców wsi, kulturę ludową oraz strategie zawodowe i aspiracje edukacyjne młodzieży i...

dr Michał Szewczyk

Adiunkt w Katedrze Nauk Społecznych na Wydziale Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, radca prawny wpisany na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Toruniu, członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego  w Toruniu oraz stały mediator sądowy. W 2011 r. ukończył...

Katarzyna Bartkowiak

Radca prawny, pracownik dydaktyczny Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji oraz studiów podyplomowych z zakresu audytu i kontroli wewnętrznej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, studiów podyplomowych z zakresu organizacji i techniki handlu...

Michał Dymek

Radca prawny. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w 2009  roku. Pełna aplikacja radcowska w latach 2012 – 2015 pod kierunkiem patrona Pana Profesora Bartosza Rakoczy. Wpis na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy w roku 2012...

Paweł Idźkowski

Radca prawny wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy, wspólnik zarządzający w IP Legal Kancelaria Radców Prawnych Paweł Idźkowski Agnieszka Pęsiek s.c. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz...

Renata Kozioł

Radca prawny oraz pracownik naukowo-dydaktyczny na Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu. Specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie gospodarczym, prawie administracyjnym oraz prawie Unii Europejskiej. Prowadzi zajęcia i szkolenia na wielu uczelniach, dla instytucji samorządowych oraz...

Michał Trempała

Absolwent prawa i stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, absolwent studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracę zawodową rozpoczął w banku. W latach 2011-2016  zastępca naczelnika...

Dominika Zielińska

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Odbyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Toruniu, którą ukończyła uzyskując pozytywny wynik z egzaminu zawodowego w 2016 r. Od 2016 r. wpisana na listę radców prawnych...

Poznaj innych wykładowców

Partnerzy kierunku

Współpracujemy z wieloma firmami, dzięki czemu na bieżąco dostosowujemy program nauczania do wymagań danej branży.

Co jeszcze powinieneś wiedzieć?

Chcesz zdobyć drugi zawód lub dodatkowe kompetencje potwierdzone dyplomem licencjata, inżyniera lub magistra uczelni cenionej przez pracodawców? Jeśli jesteś studentem na dowolnym kierunku i roku, w dowolnej uczelni - to oferta dla Ciebie. Obecni studenci studiów I i II stopnia w Wyższej Szkole Bankowej w Bydgoszczy mogą studiować wybrany przez siebie kierunek studiów już od 121 zł miesięcznie.

 

 

 

 

Hand icon

Jeśli wiesz już, co chcesz studiować

Zapisz się online

Kontakt

Na Twoje pytania odpowie Biuro Informacji i Rekrutacji

Budynek A, pokój nr A001
ul. Fordońska 74
85-719 Bydgoszcz

E-mail: rekrutacja@wsb.bydgoszcz.pl
Tel.: 52 58 29 /101/131/137
Infolinia: 52 521 90 08

Godziny otwarcia:
 • pn: 08:00-16:00
 • wt: 08:00-17:00
 • śr-cz: 08:00-16:00
 • pt: 08:00-15:00
 • so: 09:00-13:00
Pobierz stronę do PDF