Organizacja studiów

Studia podyplomowe - Organizacja studiów - Jola Michałek

Jolanta Michałek
Kierownik Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń
Studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej w Bydgoszczy to nie tylko inwestycja we własny rozwój. To także możliwość zdobycia nowy...

Organizacja zjazdów
Program studiów podyplomowych w WSB realizowany jest w trakcie 9-10 weekendowych zjazdów. Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy  w miesiącu w soboty i niedziele. Plany poszczególnych zjazdów zamieszczane są na bieżąco w formie elektronicznej w Extranecie.

Materiały dydaktyczne
Słuchacze otrzymują materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowców. Są to opracowania autorskie, akty prawne, konspekty oraz przykłady do samodzielnego rozwiązywania. Materiały te, zawierające przykłady z praktyki gospodarczej, są często pomocne w późniejszej pracy zawodowej.

Świadectwo i warunki ukończenia
Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w języku polskim i na życzenie w języku angielskim uznawane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie pozytywnej oceny z pracy dyplomowej, napisanej pod kierunkiem promotora lub zdanie egzaminu dyplomowego, który może mieć charakter projektu praktycznego. Na wybranych kierunkach obowiązuje także obrona pracy dyplomowej.

Baza Dydaktyczna
Zajęcia na studiach podyplomowych w Bydgoszczy odbywają się w budynku Wydziału Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej (ul. Fordońska 74). Siedziba Wydziału w Bydgoszczy została wyróżniona nagrodą GRAND PRIX w kategorii "Wnętrze roku Pomorza i Kujaw 2007".

EXTRANET - rewelacja w komunikacji
Extranet to wewnętrzny serwis internetowy stworzony po to, by maksymalnie uprościć przepływ informacji. Po zalogowaniu się do serwisu mogą Państwo sprawdzić m.in.:

  • harmonogram i plan zajęć
  • materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowców
  • katalog Biblioteki WSB
  • aktualne ogłoszenia, zarządzenia władz Uczelni
  • stan opłat za studia.

Czy wiesz, że:

04-1.png