Zobacz inny kierunek

ZZL dla menedżerów WSB Bydgoszcz - Studia podyplomowe

2 semestry nauki
Zapisz się online
 • Opis kierunku
 • Program kierunku
 • Wykładowcy
 • Cena studiów
 • Masz pytanie?

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi dla menedżerów - studia podyplomowe w WSB w Bydgoszczy

Kierunek ZZL dla managera przygotowaliśmy dla tych wszystkich, którzy chcą się dowiedzieć jak doprowadzić do spotkania się potrzeb firmy z potrzebami jednostek i przekuć to w obopólne zaangażowanie, lojalność i efektywność, czyli zysk.

Weź mój majątek, zostaw moich ludzi, a w ciągu 5 lat będę miał to wszystko z powrotem. 
Efektywne zarządzanie ludźmi ma swoje reguły, a do głównych czynników wpływających na sukces pracy managera należą: jasno sprecyzowane wspólne cele, do których jest przekonany każdy członek zespołu, dobra komunikacja idei, wysoki poziom wzajemnego zaufania oraz wpływowy lider potrafiący pozytywnie oddziaływać na swoich współpracowników czego rezultatem będzie wzrost konkurencyjności firmy na rynku.

foto233x134_30.jpg

Kierunek ZZL dla managera przygotowaliśmy dla tych wszystkich, którzy chcą się dowiedzieć jak doprowadzić do spotkania się potrzeb firmy z potrzebami pracowników i przekuć to w obopólne zaangażowanie, lojalność i efektywność, czyli zysk.

Adrianna Filiks
Opiekun kierunku, wykładowca WSB, trener, konsultant

Partner kierunku:
pobrane.png

Cel

Celem jest przekazanie uczestnikom usystematyzowanej wiedzy w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji na poziomie strategicznym i operacyjnym. Kształcenie umiejętności diagnozowania, analizowania, rozwiązywania problemów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Kształtowanie umiejętności managerskich, w tym interaktywnego działania.

Korzyści:
Po zakończeniu studiów uczestnicy będą wiedzieć: w jaki sposób nowoczesne zarządzanie zasobami ludzkimi wpływa na sukces organizacji i sukces managera oraz jak to realizować w praktyce, w celu lepszego realizowania planów biznesowych.
Uczestnicy będą potrafili m.in. skutecznie przeprowadzać procesy doboru pracowników, motywować i wynagradzać, prowadzić trudne rozmowy z pracownikami oraz dokonywać oceny potencjału swoich pracowników.

Uczestnicy:
Studia adresowane są do kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla, m.in. menedżerów, właścicieli firm, oraz wszystkich tych, którzy z racji pełnionej roli zawodowej są odpowiedzialni za zespoły i poszczególnych pracowników, jak również tych, którzy przygotowują się do objęcia funkcji menedżerskiej.

Wykładowcy m.in.:

 • Adrianna Filiks  (opiekun merytoryczny kierunku)
 • Dr Krzysztof Walczak
 • Anna Kostrzewska
 • Jakub Lewandowski
 • Matt Olech

Zajęcia na studiach prowadzone są w 80 proc. w formie interaktywnej. Stosowane metody tj. scenki ćwiczeniowe, analizy przypadków, gry symulacyjne, angażują grupę w dyskusję i wymianę informacji i doświadczeń.
Kadrę dydaktyczną tworzą specjaliści z wieloletnim doświadczeniem w biznesie, to doświadczeni praktycy z udokumentowanym kierunkowym wykształceniem oraz z doświadczeniem akademickim i trenerskim.

Partner kierunku:

 

firm_14472_3b4570_big.jpg

Program kierunku: 

Miesiące nauki: 9
Liczba godzin: 170
Liczba zjazdów: 10

Program
Jak budować pozycję lidera w zespole ? (8 godz.)

 • Znaczenie autorytetu dla funkcji lidera zespołu - jak go budować i podtrzymywać – 2 godz.
 • Pielęgnowanie wizji sukcesu u siebie i współpracowników – 2 godz.
 • Jak dawać wsparcie i budzić zaufanie u członków zespołu – 2 godz.
 • Odmienne strategie działania: kierownik wyłoniony z zespołu, nowy kierownik - "stary" zespół – 2 godz.

Zajęcia wchodzące w skład niniejszego modułu dadzą słuchaczom możliwość uzyskania wiedzy o tym, jak powinno się budować pozycję lidera w zespole.

Nowoczesne systemy zarządzania ludźmi (80 godz.)

 • Nowoczesne metody rekrutacji i selekcji, wywiad kompetencyjny, wywiad w oparciu o wartości (16 godz.)
 • EB –Employer branding - Świadome budowanie marki pracodawcy. Budowanie przewagi konkurencyjnej na współczesnym rynku pracy  (8 godz.)
 • Systemy szkoleń i rozwoju pracowników efektywnych biznesowo (analiza potrzeb, ocena efektywności) (8 godz.)
 • Systemy ocen okresowych - narzędzia oceny proste, przyjazne dla użytkownika, efektywne dla menadżera i organizacji (8 godz.)
 •  Ocena potencjału zawodowego. Indywidualna diagnoza potencjału uczestników na podstawie badania MindSonar®.  (8 godz.)
 •  Budowanie systemów motywacyjnych, psychologiczne mechanizmy zaangażowania. Motywacyjny aspekt systemów wynagrodzeń (16 godz.)
 • Proces rozstawania się z pracownikami, outplacement   (16 godz.)

Słuchacze zdobędą na zajęciach wiedzę z zakresu problematyki zarządzania ludźmi w organizacji. 

Jak efektywnie budować zespoły ?  (32 h)

Słuchacze uzyskają kompetencje w obszarze budowania i kształtowania efektywnego zespołu.

 •  Zarządzanie przez cele (8 godz.)
 • Coaching  i Mentoringu jako najnowocześniejsze narzędzia rozwoju kompetencji pracowników (16 godz.)
 • Efektywność zespołu oparta na różnorodności pokoleniowej. Rozpoznanie sytuacji problematycznych w przedsiębiorstwie, u których podłoża leży wiek zatrudnionych pracowników. Przygotowanie do skuteczniejszego zarządzania młodymi i zróżnicowanymi wiekowo zespołami.  (Pokolenie Z, Y, X, BB)  (8 godz.)

Prawo pracy w praktyce ( 16 h)

Zajęcia przewidziane w tym module przybliżą słuchaczom tematykę uregulowań prawnych odnoszących się do prawa pracy.

 • Najnowsze zmiany w prawie pracy
 • Rodzaje umów o pracę i sposoby ich zawierania
 •  Zakaz konkurencji (w trakcie trwania stosunku pracy i po ustaniu stosunku pracy)
 • Odpowiedzialność materialna i porządkowa pracowników
 • Czas pracy i urlopy pracownicze
 • Ustanie stosunku pracy
 • Równe traktowanie, zakaz dyskryminacji i mobbing w stosunkach pracy  i związane z nimi zagrożenia dla pracodawcy

Komunikacja w pracy menedżera (24 h)

 • Budowanie zaangażowania i zgody na zmianę w organizacji. (8 godz.)
 • Organizacja spotkań i narad – techniki przygotowywania i przeprowadzania prezentacji. Wystąpienia publiczne w pracy managera (8 godz.)
 • Wykorzystanie nowych mediów w pracy managera. Dopasowywanie mediów społecznościowych pod działalność firmy. Po tym bloku uczestnik otrzymuje książkę Matta Olecha - 33 rzeczy, które powinien wiedzieć każdy YouTuber (8 godz.)

Moduł ten umożliwia słuchaczom nabycie praktycznych kompetencji ułatwiających kontakty i relacje z pracownikami. 

Praca indywidualna (10 godz.)

 • Przygotowanie projektu z wybranych zagadnień tematycznych

Forma zaliczenia:

 • Test z wybranych zagadnień programowych
 • Rozwiązanie zadania typu case study

 

Wykładowcy: 

Kadrę dydaktyczną tworzą doświadczeni praktycy z udokumentowanym kierunkowym wykształceniem oraz z doświadczeniem akademickim i trenerskim.

Izabela Wojciechowska
wojciechowska.pngOd 2009 r. pracuje w Neuca S.A.na stanowisku Kierownika Działu Szkoleń i Rozwoju Personelu, odpowiada wraz z zespołem za procesy szkoleniowo - rozwojowe w grupie. W latach 2005 -  2008 pracowała jako HR Biznes Partner w Raben - do jej obowiązków należała rekrutacja, szkolenia oraz opieka nad kadrą zarządzającą w kwestii Zarządzania zasobami ludzkimi. W 2002 r. współpracowała  z działem personalnym Henkel Polska S.A., gdzie podczas praktyk uczestniczyła w procesach selekcji, rekrutacji i oceny pracowniczej. Swoją karierę HR-ową zaczęła w 2003 r. – w LG Electronics Mława spółka z o.o. - Human Resources jako Specjalista ds. Personalnych. Od 2009 roku realizuję się jako Coach. Jej dodatkową kwalifikacją jest consulting. Podejmuje się zagadnień związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi, między innymi: motywowanie, ocena pracownika, zarządzanie łańcuchem szkoleń, zarządzanie zmianą.

Anna Bugalska
bugalska.pngJest doktorem nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, tytuł otrzymała na Uniwersytecie Łódzkim. Ma 20 letnie doświadczenie w obszarze zarządzania organizacjami i kapitałem ludzkim, w tym 15 letnie na poziomie executive w miedzynarodowych korporacjach. Doświadczenie zawodowe zdobywała m. in. w takich firmach jak Łódzki Bank Rozwoju S.A, Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A., PZU Życie S.A., Kredyt Bank S.A. Obecnie odpowiada za Dział Doradztwa i Badań Organizacyjnych w Instytucie Rozwoju Biznesu. Jest ekspertem HR, trenerem biznesu i coachem (przygotowana do samodzielnego prowadzenia coachingu – ukończyła Akademię Coachingu (Essentials, Equipped) wg metodyki Coach Wise, programu certyfikowanego przez International Coach Federation w Coaching Center). Obecnie w trakcie realizacji programu Nobel Manhattan Coaching. Finalista konkursu Dyrektor Personalny Roku 2002 – zaliczenie do grona 10 najlepszych  dyrektorów personalnych w Polsce w roku 2002. Posiada również wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć jako wykładowca z zakresu zarządzanie zasobami ludzkimi, rekrutacji  i selekcji, organizacji działu personalnego, zarządzania projektami, motywowania, itd. oraz jako trener, prowadzący szkolenia menedżerskie, z komunikacji, zarządzania zmianą, wprowadzania nowego pracownika do organizacji, itd. Wykładowca wielu znaczących konferencji z dziedziny HR w Polsce m.in. Kongres HR, Konferencja Kadry, Institute for International Research. Pełniła funkcję Przewodniczącej Zespołu ds. Kadr w Polskiej Izbie Ubezpieczeń. Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami.

Adrianna Filiks
filiks.pngPsycholog organizacji i pracy, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła również Podyplomowe Studium Prawa Pracy w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej, Uniwersytet Jagielloński oraz Podyplomowe Studium Coachingu, a także międzynarodowe studia menedżerskie (Executive MBA) we Francuskim Instytucie Zarządzania. Doświadczona konsultantka i trenerka, coach, z ponad 15-letnią praktyką zawodową w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Ekspert w zakresie badania i wdrażania strategicznych obszarów ZZL takich, jak: Opracowywanie i wdrażanie strategii personalnych, strategii zarządzania wiekiem, zarządzania zmianą, zarządzania w oparciu o kompetencje, strategii szkolenia i rozwoju personelu. Na poziomie operacyjnym wykonywanie: rekrutacji i selekcji, procedur adaptacji, opracowywanie i wdrażanie systemów motywacyjnych, systemów szkoleń - analiza potrzeb szkoleniowych, wdrażanie oceny pracy, prowadzenie AC/DC.

Krzysztof Kosy
kosy.pngPsycholog. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej. Ukończył także studia doktoranckie w Kolegium Zarządzania i Finansów SGH. Doświadczony trener, konsultant i assessor z ponad 10-letnią praktyką zawodową z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim oraz zarządzania zmianą organizacyjną. Ekspert w zakresie projektowania i wdrażania programów ocen pracowniczych, wartościowania stanowisk pracy, zarządzania talentami i zarządzania przez kompetencje w organizacjach. Doradztwem w zarządzaniu zasobami ludzkimi zajmuje się od ponad 10 lat, realizując  różnorodne projekty z zakresu HR. Ma za sobą długoletnie doświadczenie zdobyte w międzynarodowych firmach doradczych: Capgemini Ernst & Young, SHL Ireland, Hudson Global Resources i WYG Consulting. Wykładowca na studiach magisterskich i podyplomowych na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Autor licznych artykułów oraz wypowiedzi publikowanych m.in. w Serwis HR, Parkiecie, Gazecie Wyborczej oraz Rzeczpospolitej.

Jakub Lewandowski
lewandowski_2.pngWłaściciel firmy Pasja G.D.T / Trener / Coach ICC. Piastował stanowiska Kierownika Działu Zartudnienia i Rozwoju Pracowników w Wydawnictwach Szkolnych i Pedagogicznych S.A., Kierownika ds.Szkoleń w Walther Meble - sieć handlowa oraz stanowiska trenera zespołu handlowego Sara Lee Hous Hold and Body Care Poland, a także trenera sprzedaży w Dr.Oetker. Jest autorem wielu treningów i warsztatów z zakresu psychologii sprzedaży, zarządzania, rozwoju osobistego i merchandisingu w firmach o profilu usługowym, handlowym i produkcyjnym. Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami, Klubu Szkoleniowca oraz korespondentem prasowym wydawnictwa Tradepress (Detal Dzisiaj, Supermarket News). Był i jest prelegentem na konferencjach ogólnopolskich dotyczących "Zarządzania Kategoriami Produktowymi" i "Merchandisingiem" (Harward Business Review), a także "Zarządzania Szkoleniami" (Coaching and Training Institute). Wykładowca - praktyk na studiach Podyplomowych m.in. w Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości im.L.Koźmińskiego, w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu, Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu oraz w Wyższej Szkole Handlowej w Kielcach. Obecnie właściciel, trener i coach firmy Pasja G.D.T.

Marlena Adamska
adamska.pngSpecjalista w zakresie zarządzania ludźmi  w organizacji: trener i konsultant biznesu. Jest absolwentką Akademii Morskiej w Gdyni oraz Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała pracując na wysokich stanowiskach menedżerskich w obszarze polityki personalnej m.in. dla firm notowanych na GPW. Prowadzi również wykłady na Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu i w Bydgoszczy, na Wydziale Zarządzania Zasobami Ludzkimi oraz MBA. Jest pomysłodawcą i współautorką nowatorskich systemów HR-owskich usprawniających procesy zarządcze, bazujących m.in. na filozofii Lean Manufacturing.

Dr Krzysztof Walczak
walczak.pngAdiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.  Wspólnik i konsultant w firmie Orłowski Patulski Walczak Sp. z o.o. specjalizującej się w problematyce indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Redaktor naczelny miesięcznika Monitor Prawa Praca. Specjalista od zagadnień polskiego oraz europejskiego prawa pracy, w tym zwłaszcza problematyki wynagradzania. Prowadzi wykłady na studiach podyplomowych i MBA m.in. na  Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Łódzkim, Akademii im. L. Koźmińskiego, SGH, SWPS oraz WSB w Toruniu. Prowadzi szkolenia dla inspektorów pracy, oraz dla sędziów w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Wcześniej był m.in. pracownikiem MPiPS  odpowiedzialnym za dostosowanie polskiego ustawodawstwa pracy do norm prawa międzynarodowego. Przez dwie kadencje był członkiem  zarządu PSZK. Obecnie jest członkiem jego Rady Programowej. Redaktor merytoryczny pierwszego internetowego komentarza do Kodeksu pracy,  oraz autor ponad 150 publikacji książkowych i artykułów w prasie fachowej na temat polskiego i europejskiego prawa pracy.

Cena studiów podyplomowych na kierunku ZZL dla menedżerów w WSB Bydgoszczy

Nie czekaj, wypełnij formularz i zgłoś się już dziś.

zapisz-sie-onlin.pngZapisując się do 16 października zyskujesz 550 zł:

 • 250 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej (zamiast 400 zł, płacisz 150 zł)
 • 300 zł dzięki zniżce w czesnym

Kwoty w tabeli to ceny po odjęciu obowiązującej promocji w czesnym.

10 RAT2 RATY1 RATA
440 zł410 zł2200 zł2050 zł4400 zł4100 zł

Na Twoje wszelkie pytania odpowie:


Biuro Informacji i Rekrutacji

Budynek A, pokój nr 17

  • ul. Fordońska 74, p.17, Bydgoszcz 85-719
  • Bydgoszcz
  • PON:
  • WTO:
  • ŚRO:
  • CZW:
  • PIĄ:
  • SOB:
  • 08:00 - 16:00
  • 11:00 - 16:00
  • 08:00 - 16:00
  • 09:00 - 17:00
  • 08:00 - 15:00
  • 09:00 - 13:00
  • tel. 52 523 34 60; 525829100/101/131
  • fax

Javascript is required to view this map.
53.12004418.056021