Zobacz inny kierunek

Zarządzanie jakością WSB Bydgoszcz - Studia podyplomowe

2 semestry naukirekrutacja zakończona
 • Opis kierunku
 • Program kierunku
 • Wykładowcy
 • Cena studiów
 • Masz pytanie?

Zarządzanie jakością - Studia w WSB w Bydgoszczy

Na dzisiejszym wymagającym rynku jakość produktów i usług stanowi o sukcesie przedsiębiorstwa. Istnieje więc duże zapotrzebowanie środowiska biznesowego na specjalistów zarządzających jakością. Dzięki ich umiejętnościom i kompetencjom firmy mogą się rozwijać i zdobywać nowe rynki.

foto_233x134_162.jpg „Jestem dyrektorem handlowym. Zdecydowałem się na kolejne studia podyplomowe, ponieważ chciałem uzupełnić i skonfrontować swoją wiedzę, którą zdobyłem dotychczas pracując stanowiskach kierowniczych. Wybrałem WSB na podstawie programu i doświadczonej kadry dydaktycznej. Studia w stu procentach spełniają moje oczekiwania."
Łukasz Grabowski, słuchacz WSB

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy niezbędnej przy opracowywaniu, wdrażaniu i doskonaleniu systemów jakości według standardów międzynarodowych, a tym samym przygotowanie do wykonywania odpowiedzialnych zadań w poszczególnych obszarach zarządzania jakością w przedsiębiorstwie

Korzyści:

 • wiedza bezpośrednio do praktyków, Menadżerów i Auditorów wiodących TÜV SÜD
 • ćwiczenia i warsztaty praktyczne, pozwalające wykorzystać nabytą wiedzę i umiejętności
 • możliwość zdobycia certyfikatów wydanych przez międzynarodową jednostkę certyfikującą TÜV SÜD

Uczestnicy:
Dyrektorzy, kierownicy, osoby odpowiedzialne za systemy zarządzania w przedsiębiorstwie, pracownicy działów jakości, optymalizacji, osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

Partner programu:
logo-tuv-sud_1.jpg

 

 

Program kierunku: 

Miesiące nauki: 9
Liczba godzin: 170
Liczba zjazdów: 10

Program

Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem 8 godz.

 •  jakość a klient – nowoczesne podejście (3 godz.)
 • misja, strategia, cele organizacji (2 godz.)
 •  zasady TQM (3 godz.)

Poznanie podstawowych definicji i zasad zarządzania jakością i identyfikacji ich organizacji.

Zarządzanie projektami 16 godz. 

 • planowanie projektu (4 godz.)
 • realizacja (8 godz.)
 •  analiza (4 godz.)

Nabycie umiejętności zarządzania projektem w celu skutecznej realizacji działań, zarządzania zespolem projektowym oraz oceny efektów wdrożenia projektu.

System zarządzania  24 godz. 

 • ISO 9001:2015 (6 godz.)
 • Zintegrowane systemy zarządzania (2 godz.)
 • ISO 14001:2015 (4 godz.)
 • •PN/OHSAS 18001/ ISO 45001, SCC (4 godz.)
 •  ISO 27001:2013 (4 godz.)
 •  ISO 50001:2011 (4 godz.)

Zapoznanie i interpretacja wymagań norm ISO w zakresie wdrażania, doskonalenia systemów zarządzania. Poznanie różnic pomiędzy poszczególnymi normami oraz metody integracji systemów zarządzania.

Narzędzia doskonalenia jakości 16 godz. 

 •  źródła i gromadzenie danych (4 godz.)
 •  7 narzędzi doskonalenia jakości (6 godz.)
 • 5 Why, burza mózgów, FMEA, 8D (6 godz.)

Poznanie i nabycie umiejętności narzędzi i metod doskonalenia systemów zarządzania w celu zbierania, analizowania i definiowania działań zapobiegawczych i podejmowania decyzji na podstawie faktów.

Branżowe systemy zarządzania 16 godz. 

 •  ISO/TS 16949, IRIS, HACCP, ISO 22000, IFS, BRC, ISO 22716, SA 8000, PEFC, FSC, 13845:2012, AS/EN 9100, FAMI-QS, GMP+ (16h)

Poznanie standardów oraz  norm branżowych i ich specyficznych wymagań  w kontekście danej organizacji.

Budowanie podejścia procesowe w organizacji 16 godz. 

 • wdrażanie podejścia procesowego w firmie (8 godz.)
 •  identyfikacja strumieni wartości (VSM) (8 godz.)

Nabycie umiejętności identyfikacji procesów ich definiowania, dokumentowania i weryfikacji skuteczności

Nowoczesne koncepcje zarządzania 16 godz. 

 •  filozofia Kaizen (4 godz.)
 •  Lean Manufactirung (6 godz.)
 •  Six-Sigma (6 godz.)

Nabycie umiejętności wdrażania nowoczesnych metod i filozofii w organizacji, pozwalających zwiększać produktywności i efektywność procesów, oraz standaryzować procesy i czynności.

Menedżer Jakości 16 godz. 

 •  komunikacja interpersonalna (4 godz.)
 •  zarządzanie zespołem (4 godz.)
 •  motywacja współpracowników (4 godz.)
 • planowanie zmian  (4 godz.)

Nabycie kompetencji miękkich w zakresie zarządzania personelem oraz wprowadzania zmian w organizacji)

Koszty Jakości 8 godz. 

 •  analiza finansowo-ekonomiczna (4 godz.)
 •  zarządzanie kosztami (4 godz.)

Poznanie i nabycie umiejętności stosowania narzędzi i metod oceny kosztów jakości i połączenia działań operacyjnych z aspektami finansowymi.

Auditowanie systemów zarządzania 16 godz. 

 • Zasady audytowania systemów zarządzania (1 godz.)
 • Planowanie i przygotowanie audytów (1 godz.)
 •  Prowadzenie działań auditowych (1 godz.)
 • Dokumentowanie i działania poauditowe; (1 godz.)
 • Warsztaty z audytowania (12 godz.)

Nabycie umiejętności auditowanie systemów zarządzania, planowanie działań, dokumentowania wyników oraz wdrażania działań doskonalących

Praca własna 10 godz. 

 •  Praca indywidualna przygotowanie projektu z wybranych zagadnień tematycznych (10 godz.)

Seminarium  8 godz. 

 • Prezentacja i omówienie projektów, dyskusja

Forma zaliczenia:

 • Test z wybranych zagadnień programowych
 • Rozwiązanie zadania typu case study
Wykładowcy: 

Trenerzy TÜV SÜD Akademia, doświadczeni specjaliści, Auditorzy wiodący TÜV, rzeczoznawcy posiadający polskie i międzynarodowe certyfikaty, mający wieloletnie doświadczenie zdobyte we współpracy z wieloma firmami i organizacjami.

obiedzinski.pngmgr inż. Mieczysław Obiedziński
Auditor wiodący TÜV, Kierownik działu Food Business Service oraz Akademii. Ukończył Wydział Technologii żywności Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.  Autor ponad 100 programów szkoleniowych z zakresu systemów zarządzania.  Od ponad 10 lat zajmuje się kwestiami systemów zarządzania. Prowadzi szkolenia z zakresu jakości (ISO 9001, ISO 29990 narzędzia jakości), środowiska i energii (ISO 14001, gospodarka odpadami, ISO 50001), bezpieczeństwa i higieny pracy (PN-N 18001/OHSAS 18001),  bezpieczeństwa żywności i pasz (GMP/GHP, HACCP, ISO 22000, IFS v6, IFS Logistic, BRC, BRC-IoP, FAMI-QS, GMP+, GlobalGAP). Wykładowca w ramach studiów dyplomowych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu. Opiekun merytoryczny studiów Zarządzanie Jakością.

Jan Dekert
Auditor wiodący TÜV, absolwent politechniki Poznańskiej, specjalista w zakresie metalurgii, 30-letnie doświadczenie w zakresie zarządzania, kontroli jakości oraz zarządzania systemami zintegrowanymi. Wdrożył systemy zarządzania w kilkudziesięciu organizacjach w Polsce. Wykładowca studiów Podyplomowych „Zarządzanie Jakością” w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu. Trener TÜV SÜD Akademia w zakresie ISO 9001, ISO 14001, PN-18001/OHSAS 18001.

Piotr Gawełek
Auditor wiodący TÜV, ukończył studia w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem i ochrony środowiska w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie. Specjalizuje się w tematyce administracji, branży budowlanej oraz służby zdrowia. Wdrożył systemy zarządzania w kilkudziesięciu firmach na terenie Polski. Trener TÜV SÜD Akademia  w zakresie ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, ISO 27001:2005, PN-18001/OHSAS 18001. Wykładowca w ramach studiów dyplomowych w Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu.

Robert Sosiński
Auditor wiodący TÜV, Robert Sosiński- Absolwent Politechniki Poznańskiej: Wydział Budowy Maszyn.. Doświadczenie zdobywał w przemyśle od 1996 pełniąc funkcje Specjalisty ds. jakości oraz Pełnomocnika zarządu ds. systemów zarządzania. Od 1998 prowadzi usługi doradcze w zakresie systemów zarządzania, zarządzania organizacją. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie szkoleń dotyczących zarządzania firmą, zarządzania personelem, zarządzania celami, systemów zarządzania jakością. Trener TÜV SÜD Akademia w zakresie ISO 9001, ISO 14001, PN-18001/OHSAS 18001, ISO 17025:2005. Wykładowca w ramach studiów dyplomowych w Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu.

Adrian Dekert
Auditor wiodący TÜV, absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Wydział Zarządzania oraz Georgia State University Atlanta USA. Posiada tytuł MBA. Od 2000 prowadzi usługi doradcze w zakresie systemów zarządzania, zarządzania organizacją. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie szkoleń dotyczących zarządzania firmą, zarządzania personelem, zarządzania celami, systemów zarządzania jakością. Specjalizuje się doskonaleniu procesów biznesowych i restrukturyzacji. Trener TÜV SÜD Akademia w zakresie ISO 9001, ISO 14001, PN-18001/OHSAS 18001. Wykładowca w ramach studiów dyplomowych w Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu.

Cena studiów podyplomowych na kierunku Zarządzanie jakością w WSB w Bydgoszczy

Nie czekaj, wypełnij formularz i zgłoś się już dziś.

zapisz-sie-onlin.pngZapisując się do 16 października zyskujesz 550zł:

 • 250 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej (zamiast 400 zł, płacisz 150 zł)
 • 300 zł dzięki zniżce w czesnym

Kwoty w tabeli to ceny po odjęciu obowiązującej promocji w czesnym.

10 RAT2 RATY1 RATA
450 zł420 zł2250 zł2100 zł4500 zł4200 zł

Na Twoje wszelkie pytania odpowie:


Biuro Informacji i Rekrutacji

Budynek A, pokój nr 17

  • ul. Fordońska 74, p.17, Bydgoszcz 85-719
  • Bydgoszcz
  • PON:
  • WTO:
  • ŚRO:
  • CZW:
  • PIĄ:
  • SOB:
  • 08:00 - 16:00
  • 11:00 - 16:00
  • 08:00 - 16:00
  • 09:00 - 17:00
  • 08:00 - 15:00
  • 09:00 - 13:00
  • tel. 52 523 34 60; 525829100/101/131
  • fax

Javascript is required to view this map.
53.12004418.056021