Zobacz inny kierunek

Nowoczesne trendy w nauczaniu z elementami coachingu WSB Bydgoszcz - Studia podyplomowe

2 semestry naukirekrutacja zakończona
 • Opis kierunku
 • Program kierunku
 • Wykładowcy
 • Cena studiów
 • Masz pytanie?

Rekrutacja zakończona! Zapisz się na listę osób zainteresowanych studiami podyplomowymi.

Nowoczesne trendy w nauczaniu - studia podyplomowe w WSB w Bydgoszczy

To propozycja dla nauczycieli rozumiejących zachodzące zmiany, którym zależy na aktywnym i efektywnym procesie uczenia się ich uczniów z pokoleń Y i Z. Jeśli jesteś otwarty na podnoszenie swoich kompetencji, chcesz rozwijać się zawodowo zgodnie z najnowszymi trendami obecnymi we współczesnej pedagogice – to kierunek idealny dla Ciebie.

jurewicz.jpg

„Współczesna szkoła przygotowuje uczniów do wykonywania zawodów, których… jeszcze nie ma. Dlatego funkcjonowanie szkoły i metody pracy nauczycieli warto zmieniać tak, by absolwenci byli wyposażeni w kompetencje, które pozwolą im dobrze funkcjonować w zmieniającym się świecie. Dziś potrzebny jest nauczyciel posiadający coachingowe umiejętności, swobodnie wykorzystujący nowoczesne
techniki i metody pracy. Tego nauczycie się podczas studiów nowoczesne trendy w nauczaniu z elementami coachingu”.
Anna Jurewicz, wykładowca WSB

 

Cel

 • Przygotowanie nauczycieli do sprostania wyzwaniom, jakie niesie nowoczesna szkoła, nowoczesny uczeń i rodzic.
 • Poznanie podstaw coachingu i możliwości zastosowania go w procesie edukacji.
 • Poznanie modeli uczenia pozwalających być skutecznym nauczycielem.
 • Wyposażenie w efektywne metody pracy.
 • Wyzwolenie refleksji nad własnym doskonaleniem się i rozwojem.

Korzyści

 • Możliwość skonfrontowania własnego warsztatu pracy z najnowocześniejszymi osiągnięciami nauk pedagogicznych i psychologicznych.
 • Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami.
 • Poznanie coachingu w perspektywie wykorzystania go w edukacji.
 • Poznanie nowoczesnych narzędzi przydatnych do realizacji lekcji w wirtualnej rzeczywistości.
 • Poznanie narzędzi pomagających wykształcić kompetencje przyszłości.
 • Uzyskanie narzędzi do pracy z uczniami o różnych potrzebach edukacyjnych.
 • Zbudowanie profesjonalnego portfolio.
 • Możliwość uczenia się w wysoce profesjonalnym środowisku .

Uczestnicy

 • Studia adresowane są do nauczycieli – wszystkich nauczycieli.

Wykładowcy
Członkowie GRUPY TRENERÓW POWER (Zofia Domaradzka-Grochowalska, Anna Jurewicz, Agnieszka Kluszczyńska, Jarosław Kordziński, Indira Lachowicz, Agnieszka Szwejkowska, Dorota Tomaszewicz) oraz Tomasz Janiak – prezes polskiego oddziału Światowego Instytutu Action Learning  – WIAL Poland.
Współpraca: Polski Oddział Światowego Instytutu Action Learning - WIAL Poland

Partnerzy kierunku:
wial_poland.jpg  logotyp-certyfikowany-trener-fris.jpg

Program kierunku: 

Program kierunku studiów podyplomowych Nowoczesne trendy w nauczaniu z elementami coachingu w WSB w Bydgoszczy

 • 160 godzin,
 • 10 zjazdów
 • 9 miesiecy nauki

Studia obejmować będą 160 godzin, 10 zjazdów dwudniowych (sobota-niedziela) oraz 20 godzin pracy własnej, polegającej na wdrażaniu poznawanych treści, narzędzi itd. Ostatni zjazd poświęcony będzie na egzamin, podczas którego każdy z uczestników zaprezentuje fragment prowadzonej przez siebie lekcji oraz omówi swój „Dziennik rozwoju” – zapiski prowadzone podczas studiów, dokumentujące wprowadzane przez każdego zmiany w swoim sposobie nauczania, prowadzenia lekcji.

PO CO JEST SZKOŁA? ROLA NAUCZYCIELA W XXI WIEKU (16 godz.)

 • Nauczanie tradycyjne a potrzeby XXI wieku
 • •  Różnorodne koncepcje pedagogiczne a rzeczywistość szkolna (Plan Daltoński, Montessori, pedagogika Freineta, szkoły demokratyczne)
 • • Czynniki wpływające na efektywność procesu uczenia się – badania prof. J. Hatti
 • • Jak tworzyć w szkole kulturę uczenia się (ucznia) i odchodzić od kultury nauczania (transmisji wiedzy od nauczyciela)?
 • • Możliwości wykorzystania coachingu w edukacji • Coaching a mentoring, coaching a tutoring • Wartości wg Gravesa a edukacja

UDOWANIE RELACJI A UCZENIE SIĘ. UCZENIE SIĘ OPARTE NA WSPÓŁPRACY (16 godz.)

 • Budowanie relacji: dlaczego relacje są ważne w procesie nauczania/uczenia się; po co budować dobre relacje w szkole
 • Jak jesteśmy różni – style myślenia i działania FRIS; podstawy komunikacji – aktywne słuchanie jako podstawa coachingu, tutoringu, edukacji opartej na relacjach
 • Budowanie relacji: grupa, proces grupowy, współpraca czy rywalizacja

JAK UCZYĆ UCZNIÓW UCZENIA SIĘ? (16 godz.)

 • Style uczenia się: WAK, prawa półkula – lewa półkula, cykl Kolba • Rola emocji i motywacji w uczeniu się
 • W jaki sposób używać mózgu, by się uczyć? • Neurobiologia w nauczaniu. Dobre nawyki służące uczeniu się
 • Organizacja i wsparcie procesu uczenia się uczniów – rola nauczyciela • Pamięć krótkotrwała – pamięć długotrwała, mechanizm zapominania – zapamiętywania, techniki pamięciowe, taksonomia Blooma a uczenie się

OCENIANIE WSPIERAJĄCE UCZNIA (16 godz.)

 • Strategie OK, cele, kryteria sukcesu (nacobezu), pytania kluczowe, samoocena, ocena koleżeńska, informacja zwrotna.
 • Ocenianie kształtujące, orientujące i sumujące
 • Budowanie poczucia własnej wartości, sprawstwa, odpowiedzialności za uczenie się, wewnętrznej motywacji
 • Czy moja lekcja pozwala uczniowi uczyć się, czyli jak pozyskiwać informacje od uczniów na temat jakości (efektywności) własnyc lekcji – różne sposoby refleksji?
 •  Jak łączyć elementy oceniania kształtującego, aby był widoczny proces uczenia się? Jak wykorzystać zeszyt ucznia do jego procesu uczenia się? • Cel edukacyjny a cel rozwojowy, czyli indywidualizacja inaczej
 • Ewaluacja na poziomie mikro. Alternatywne metody ewaluacji (16 godz.)

NOWOCZESNE METODY ORGANIZACJI PROCESU UCZENIA SIĘ UCZNIA (16 godz.)

 • kompetencje społeczne. Co sprawia, że uczenie się oparte na współpracy jest skuteczne ?
 • techniki i metody wspierające proces uczenia się ucznia: JIGSAW, zespoły badawcze, stymulowanie pytań, projekty edukacyjne,
 • gry w edukacji, design thinking, myślenie wizualne, lapbook, edukacja 4ALL, elementy kodowania offline i online

JAK UCZYĆ KRYTYCZNEGO MYŚLENIA – NARZĘDZIA TOC W EDUKACJI (16 godz.)

 • Co to jest myślenie krytyczne i dlaczego uznawane jest za kompetencję nr 1 w XXI w.? Jak je rozwijać w codziennej pracy szkolnej?
 • Poznanie podstawowych zagadnień z tego tematu oraz poznanie narzędzi TOC – gałąź logiczna, chmura, drzewko ambitnego
  celu, które stosowane z uczniem rozwijają mimochodem jego myślenie krytyczne. Do zastosowania od przedszkola po naukę
 •  Praktyka, inspiracja, praca warsztatowa

TIK: JAK SKUTECZNIE WYKORZYSTAĆ NOWE TECHNOLOGIE W EDUKACJI (16 godz.)

 • Dlaczego i po co są nowoczesne technologie w szkole XXI?
 • Poznanie i zastosowanie programów i aplikacji, np. screencast-o-matic, Powtoon, quizizz, kahoot, tablic Lino i Padlet, losowe puzzle, rozszerzona rzeczywistość, qr droid •  Co to jest grywalizacja i jakie narzędzia do niej zastosować?
 • Wykorzystanie możliwości budowania społeczności w sieci do procesu nauczania i uczenia się. Zasady projektowania nauczania z wykorzystaniem poznanych narzędzi
 • Tworzenie materiałów edukacyjnych, wykorzystanie ich w odwróconej lekcji oraz w zadaniach edukacyjnych

NARZĘDZIA COACHINGOWE W EDUKACJI (16 godz.)

 •  Czym jest, a czym nie jest coaching, zasady coachingu • Model GROW w edukacji. Proste narzędzia coachingowe w edukacji
 • Techniki coachingowe wspierające proces uczenia się ucznia.
 • Zadawanie pytań

ZJAZD PODSUMOWUJĄCY: NAUCZYCIEL REFLEKSYJNY-PRAKTYK (16 godz.)

 • Podsumowanie procesu rozwoju uczestników.
 • Egzamin – poprowadzenie fragmentu lekcji oraz relacja z wprowadzanych zmian
 • w swojej pracy w oparciu o „Dziennik rozwoju” prowadzony przez każdego uczestnika studiów.
 • Określenie dalszej ścieżki rozwoju

FORMA ZALICZENIA: NAUCZYCIEL
REFLEKSYJNY PRAKTYK (16 godz.)
FORMA ZALICZENIA: NAUCZYCIEL - REFLEKSYJNY PRAKTYK (16 godz.)

Egzamin – poprowadzenie fragmentu lekcji oraz relacja z wprowadzanych zmian w swojej pracy w oparciu o „Dziennik rozwoju”
prowadzony przez każdego z uczestników studiów.

Wykładowcy: 

jurewicz.jpgAnna Jurewicz -
Jako trener kompetencji pracuje od 1998 r., jako coach od 2007 (członek ICF i ICF Polska).Certyfikowany Mistrz Praktyk NLP (Polski Instytut NLP, Akredytacja Europejskiego Stowarzyszenia NLPt).   Certyfikowany trener FRIS – style myślenia, style działania, certyfikowany konsultant Mindsonar, International Values Consultant  - certyfikat Values Team&Lambent Coaching UK. Absolwentka licznych studiów podyplomowych, m.in. Coaching na WSB w Toruniu (2012). Od 2015 ekspert merytoryczny trzech kluczowych projektów Ośrodka Rozwoju Edukacji dotyczących kształtowania kompetencji kluczowych, przywództwa, innowacyjnych rozwiązań w edukacji. trener sportowy – gimnastyka artystyczna, polonistka.

 

podorska_zdjecie.pngDorota Podorska
Nauczycielka języka polskiego, historii, terapii pedagogicznej, oligofrenopedagog , doradca zawodowy. Trener MAC, ekspert w FDS Consulting , Certyfikowany trener TOC, Mentor TOCfE w Gdańsku, Trener ORKE  i CEO w Warszawie, wykładowca w Wyższej Szkole Komunikowania Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie, E-konsultant w WSKPiSM w Warszawie, egzaminator OKE w Gdańsku. Specjalistka w zakresie oceniania kształtującego.

 

 

 

 

maciej_winiarek_zdjecie.pngMaciej Winiarek – przedsiębiorca, edukator, trener myślenie krytycznego, tutor. Ukończył Zarządzanie na Uniwersytecie Gdański, pracował przez kilka lat w korporacji – odpowiedzialność za restrukturyzacje firm, głównie w obszarze zarządzania zespołami. Od 15 lat prowadzi swoją działalność w obszarze edukacji. W tym czasie przeszkolił około 2 tysiące nauczycieli i dyrektorów – z przywództwa, oraz myślenia krytycznego. Certyfikowany trener TOC (Level 4), Dyrektor TOCFE Polska. Zorganizował i współprowadził dziesiątki konferencji, projektów i szkoleń z zakresu nowoczesnej edukacji i myślenia krytycznego. Współzałożyciel Niepublicznego Gimnazjum „Thinking Zone” w Gdańsku – szkoła jest tworzona wg zasad Turkusu. Prelegent i trener podczas konferencji i szkoleń w USA, Japonii, Niemiec, Peru.

 

 

piotr_szrajber.jpgPiotr Szrajber
Aktor, coach, trener, absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. Coach Action Learning, absolwent WIAL POLAND (World Institute for Action Learning Poland).

 

 

 

 

przemyslaw_lelewski_isd_trener.jpgPrzemysław Lelewski
Certyfikowany trener i coach ICC, trener edutainment, ratownik, specjalista ds. kadr i rekrutacji, instruktor team-building, doradca zawodowy, wykładowac akademicki, nauczyciel.  Propagator i współtwórca pierwszej w Polsce i jedynej Akademii Trenera Edutainment (ETA®). Wykorzystuje do osiągania najlepszych efektów innowacyjne trendy metodyczno – dydaktyczne oraz badania socjologiczno psychologiczne, wprowadza na rynek szkoleniowy działania z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości (VR). Autor innowacyjnych i nowatorskich szkoleń w obszarze coachingu, team coachingu, pracy z wartościami.  Współtworzy zespoły sprzedażowe i wspiera w pracy z klientem na poziomie wartości, skutecznej komunikacji w sprzedaży i budowaniu długofalowej relacji.

Cena studiów podyplomowych na kierunku Nowoczesne trendy w nauczaniu z elementamii coachingu w Bydgoszczy

Nie czekaj, wypełnij formularz i zgłoś się już dziś.

Zapisując się do 19 września zyskujesz 600 zł:

 •     300zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej
 •     300 zł dzięki zniżce w czesnym

Kwoty w tabeli to ceny po odjęciu obowiązującej promocji w czesnym.

10 RAT2 RATY1 RATA
375 zł345 zł1875 zł1725 zł3750 zł3450 zł

Na Twoje wszelkie pytania odpowie:


Biuro Informacji i Rekrutacji

Budynek A, pokój nr 17. Uprzejmie informujemy, że 2 listopada Biuro Informacji i Rekrutacji będzie nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy.

  • ul. Fordońska 74, p.17, Bydgoszcz 85-719
  • Bydgoszcz
  • PON:
  • WTO:
  • ŚRO:
  • CZW:
  • PIĄ:
  • SOB:
  • 08:00 - 16:00
  • 11:00 - 16:00
  • 08:00 - 16:00
  • 09:00 - 17:00
  • 08:00 - 15:00
  • 09:00 - 13:00
  • tel. 52 523 34 60; 525829100/101/131
  • fax

Javascript is required to view this map.
53.12004418.056021