Studia MBA

serwis_maly.jpg

Studia Master of Business Administration w Wyższej Szkole Bankowej realizowane są od 2013 roku. Ich celem jest wykształcenie u słuchaczy umiejętności strategicznego spojrzenia na stan oraz funkcjonowanie przedsiębiorstwa i kształtowanie w nich postawy lidera.

Partnerem merytorycznym programu jest amerykańska uczelnia -  Franklin University. Uczelnia ściśle współpracuje również z lokalnym biznesem - przedstawiciele firm są członkami Rady Programowej, prowadzą zajęcia dydaktyczne, organizują wizyty studyjne w swoich przedsiębiorstwach oraz spotkania z VIP-ami.

  • studia trwają 2 lata i obejmują łącznie 352 godziny wykładowe
  • zajęcia odbywają się w weekendy, średnio raz w miesiącu
  • językiem wykładowym jest język polski
  • moduły obejmują takie zagadnienia jak m.in.: ekonomia, zarządzanie, prawo, finanse, marketing i sprzedaż, IT czy umiejętności miękkie
  • absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych MBA w WSB w Toruniu oraz dyplom MBA sygnowany przez WSB i amerykańskiego partnera programu – Franklin University
  • podczas studiów słuchacze mają możliwość wyjazdu do siedziby partnera – Franklin University w Columbus Ohio.

Szczegółowe informacje na temat programu znajdziesz w serwisie WWW.STUDIAMBA.WSB.PL