Najważniejsze informacje w związku z koronawirusem

W związku z sytuacją epidemiologiczną dotyczącą zagrożenia koronowirusem, a także zaleceniami Głównego Inspektoratu Sanitarnego, przekazujemy następujące zalecenia:

 • Osoby przyjeżdżające z terenów zagrożonych (Włochy, Chiny, Korea Południowa, w przyszłości prawdopodobnie inne kraje), a wykazujące objawy chorobowe „grypopodobne” mają obowiązek zgłosić się do Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego Im. Tadeusza Borowicza w Bydgoszczy, Oddział Obserwacyjno - Zakaźny i Oddział Pediatrii, Chorób Infekcyjnych I Hepatologii, ul. Św. Floriana 12.
 • Osoby, które przyjechały bez objawów chorobowych, a w ciągu 14 dni od przyjazdu zaobserwowały u siebie symptomy chorobowe, również muszą zgłosić się do ww. placówki medycznej.
 • Więcej informacji o koronawirusie i jak się przed nim zabezpieczyć na stronie: https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie

Kształcenie online

Obecna, trudna sytuacja w jakiej znalazł się nasz kraj, wymaga od nas wszystkich wprowadzenia niestandardowych działań. Zapewniamy Was, iż wszyscy pracownicy naszej uczelni robią wszystko, by zagwarantować najwyższą możliwą w tych okolicznościach jakość usług. W szczególności realizację programu studiów.
 
MNiSW w specjalnie wydanym rozporządzeniu dopuściło realizację procesu kształcenia i programu studiów z wykorzystaniem dostępnych technik kształcenia zdalnego. Jednocześnie nie stosuje ograniczeń w zakresie liczby przyznanych punktów ECTS za kształcenie w takim trybie (par. 1 ust. 2 oraz par. 2 Rozporządzenia z dnia 11.03.2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19).

 

Za nami weekend zajęć na studiach I i II stopnia zrealizowany w formule online. Cieszą nas bardzo pozytywne głosy jakie płyną od studentów o takiej formule zajęć.

 

Mamy nadzieję, iż ta forma spotkań szybko stanie się, zarówno dla Was jak i wykładowców naturalnym sposobem korzystania z zajęć i będziecie oczekiwać na kolejne z przyjemnością.

Zawieszenie zajęć do 10.04.2020 r.

W związku z wytycznymi Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego związanymi z bezpośrednim zagrożeniem rozprzestrzenianiem SARS-CoV-2 w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo całej społeczności akademickiej w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu i Bydgoszczy w dniach 12 marca-10 kwietnia br. zostają zawieszone wszystkie zajęcia dydaktyczne, spotkania i wydarzenia.
Sprawdź najnowsze rozporządzenie MNiSW

Przedłużenie semestru zimowego

Semestr zimowy zgodnie z zarządzeniem Rektora Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu zostaje przedłużony do 9 kwietnia bieżącego roku.

Treść zarządzenia.

Prace działów obsługowych

W związku z panującym ryzykiem przenoszenia wirusa informujemy, że dostępne jest tylko wejście do budynku A od strony ul. Fordońskiej. Apelujemy o  załatwienie spraw związanych ze studiami drogą telefoniczną lub internetową - dane kontaktowe dostępne są na stronie uczelni w zakładce Kontakt.

 

Jednocześnie informujemy, iż działy obsługowe Uczelni funkcjonują w następujących dniach i godzinach (możliwy kontakt telefonicznie/mailowo)

Dziekanat:

 • poniedziałek - piątek od godziny 8.00 do 16.00,
 • sobota od godziny 8.00 - 14.00;

Biuro Karier:

 • poniedziałek - piątek od godziny 8.00 do 16.00;

Biuro Finansowej Obsługi Studentów:

 • poniedziałek - piątek od godziny 8.00 do 16.00.

Prosimy o bieżący monitoring komunikatów zamieszczanych za pośrednictwem Extranetu, strony www i mediów społecznościowych naszej Uczelni.

 

Kandydaci chcący złożyć lub uzupełnić dokumenty związane z procesem rekrutacji na studia mogą pozostawić je w specjalnie przygotowanej wrzutni przy wejściu do budynku.  Pracownicy Biur Rekrutacji pracują i będą Państwa dokumentację odsyłali drogą pocztową. Wszelkie pytania związane z procesem rekrutacji prosimy kierować na e-mail: rekrutacja@wsb.bydgoszcz.pl 

 

Egzaminy i obrony

Egzaminy i zaliczenia zaplanowane na ten czas odbędą się w późniejszym terminie, obrony prac dyplomowych odbędą się w wyznaczonych wcześniej terminach. Prosimy o bieżący monitoring harmonogramu.

Bez względu na okres zawieszenia zajęć gwarantujemy, że cykl kształcenia zostanie zrealizowany, a uczelnia pracuje nad odpowiednimi rozwiązaniami w tym zakresie.

Biblioteka

Na czas zamknięcia Biblioteki naliczanie opłat za nieterminowy zwrot książek zostało wstrzymane.

Jeśli nie jesteście zapisani do Biblioteki, a chcecie skorzystać z naszych zbiorów elektronicznych, prosimy o kontakt, będziemy starali się pomóc zdalnie.

Więcej informacji: https://www.wsb.pl/bydgoszcz/strefa-studenta/biblioteka

Przedłużenie ważności legitymacji

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydał rozporządzenie przedłużające ważność legitymacji studenckich do 31.05.2020 r.

FAQ

 1. Jak wygląda sytuacja z egzaminami dyplomowymi?
  Egzaminy dyplomowe czyli kończące się uzyskaniem tytułu zawodowego: inżyniera, licencjata lub magistra odbędą się zgodnie z harmonogramem do 15 marca 2020 r. 
 2. Co z innymi egzaminami zaplanowanymi na sesję?
  Będą wyznaczone nowe terminy. Dostosowujemy się do wytycznych MNiSW. 
 3. Czy mogę przyjść załatwić sprawy w dziekanacie lub innych działach uczelni?Kontakt z działami jest możliwy tylko drogą telefoniczną lub internetową - dane kontaktowe dostępne są na stronie uczelni w zakładce Kontakt.
 4. Wracam z zagranicy czy mogę przyjść na egzamin dyplomowy?
  Osoby wracające z zagranicy będą uczestniczyć w obronie on-line (videokonferencja). Prosimy o kontakt z Dziekanatem oraz z Promotorem w celu poinformowania o powrocie z zagranicy.
 5. Czy i jak zostaną przedłużone legitymację?
  Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydał rozporządzenie przedłużające ważność legitymacji studenckich do 31.05.2020 r.
 6. Jak złożyć wniosek o stypendium lub zapomogę?
  Uprzejmie informujemy, że o sposobie i terminach przekazywania wniosków dotyczących pomocy materialnej, w tym stypendiów powiadomimy Państwa wkrótce wiadomością w Extranecie.
 7. Czy mogę przyjść do Biblioteki?
  Uprzejmie informujemy, iż w związku z epidemią Biblioteka od dnia dzisiejszego do 25 marca jest nieczynna. Prosimy o kontakt telefoniczny, bądź mailowy.
 8. Jak mam przesłać dokumentację z praktyk?
  Dokumentację z praktyk zawodowych prosimy wysyłać skanem na adres biura karier:  biuro_karier@wsb.bydgoszcz.pl. Oryginały dokumentów prosimy wysyłać pocztą tradycyjną. Przed wysłaniem i zeskanowaniem dokumentów prosimy o sprawdzenie czy są wszystkie podpisy na dokumentach.