Realizowane badania

REAL​IZOWANE BADANIA
lp. Temat Źródło finansowania Autor
1. "Interlocking directorates w Polsce - socjologiczna próba diagnozowania fenomenu" Narodowe Centrum Nauki dr Joanna Szalacha-Jarmużek
2. "Rola, znaczenie i możliwości wykorzystania potencjału przedsiębiorczego polskich uczelni w budowaniu ich przewagi konkurencyjnej" Narodowe Centrum Nauki prof. nadzw. dr hab. Wojciech Popławski
3. "Budowa algorytmów modelowo-prognostycznych do oceny rynku turystycznego i jego otoczenia" Grant ze środków POKL 2010-2011 (w ramach finansowania kierunku Turystyka i Rekreacja i Socjologia dr Marcin Błażejowski
4. "Kultura i kultury mieszkańców Bydgoszczy" Grant ze środków POKL 2010-2011 (w ramach finansowania kierunku Turystyka i Rekreacja i Socjologia dr Tomasz Marcysiak
5. HR Monitor - nowoczesny system diagnozy on-line pracowników w obszarze marketingu i sprzedaży Kujawsko-Pomorski Związek Pracodawców i Przedsiebiorców dr Tomasz Marcysiak
6. Opracowanie modelowych wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych dla informatycznych systemów obiegu spraw specyficznych dla administracji publicznej państwowej i samorządowej Program Voucher Badawczy dr Marcin Błażejowski, dr Dawid Bunikowski
7. Analiza MSR/MSSF w spółkach akcyjnych notowanych na GPW w Warszawie Grant ze środków POKL 2010-2011 (w ramach finansowania kierunku Turystyka i Rekreacja i Socjologia dr Grażyna Voss/dr Piotr Prewysz-Kwinto
8. Opracowanie i praktyczna weryfikacja badania potrzeb przedsiębiorstw i instytucji w zakresie innowacyjnych rozwiązań informatyczno-organizacyjnych wspierających procesy logistyczne Grant ze środków POKL 2010-2011 (w ramach finansowania kierunku Turystyka i Rekreacja i Socjologia dr Krystian Jędrzejczak