Kadra dydaktyczna

O poziomie kształcenia wyższej uczelni decyduje kadra naukowo-dydaktyczna, jej wiedza, kwalifikacje, doświadczenie i umiejętności. Kadrę dydaktyczną Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu i Wydziału Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy stanowią nauczyciele akademiccy legitymujący się stopniami i tytułami naukowymi, posiadający dorobek naukowy zbieżny z profilem uczelni oraz doświadczeniem dydaktycznym. Prowadząc studia o profilu praktycznym, WSB w Toruniu angażuje praktyków biznesu jako kluczową grupę nauczycieli akademickich, szczególnie w obsadzie przedmiotów specjalnościowych.

Na Wydziale Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy działają:

Katedra Logistyki
Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
Wydział Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy
85-719 Bydgoszcz, ul. Fordońska 74
Bud. C pokój 104

Katedra Nauk Społecznych
Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
Wydział Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy
85-719 Bydgoszcz, ul. Fordońska 74
Bud. C pokój 109

Centrum Języków Obcych
Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
Wydział Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy
85-719 Bydgoszcz, ul. Fordońska 74
Bud. A pokój 108