Formularz zgłoszenia uczestnictwa w rajdzie rowerowym - 30.09.2017

Rajd rowerowy organizowany przez Wyższą Szkołę Bankową w Toruniu z okazji X rocznicy Wydziału Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy w dniu 30 września 2017 roku 

Administratorem danych osobowych jest Wyższa Szkoła Bankowa z siedzibą w Toruniu przy ul. Młodzieżowej 31A, zwana dalej WSB. Dane osobowe będą przetwarzane w celu mojego uczestnictwa w Rajdzie z okazji X rocznicy Wydziału Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu organizowanym przez WSB. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoważna z brakiem możliwości uczestnictwa w powyższym wydarzeniu. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania w każdym czasie. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 ust. 6 ustawy o ochronie danych osobowych. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych przeze mnie w karcie zgłoszenia, przez WSB, w zakresie realizacji niezbędnych zadań organizatora związanych z moim uczestnictwem w Rajdzie,  zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016 poz. 922).