Osiągnięcia

Uznanie zewnętrznych instytucji jest dla nas bardzo ważne, ponieważ jest dowodem na to, że znamy się na tym, co robimy. Mamy czym się pochwalić, bo nasza działalność edukacyjna i ponad 20-letnie doświadczenie są doceniane w rankingach oraz nagradzane przez organizacje biznesowe i społeczne.

Druga uczelnia w regionie wg. rankingu Perspektyw

Nasza Uczelnia awansuje w najnowszym rankingu Perspektyw 2021. Tym samym zajmujemy drugie miejsce wśród uczelni niepublicznych w regionie!

Najczęściej wybierana uczelnia niepubliczna w regionie

Według zestawienia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego jesteśmy najczęściej wybieraną Uczelnią  niepubliczną w regionie, a siódmą w kraju przez kandydatów na studia niestacjonarne w 2017/2018 r. 

Certyfikat ISO

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, jako pierwsza uczelnia wyższa w regionie, opracowała i wdrożyła System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001.  W audycie brano pod uwagę min. standardy nauczania, pomiar efektów kształcenia i standardy e-serwisów i e-kursów, zasady funkcjonowania Rady programowej, rekrutację kadry akademickiej, rozwój naukowy czy praktyki studenckie.

Medal Europejski dla WSB Toruń

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu wśród laureatów Medalu Europejskiego przyznawanego przez Business Centre Club i Urząd Komitetu Integracji Europejskiej.

WSB Toruń Firmą Dobrze Widzianą

WSB Toruń otrzymała nominację w konkursie "Firma dobrze widziana" na najlepszy wizerunek w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu w województwie kujawsko-pomorskim. To prestiżowe wyróżnienie przyznawane jest na drodze konkursowej przez Business Centre Club.

Czwarta uczelnia w Polsce w rankingu najlepszego kształcenia na kierunku turystyka

WSB w Toruniu zajęło 4 miejsce w "Rankingu Szkół Wyższych" organizowanego przez redakcję "Wiadomości Turystycznych". Ranking dotyczył najlepszych uczelni w Polsce kształcących przyszłe kadry turystyczne w 2019 roku. W kategorii "Profil praktyczny" Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu zajęła 4 miejsce.