W prawidłowe funkcjonowanie uczelni i jakość kształcenia zaangażowanych jest wiele osób pracujących w różnych działach i strukturach. To właśnie dzięki nim uczelnia ma wysokie oceny w rankingach, a absolwenci mogą się pochwalić wiedzą i doświadczeniem i bez problemu odnajdują się na rynku pracy.

Senat

W Senacie zasiada Kanclerz, Rektor oraz Wicekanclerze. Jego najważniejszym zadaniem jest dbanie o prawidłowe funkcjonowanie uczelni w zakresie jej działań operacyjnych, finansowych i marketingowych.

Oznacza to, że Senat:

  • określa i uchwala strategię uczelni
  • wskazuje dokładne wytyczne do planów studiów, programów kształcenia oraz systemu zapewnienia wysokiej jakości studiów
  • tworzy ofertę studiów wyższych, podyplomowych i MBA
  • ustala wzory umów zawieranych ze studentami i słuchaczami
  • uchwala regulaminy pobierania opłat za naukę
  • czuwa nad jakością programów nauczania oraz określa w uchwale jakie umiejętności powinien posiadać absolwent
  • uchwala regulaminy studiów
  • uchwala zasady rekrutacji na studia.

Rada Akademicka

Rada Akademicka jest organem opiniotwórczym. W jej skład wchodzą Rektor, Rektor Senior, koordynator dyscypliny naukowej, przedstawiciele nauczycieli akademickich oraz przedstawiciele studentów.

Samorząd studencki

Samorząd to organizacja kierowana przez studentów. Reprezentuje ich przed władzami uczelni, zgłasza ważne dla studentów projekty, wnioskuje o zmiany przepisów dotyczących studentów, a przede wszystkim organizuje ciekawe imprezy, wystawy i interesujące spotkania. Działanie w samorządzie jest doskonałą okazją, by już podczas studiów zdobyć doświadczenie w pracy zespołowej, sprawdzić swoje zdolności mentorskie i organizacyjne.
 

Rektor

Kanclerz

Wicekanclerz

Dziekan

dr Karolina Marchlewska-Patyk

Prodziekan

dr Katarzyna Kachel

Prodziekan

dr Dominika Muszyńska-Jeleszyńska