V Kujawsko - Pomorskie Forum Edukacyjne pt. „Zespół jak orkiestra. Budowanie efektywnej współpracy w szkole".

  cover__851x315.jpg
 

Wyższa Szkoła Bankowa wspólnie z Kujawsko - Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli zorganizowały:
V Kujawsko -  Pomorskie Forum Edukacyjne
"Zespół jak orkiestra. Budowanie efektywnej współpracy w szkole"

Ed Deming powiedział kiedyś, że praca zespołowa przypomina grę w orkiestrze symfonicznej. Taka orkiestra składa się z utalentowanych muzyków, którzy muszą zrezygnować z udowadniania swoich zdolności w celu zachowania harmonii w orkiestrze. Jak zatem stworzyć efektywny zespół? Taki, w którym cele osobiste poszczególnych członków nie przesłaniają wspólnej wizji, do realizacji której ten zespół został powołany? Jakie znaczenie dla realizacji zadań mają role poszczególnych członków zespołu? Na te i inne pytania, odpowiemy na V Forum Edukacyjnym, dotyczącym zasad współpracy zespołowej i ich wartości w edukacji.

Wydarzenie składało  się z dwóch części. Pierwsza, to wystąpienia zaproszonych gości, ekspertów w dziedzinie psychologii, pedagogiki i neurodydaktyki.  W drugiej części odbyły się warsztaty. 

Program:

prowadzenie: dr Tomasz Marcysiak

 • 13:30-14:00  rejestracja uczestników
 • 14:00-14:10  uroczyste otwarcie Forum
 • 14:10-15.00  WYKŁAD SPECJALNY: Prof. UAM dr hab. Maciej Błaszak
  Zespoły produktywne i kreatywne: komunikacja, decyzyjność, przywództwo

5f586ac9-b80a-4298-9217-651baeb67a8d_0.pngProf. UAM dr hab. Maciej Błaszak - kognitywista, biolog, doktor habilitowany nauk humanistycznych, pracownik naukowy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Stypendysta Uniwersytetu w Kilonii (Niemcy), Uniwersytetu w Edynburgu (Szkocja) i Uniwersytetu Berkeley (USA). Zainteresowania badawcze dotyczą epigenezy umysłu, czyli możliwości kształtowania mózgu człowieka pod wpływem bodźców środowiskowych. Zajmuje się psychologią uniwersalnego projektowania (universal design), neurodydaktyką i problematyką brainfitness.  Autor trzech monografii naukowych i kilkudziesięciu artykułów. Prowadzi działalność szkoleniowo-doradczą. Współautor bloga: designforall.pl
 

15:00 - 15:30 - przerwa lunchowa

 • 15:30 - 17:30
  Wyjątkowe warsztaty Pracy Zespołowej – Zespół Doskonały Jak ORKIESTRA
  Prowadzenie projektu: Mariusz Grudzień, Piotr Wajrak, Ewa Grudzień

55a2e0da-bcaf-4359-ae2f-a15480d1ed7b.pngPiotr Wajrak – Doktor Habilitowany Sztuki i Menedżer Kultury. Pedagog i nauczyciel dyplomowany. Należy do grona najwybitniejszych dyrygentów polskich młodego pokolenia. Dyrygent Opery Nova w Bydgoszczy. Profesor nadzwyczajny Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Dyrektor Artystyczny Filharmonii Lubelskiej. Dyrygował w operach Warszawy, Łodzi, Krakowa, Poznania, Gdańska i Szczecina, podczas tournée zagranicznych, pracował z orkiestrami Teatro La Fenice w Wenecji i Carlo Felice w Genui, oraz w Teatro de Bellas Artes w Bogocie. Prowadzi koncerty w filharmoniach, także transmitowane przez radio i telewizję. Posiada bogate doświadczenie w pracy studyjnej/nagraniowej.

 

 

fb8d2633-36fc-4874-bd22-02b54be9d972.pngMariusz Grudzień – Wykładowca, Trener, Coach z 20-letnim doświadczeniem. Twórca Instytutu Skutecznego Działania.  Wspiera firmy i organizacje w przygotowaniu i przeprowadzaniu zmian w kierunku Organizacji XXI w. Koncentruje się na obszarach: zaangażowanie, branie odpowiedzialności, wykorzystanie indywidualnego potencjału, budowanie interdyscyplinarnych zespołów. Specjalizuje się w projektach rozwojowych z zakresu: przywództwa, zarządzania, budowania zespołów, skuteczności osobistej, treningi dla trenerów. Wykładowca na studiach MBA oraz studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej: Akademia Przywództwa, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi i Akademia Trenera Biznesu.
Twórca nowatorskich warsztatów z zakresu efektywności zespołowej: „ZESPÓŁ DOSKONAŁY JAK ORKIESTRA”, „HOLLYWOOD”; „TEATR”.

 

17.30-18:45   Warsztaty

 • Poradnik orkiestranta – co zrobić jak zdarzy się dysharmonia?
  277d094d-d869-4ab6-b130-bda9ce8f88cf.pngprowadzenie: Wojciech Ożga
  właściciel firmy szkoleniowej,  konsultant, praktyk zarządzania, autor gier symulacyjnych, informatyk, biolog oraz wykładowca akademicki. Absolwent UMK w Toruniu, SP: Politechnika Warszawska, Master’s Certificate in Project Managment – The George Washington University School of Business. Ponad 28 lat doświadczenia zawodowego w różnych branżach i na różnych stanowiskach, poparte szeregiem szkoleń, stanowi jego potencjał merytoryczny.  Praktyk zarządzania projektami, członek międzynarodowego stowarzyszenia Project Management Institute. Od 2009 roku współpracuje z Wyższą Szkołą Bankową w Toruniu, jest wykładowcą na studiach podyplomowych i studiach Master of Business Administration.

   

 • 6afe6367-4846-4ca8-8ce3-d902910794bd.pngWyjątkowy potencjał współpracującej klasy – perspektywa neurodydaktyczna.
  prowadzenie: Dr n. med. Marcin Jaracz
  specjalista neuropsycholog, adiunkt w  Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Prowadzi badania nad mózgowymi uwarunkowaniami funkcjonowania intelektualnego, obecnie skoncentrowany na zagadnieniu kreatywności. Kierownik studiów podyplomowych w zakresie neurodydaktyki na WSB w Bydgoszczy.

   

 • Staroświeckie szachy jako nowy trend w edukacji. Czyli w jaki sposób edukacja szachowa może wspierać rozwój młodego człowieka.
  006dea6c-bb26-44da-b050-8e4a89f90319.pngprowadzenie: Michał Kanarkiewicz
  Ekspert edukacji szachowej. Autor pierwszego w Polsce podręcznika szachowego dla rodziców i nauczycieli pt. “Lekcja strategii. Jak ROZWIJAĆ dzieci poprzez naukę gry w SZACHY”. Współpracuje z czołowymi portalami i blogerami parentingowymi takimi jak: Mądrzy Rodzice, Moje Dzieci Kreatywnie i Matka Wariatka. Stworzył i przeprowadził serię szkoleń szachowych dla nauczycieli w ramach współpracy z wydawnictwem edukacyjnym MAC. Artykuły Michała ukazują się na łamach czasopism branżowych, jest ekspertem w magazynie „Together”.

   

 • GRA w języki obce - gra jako element budowania zespołu na lekcji języka obcego - pomysły i inspiracje.
  mk_ar.pngprowadzenie:  Agnieszka Rosińska, Magdalena Zawiszewska,
  Agnieszka Rosińska: Dyrektor Centrum Językowego Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu. Doświadczony trener języka angielskiego specjalizujący się w nauczaniu języka obcego branżowego. Od 13 lat prowadzi szkolenia językowe  dla pracowników  firm. Od 2010 roku pracuje w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu jako wykładowca oraz lektor języka angielskiego. Prowadzi zajęcia z Business English na studiach Master of Business Administration . Jest twórcą autorskich sprofilowanych kontentów e-learningowych poświęconych zdalnej formie dydaktyki języka obcegO
 • Magdalena Zawiszewska: wykładowca WSB (Business Communication, MBA, zajęcia językowe), koordynator i metodyk Centrum Języków Obcych WSB, trener języka angielskiego i rosyjskiego, absolwentka Zarządzania Projektami, egzaminator TOEIC i PTE General, opiekun kierunku "Język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej", zwolenniczka "myślenia projektowego", entuzjastka nowych technologii na zajęciach języków obcych służących rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych w aspekcie nie tylko językowym, ale również kulturowym.
   
 • Trudna sztuka skutecznej komunikacji w zespole

5e155350-cb0f-483f-91b6-69f921609cf2.pngprowadzenie: Magdalena Chylebrant-Karolak, nauczyciel konsultant w Kujawsko Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy. Magister psychologii, specjalista psychologii klinicznej i zdrowia, certyfikowany mediator, trener. Realizator programu doskonalenia nauczycieli opartego na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół. Autor warsztatów z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej, mediacji dla nauczycieli, wychowawców, pedagogów i psychologów.

 

 • Siła zespołu kluczem do drzwi ESCAPE ROOMU

5f32b64a-7983-4213-8b19-6a02adbfea0a.pngprowadzenie: Grażyna Szczepańczyk, nauczyciel dyplomowany, posiada III stopień specjalizacji zawodowej. Długoletni nauczyciel klas młodszych i doradca metodyczny, obecnie nauczyciel konsultant w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy. Trenerka, konsultantka i ewaluatorka unijnych projektów edukacyjnych. Autorka kilkudziesięciu książek dla dzieci i kilku dla nauczycieli.

 

 

Udział w forum jest płatny. Opłata wynosi 80  zł. 
Na życzenie istnieje możliwość otrzymania faktury vat.

 • Faktura wzywająca do zapłaty (zamówienie F-ry możliwe do dnia: 02.03.2018 r.)
 • Faktura potwierdzająca zapłatę (do odbioru na Stanowisku Rejestracyjnym w dniu FORUM)

Wpłaty należy dokonywać do dnia 10.03 br. na konto:
Wyższa Szkoła Bankowa
80 951100 0000 0780 0920 0001 00

potwierdzenie wykonania przelewu prosimy o przesłanie na adres:
magdalena.rogowska@wsb.torun.pl

Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie przez FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
 dokonanie wpłaty przed konferencją i okazanie dowodu wpłaty przy rejestracji.

Współorganizator:

 

logo-kpcen-bydgoszcz.jpg

 

28-02-2018