Kontakt z Doradcą Edukacyjnym

W celu uzyskania szczegółowych informacji - prosimy o pozostawienie danych.
Skontaktuje się z Państwem nasz Doradca Edukacyjny.

Administratorem danych osobowych jest Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu z siedzibą w Toruniu, przy ul. Młodzieżowej 31a. Dane osobowe przetwarzane będą w celach rekrutacyjnych, w celu realizacji procesu dydaktycznego oraz w celach marketingowych i reklamowych. Dane mogą być udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt. 6 ustawy o ochronie danych osobowych tj. organom i podmiotom publicznym realizującym swoje zadania w obszarze szkolnictwa wyższego i wynikające z przepisów prawa. Podanie danych wynika z przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012r. poz. 527 z późn. zm.), odmowa ich podania jest równoważna z brakiem możliwości przystąpienia do rekrutacji na studia. Natomiast podanie danych osobowych, które przetwarzane będą w celach marketingowych i reklamowych jest dobrowolne. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania w każdym czasie.