Konferencja HR W BIZNESIE - 29.11.2017 - zapisy

 

HR W BIZNESIE. Trendy już znamy, czas na rozwiązania.
29.11.2017
WSB w Bydgoszczy

 

Prosimy o dokonanie przelewu opłaty konferencyjnej w wysokości 180 zł brutto do dn. 28.11.2017 r.

Wybierz warsztaty
ZE WZGLĘDU NA OGRANICZONĄ LICZBĘ MIEJSC NA WARSZTATACH, O UDZIALE DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ ORAZ DOKONANIE OPŁATY ZA UDZIAŁ W KONFERENCJI

Zastrzegamy sobie prawo odwołania konferencji i warsztatów w przypadku małej liczby zgłoszeń lub innych zdarzeń losowych.

Administratorem danych osobowych jest Wyższa Szkoła Bankowa z siedzibą w Toruniu przy ul. Młodzieżowej 31A, zwana dalej WSB. Dane osobowe będą przetwarzane w celu mojego uczestnictwa w konferencji pt. HR w biznesie. Trendy już znamy, czas na rozwiązania, odbywającej się w WSB oraz w celach marketingowych. Odmowa podania danych osobowych w celu mojego uczestnictwa w konferencji pt. HR w biznesie. Trendy już znamy, czas na rozwiązania, odbywającej się w WSB jest równoważna z brakiem możliwości uczestnictwa w powyższym wydarzeniu. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania w każdym czasie. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 ust. 6 ustawy o ochronie danych osobowych. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych przeze mnie w formularzu, przez WSB, w celu mojego uczestnictwa w konferencji pn. HR w Biznesie. Trendy już znamy, czas na rozwiązania, odbywającej się w WSB, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016 poz. 922).

Jestem świadoma/świadom, że moja zgoda może być odwołana w każdym czasie.