Wyszukiwarka kierunków studiów I stopnia | WSB Bydgoszcz

Wszystkie kierunki i specjalności

Kierunek: Administracja  

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Administracja gospodarcza
Administracja publiczna
Administracja skarbowa
Kierunek: Bezpieczeństwo wewnętrzne  

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Bezpieczeństwo lokalne i studia miejskie
Bezpieczeństwo międzynarodowe i zwalczanie terroryzmu
Bezpieczeństwo militarne i siły zbrojne RP
Cyberbezpieczeństwo
Detektywistyka i ochrona osób i mienia
Kryminologia i kryminalistyka
Pracownik cywilny w służbach mundurowych
Służby specjalne i policyjne
Kierunek: Design w biznesie  

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Design opakowań
Design produktów i usług
Nowe technologie w designie
Projektowanie marki i wizerunku firmy
Kierunek: Finanse i rachunkowość  

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Bankowość i innowacje finansowe
Doradca finansowy klienta
Finanse i doradztwo podatkowe
International business
Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw
Rachunkowowść międzynarodowa
Kierunek: Informatyka w biznesie  

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Analityk bezpieczeństwa informacji
IT Manager
Kierunek: Informatyka w biznesie - studia inżynierskie  

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Architekt systemów informatycznych dla biznesu
Developer aplikacji mobilnych
Inżynier systemów bazodanowych i hurtowni danych
Kierunek: Inżynieria zarządzania  

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Inżynieria zarządzania procesami logistycznymi
Inżynier bezpieczeństwa i higieny pracy
Inżynier druku 3D
Inżynier zarządzania inwestycjami budowlanymi
Inżynier zarządzania procesami produkcyjnymi
Kierunek: Logistyka  

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Eksploatacja transportu kolejowego
International business
Logistyka zaopatrzenia i dystrybucji
Projektowanie i eksploatacja systemów logistycznych
Technologie informatyczne w logistyce
Transport, spedycja, magazynowanie
Kierunek: Pedagogika  

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Pedagogika szkolna z socjoterapią i terapią pedagogiczną
Pedagogika szkolna z treningiem kreatywności
Pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
Pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z językiem angielskim
Praca z osobami niedostosowanymi społecznie z profilaktyką uzależnień
Kierunek: Prawo w biznesie  

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
International business
Kadry i płace
Prawo i zarządzanie w praktyce
Prawo nowych technologii
Prawo podatkowe w praktyce
Kierunek: Psychologia w biznesie  

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Coaching i mentoring
International business
Negocjacje i mediacje w biznesie
Psychologia menedżera
Psychologia zachowań konsumenckich
Kierunek: Zarządzanie  

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
International business
Logistyka w biznesie
Marketing, sprzedaż i PR
Prawo i zarządzanie w praktyce
Social media w biznesie
Zarządzanie BHP
Zarządzanie firmą
Zarządzanie jakością
Zarządzanie projektami
Zarządzanie zasobami ludzkimi