Rekrutacja i opłaty

ukw_2.jpgUczestnicy
Słuchaczem Uniwersytet Każdego Wieku może być każda pełnoletnia osoba, która złoży dokumenty rekrutacyjne i uiści opłatę semestralną lub roczną. Słuchacze Uniwersytetu Każdego Wieku otrzymają legitymację, która uprawnia do wyboru sekcji, uczestnictwa we wszystkich wykładach, dodatkowych imprezach i spotkaniach oraz do korzystania z promocyjnej oferty przygotowanej przez Partnerów Uniwersytetu. Osoba, która nie posiada statusu słuchacza może uczestniczyć w wybranych wykładach po uiszczeniu opłaty za dany wykład.

Miejsce
Wykłady odbywają się w auli Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Wydziału Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy ul. Fordońska 74.

 

Wymagane dokumenty
Wszyscy kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

  • umowa
  • kserokopia dowodu wniesienia wpłaty semestralnej lub rocznej.

Koszty

  • 100 zł - opłata semestralna (uprawnia do udziału we wszystkich wykładach w semestrze)
  • 200 zł - opłata roczna (uprawnia do udziału we wszystkich wykładach w roku)
  • 20 zł - opłata za wybrany wykład dla osób, które nie są słuchaczami Uniwersytetu Każdego Wieku
  • 120 zł - zajęcia komputerowe
  • 120 zł - zajęcia językowe
  • dodatkowa opłata - kurs fotograficzny, warsztaty plastyczne, gimnastyka.

Kandydaci proszeni są o wpłaty na następujące konto:
Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
Nr konta 07 1240 6478 1111 0000 4948 6683

Z dopiskiem Uniwersytet Każdego Wieku (opłata semestralna/roczna lub opłata za kurs)

Zasady rekrutacji na Uniwersytet Każdego Wieku