Studia podyplomowe z NBP

Projekt „Studia podyplomowe: Mechanizmy funkcjonowania strefy euro” dofinansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego

 

 Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu we spółpracy z Narodowym Bankiem Polskim zakończyła realizację projektu "Studia podyplomowe: Mechanizmy funkcjonowania strefy euro".

Bezpośrednim oddziaływaniem projektu objęta została grupa 35 osób. Głównym celem projektu była edukacja ekonomiczna liderów grup społecznych i zawodowych na temat zasad funkcjonowania strefy euro oraz historii współczesnej waluty europejskiej poprzez organizację studiów podyplomowych w 100% dofinansowanych ze środków NBP. Każdy z uczestników projektu poniósł jedynie 300 złotych opłaty wpisowej. Efektem  realizacji jest wzrost świadomości społecznej w zakresie integracji europejskiej, w tym zwłaszcza integracji walutowej i korzyści oraz kosztów funkcjonowania gospodarki we wspólnym obszarze walutowym. Studia zostały zrealizowane w Wydziale Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy.

 

Szczegółowe informacje:
Instytut Praktyki Gospodarczej

Dział Studiów Podyplomowych
ul. Fordońska 74, 85-719 Bydgoszcz
tel./fax 52 58 29 115/134