Organizacja studiów

Studia podyplomowe - Organizacja studiów - Jola Michałek

Jolanta Michałek
Kierownik Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń
Studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej w Bydgoszczy to nie tylko inwestycja we własny rozwój. To także możliwość zdobycia nowy...

Wybierz studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej w Bydgoszczy!

Organizacja zjazdów
Program studiów podyplomowych w WSB realizowany jest w trakcie 9-10 weekendowych zjazdów lub 15 w przypadku niektórych kierunków pedagogicznych. Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu w soboty i niedziele. Plany poszczególnych zjazdów zamieszczane są na bieżąco w formie elektronicznej w Extranecie.

Materiały dydaktyczne
Materiały dydaktyczne przygotowują wykładowcy. Są to opracowania autorskie, akty prawne, konspekty oraz przykłady do samodzielnego rozwiązywania. Materiały te zawierają przykłady z praktyki gospodarczej i często przydają się w pracy zawodowej.

Świadectwo i warunki ukończenia
Jako absolwent otrzymujesz świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w języku polskim (i na życzenie w języku angielskim) uznawane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Pozytywna ocena z pracy dyplomowej, którą piszesz pod kierunkiem promotora lub zdanie egzaminu dyplomowego jest równoznaczne z ukończeniem studiów. Na niektórych kierunkach obowiązuje także obrona pracy dyplomowej.

Opiekun studiów
Opiekun studiów dba o to, aby każdy słuchacz:

  • na bieżąco otrzymywał informacje na temat studiów i ich organizacji
  • miał zapewniony dostęp do materiałów dydaktycznych
  • miał stały kontakt z Uczelnią i wykładowcami.
  • opiekun pomaga też podczas zjazdów rozwiązywać problemy słuchaczy.

Baza dydaktyczna
Zajęcia na studiach podyplomowych odbywają się w specjalnie przystosowanych salach. Słuchacze korzystają z bazy bibliotecznej oraz zasobów informatyczno - technologicznych.

EXTRANET
Extranet to wewnętrzny serwis internetowy stworzony po to, by maksymalnie uprościć przepływ informacji. Po zalogowaniu się do serwisu możesz sprawdzić m.in.:

  • harmonogram i plan zajęć
  • materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowców
  • katalog Biblioteki WSB
  • aktualne ogłoszenia,
  • zarządzenia władz Uczelni,
  • stan opłat za studia.

Zakwaterowanie
Jeśli mieszkasz w znacznej odległości od WSB, pomożemy Ci w rezerwacji noclegów w hotelach, z którymi mamy podpisane porozumienia. Dzięki temu możesz skorzystać ze znacznych zniżek. Zapytaj o takie możliwości w Dziale Studiów Podyplomowych!

extranet.png

sp_mba_programy_1.png

sp_przyjaznej_1_0.png