Zobacz inny kierunek

Ochrona informacji niejawnych WSB Bydgoszcz - Studia podyplomowe

2 semestry nauki
Zapisz się online
 • Opis kierunku
 • Program kierunku
 • Wykładowcy
 • Cena studiów
 • Masz pytanie?

Ochrona informacji niejawnych - studia podyplomowe w WSB w Bydgoszczy

Ochrona informacji niejawnych staje się coraz ważniejszym obszarem działań w instytucjach publicznych oraz firmach prywatnych. Obieg dokumentów, ochrona posiadanych informacji, ochrona i bieżące przechowywanie informacji mających duże znaczenie dla instytucji publicznych oraz prywatnych posiadających certyfikaty przemysłowe wymaga posiadania wyspecjalizowanej kadry w tym zakresie oraz systematycznego podnoszenia kompetencji. Rozumiejąc ww. potrzeby WSB w Toruniu przygotowało studia podyplomowe z zakresu Ochrony informacji niejawnych w praktyce.
 

Cel:
Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom dyrektorów, menedżerów, przedsiębiorców i urzędników oraz pełnomocników ochrony informacji niejawnych, w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu stworzono możliwość podjęcia studiów podyplomowych w zakresie Ochrony Informacji Niejawnych I Danych Osobowych. Studia trwają 2 semestry (1 rok).
Proces dydaktyczny na Podyplomowych Studiach Ochrony Informacji Niejawnych i Danych Osobowych ukierunkowany jest na przygotowanie absolwentów do organizowania i realizacji przedsięwzięć z zakresu ochrony informacji niejawnych i danych osobowych, przygotowania, przechowywania bieżącego i archiwizowania dokumentów i informacji niejawnych i danych osobowych zgodnie z wymogami organizacyjnymi obowiązującymi w administracji publicznej, siłach zbrojnych, jednostkach organizacyjnych straży, służb i inspekcji oraz w innych instytucjach państwa, przedsiębiorstwach posiadających certyfikaty bezpieczeństwa przemysłowego.
Podczas wykładów i ćwiczeń, prowadzonych przez praktyków z długoletnim doświadczeniem zawodowym w zakresie tematyki studiów, słuchacze będą mogli poznać systemy ochrony informacji stosowane w Polsce oraz wybranych państwach i organizacjach np. NATO i UE.

Korzyści :
Po ukończeniu studiów absolwenci będą:
a) dysponowali wiedzą z zakresu:

 • obowiązujących uregulowań prawnych z zakresu ochrony informacji niejawnych, bezpieczeństwa danych osobowych, wytwarzania, przechowywania i archiwizowania dokumentów, bezpieczeństwa teleinformatycznego, przemysłowego oraz organizacji i funkcjonowania kancelarii niejawnych, postępowania z bazami danych;
 • wymagań krajowych władz bezpieczeństwa w zakresie nadzoru nad obiegiem dokumentów i informacji niejawnych;
 • specyfiki tajemnicy przedsiębiorstwa i tajemnicy zawodowej;
 • podstawowych obowiązków kierownika jednostki organizacyjnej w rozumieniu ustawy o ochronie informacji niejawnych.

b) rozumieli:

 • rolę i znaczenie bezpieczeństwa informacji niejawnych i danych osobowych, tajemnicy przedsiębiorstwa i tajemnicy zawodowej;
 • różnicę w zakresie postępowania z informacjami niejawnymi, tajemnicą branżową i zawodową oraz danymi osobowymi;

c) posiadali umiejętność:

 •  postępowania z dokumentami i informacjami niejawnymi, danymi osobowymi i informacjami stanowiącymi tajemnicę zawodową, branżową i przedsiębiorstwa;
 • opracowywania dokumentacji związanej z postępowaniem z dokumentami i informacjami niejawnymi;
 •  zorganizowania pracy i prowadzenia kancelarii tajnej w jednostce administracji państwowej i przedsiębiorstwie;
 • prowadzenia dokumentacji związanej z bezpieczeństwem i ochroną informacji niejawnych oraz danych osobowych.

Uczestnicy:
Program studiów adresowany jest do szerokiego grona odbiorców:

 • osób zatrudnionych w administracji rządowej i samorządowej, sądach, jednostkach i instytucjach administracji państwowej (urzędach dzielnicowych, gminnych, powiatowych itp.), służbach specjalnych oraz przedsiębiorstwach, w których są lub będą przetwarzane informacje niejawne, dane osobowe oraz inne informacje wymagające ochrony.
 • Pracowników firm, którym zależy na wprowadzeniu standardu ochrony posiadanych informacji w firmie.
 • osób zajmujących się ochroną informacji niejawnych i danych osobowych: kierowników jednostek organizacyjnych, pełnomocników ochrony i ich zastępców, kierowników i kancelistów kancelarii tajnych, bibliotek i sekretariatów; administratorów systemów teleinformatycznych i inspektorów bezpieczeństwa teleinformatycznego w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz administratorów danych osobowych, administratorów bezpieczeństwa informacji, administratorów systemów informatycznych.
 • osób przygotowujących się do pracy (służby) w tych instytucjach.
Program kierunku: 

Ilośc godzin: 180 
Ilość semestrów: 2
miesiace nauki: 9

Program kierunku:

 • Bezpieczeństwo informacji 10
 • Bezpieczeństwo dokumentów 10
 • Bezpieczeństwo osobowe 8
 • Kancelarie tajne  10
 • Obieg dokumentów niejawnych 10
 • Bezpieczeństwo teleinformatyczne 10
 • Przygotowanie systemów teleinformatycznych do przetwarzania informacji niejawnych 10
 • Ochrona fizyczna informacji niejawnych 10
 • Nadzór i kontrola nad ochroną informacji niejawnych 8
 • Ochrona danych osobowych 10
 • Organizacja i funkcjonowanie systemu ochrony informacji niejawnych 10
 • Bezpieczeństwo przemysłowe 10
 • Ochrona informacji niejawnych w stanach kryzysowych i nadzwyczajnych 10
 • Polityka i strategia bezpieczeństwa 10
 • Etyka zawodowa  6
 • Ochrona osób i mienia w systemie bezpieczeństwa państwa 10
 • Historia ochrony informacji niejawnych 10
 • Ochrona własności intelektualnej. Wybrane zagadnienia 10
 • Bezpieczeństwo państwa 8

Ogółem 180

 

Wykładowcy: 
Zajęcia prowadzić będą eksperci oraz pracownicy takich instytucji jak:
 • Pracownik Biura Ochrony Informacji Niejawnych -  Komenda   Główna Straży Granicznej
 • Pracownik Departamentu  Ochrony Informacji Niejawnych MON
 • Pracownik Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych - Dowództwo Wojsk Lądowych
 • Pracownik Biura Ochrony Informacji Niejawnych  - Komenda Główna Policji
 • Starszy Specjalista - Departament Ochrony Informacji Niejawnych MON
 • Szef Oddziału - Departament Ochrony Informacji Niejawnych MON
 • Zastępca Dyrektora Biura - Komenda Główna Straży Granicznej
 • Główny Specjalista - Departament Ochrony Informacji Niejawnych MON
 • Zastępca Dyrektora - Departament Ochrony Informacji Niejawnych MON
 • Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej
 • Stowarzyszenie Autorów ZAiKS

Cena studiów podyplomowych na kierunku Ochrona informacji niejawnych w WSB Bydgoszczy

Nie czekaj, wypełnij formularz i zgłoś się już dziś.

zapisz-sie-onlin.pngZapisując się do 10 sierpnia zyskujesz 600 zł:

 • 300 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej
 • 300 zł dzięki zniżce w czesnym

Kwoty w tabeli to ceny po odjęciu obowiązującej promocji w czesnym.

10 RAT2 RATY1 RATA
425 zł395 zł2125 zł1975 zł4250 zł3950 zł

Na Twoje wszelkie pytania odpowie:


Biuro Informacji i Rekrutacji

Budynek A, pokój nr 17

  • ul. Fordońska 74, p.17, Bydgoszcz 85-719
  • Bydgoszcz
  • PON:
  • WTO:
  • ŚRO:
  • CZW:
  • PIĄ:
  • SOB:
  • 08:00 - 16:00
  • 11:00 - 16:00
  • 08:00 - 16:00
  • 09:00 - 17:00
  • 08:00 - 15:00
  • 09:00 - 13:00
  • tel. 52 523 34 60; 525829100/101/131
  • fax

Javascript is required to view this map.
53.12004418.056021