Wyszukiwarka kierunków studiów II stopnia ze studiami podyplomowymi | WSB Bydgoszcz

Wszystkie kierunki i specjalności

Kierunek: Finansowo-prawny  

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Doradztwo bankowo - ubezpieczeniowe (+ studia podyplomowe)
Finanse przedsiębiorstw (+ studia podyplomowe)
Kadry i płace w praktyce (+ studia podyplomowe)
Prawo finansowe i podatki (+studia podyplomowe)
Prawo i finanse w administracji publicznej (+ studia podyplomowe)
Rachunkowość przedsiębiorstw (+ studia podyplomowe)
Kierunek: Informatyka w biznesie  

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Data Mining
Grafika komputerowa i multimedia
Projektowanie aplikacji biznesowych
Kierunek: Inżynieria zarządzania  

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Business Intelligance (+studia podyplomowe)
Inżynieria bezpieczeństwa i higiena pracy (+studia podyplomowe)
Inżynieria produkcji (+studia podyplomowe)
Inżynieria systemów i projektów logistycznych (+studia podyplomowe)
Zarządzanie inwestycjami budowlanymi (+studia podyplomowe)
Kierunek: Logistyka  

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Business and Logistics (+ studia podyplomowe)
Ekonomika i zarządzanie transportem kolejowym (+studia podyplomowe)
Logistyka przedsiębiorstw międzynarodowych (+ studia podyplomowe)
Logistyka przedsiębiorstw (+ studia podyplomowe)
Zarządzanie procesami logistycznymi (+ studia podyplomowe)
Zarządzanie przedsiębiorstwami sektora TSL (+ studia podyplomowe)
Kierunek: Logistyka - studia inżynierskie  

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Inżynieria systemów logistycznych (+ studia podyplomowe)
Kierunek: Pedagogika  

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Doradztwo personalne i zawodowe
Nowoczesna edukacja z elementami tutoringu i mentoringu
Pedagogika Marii Montessori
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z profilaktyką społeczną
Pedagogika sądowniczo-penitencjarna
Pedagogika szkoły z profilaktyką uzależnień i socjoterapią
Kierunek: Zarządzanie  

SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Business and Logistics (+ studia podyplomowe)
International management and marketing
Lean management i zarządzanie jakością
Marketing i zarządzanie w turystyce
Menedżer bezpieczeństwa wewnętrznego (+studia podyplomowe)
Psychologia w zarządzaniu (+ studia podyplomowe)
Trener biznesu (+ studia podyplomowe)
Zarządzanie administracją publiczną (+ studia podyplomowe)
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy (+ studia podyplomowe)
Zarządzanie firmą (+ studia podyplomowe)
Zarządzanie marketingiem i sprzedażą (+ studia podyplomowe)
Zarządzanie procesami produkcyjnymi
Zarządzanie w służbie zdrowia (+studia podyplomowe)
Zarządzanie zasobami ludzkimi (+ studia podyplomowe)